Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ilmu Geografi Sejak Zaman Klasik Yunani Hingga Kini Terlalu Banyak Bezanya

Ilmu Geografi Sejak Zaman Klasik Yunani Hingga Kini Terlalu Banyak Bezanya

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,525|Likes:
Published by Keluarga Wan

More info:

Published by: Keluarga Wan on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
Perkembangan ilmu geografi sejak zaman Klasik Yunani hingga kiniterlalu banyak bezanya. Dan satu masalah yang timbul akibatperkembangan ini ialah ilmu dalam geografi itu bertambah banyakdan pelbagai teori-teori yang muncul menyebabkan penemuanistilah baru yang sangat kompleks sehingga mengelirukan. Kalauzaman klasik dahulu ia cuma membincangkan dan menerangkantentang bumi tetapi kini telah banyak sub dalam ilmu geografitambahan pula aktiviti –aktiviti tidak terancang yang dibuat olehmanusia menyebabkan rupa bentuk bumi telah berubahmenyebabkan banyak teori yang muncul dan amat kompleks sertaamat payah difahami.
Tidak dapat dinafikan bahawa Ilmu Geografi telah mengalami perkembangan yang sangat dinamik sejak darizaman Klasik Yunani sehingga kini. Satu masalah yang timbul disebabkan perkembangan ini ialah penemuan-penemuan istilah baru samada kepada alat yang digunakan ataupun sub-bidang yang dipelajari. Saya rasakansemua ini timbul disebabkan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi dan ilmu geografi turut terkenatempias kepada kemajuan ini. Satu masalah yang timbul akibat perkembangan dinamik Geografi ialahkemusykilan yang dihadapi oleh pelajar apabila mempelajari Geografi. Geografi mencakupi bidang yang amatluas. Bidang kajiannya memerlukan pelajar mempunayai asas dalam pelbagai ilmu yang lain,misalnyaMatematik dan sains.hal in menyukarkan pelajar untuk mengfuasai ilmu Geografi.Ini juga menyukarkan kitamenanam minat pelajar untuk mempelajari GeografiGeografi dikatakan tertua di dunia dan telah mengalami perkembangan yangdinamik sejak Zaman Klasik sehingga kini. Namun sejak perkembangantersebut timbul masalah perkembangan geografi sendiri. Permasalahan initimbul kerana ramai pengkaji dan penyelidik sibuk menggunakankepelbagaian teori dan kaedah masing-masing seperti teori Weber dan teoriVon Thunen dikatakan membuat kajian tentang letakan industri. Masing-masing cuba memikirkan jalan penyelesaian terbaik untuk membolehkan kitamenggunakan teori-teori tersebut tetapi bagi ahli geografi sudah tentu akanmemikirkan untuk memilih salah satu daripada teori-teori tersebut.Masalahnya ialah teori manakah yang seharusnya digunakan untuk tujuangeografi yang terbaik , sama ada teori Weber atau teori Von Thunen.Sekiranya kita memilih teori Weber, ada kalanya teori Von Thunen jugaberkaitan untuk mengkaji sesuatu keputusan yang tepat. Oleh itu, ahligeografi masih ada yang terkeliru tentang pemilihan teori –teori didalam bidang geografi sehingga kini.
Geografi dikatakan tertua di dunia dan telah mengalami perkembangan yang dinamik sejak ZamanKlasik sehingga kini. Namun sejak perkembangan tersebut timbul masalah perkembangan geografisendiri. Permasalahan ini timbul kerana ramai pengkaji dan penyelidik sibuk menggunakankepelbagaian teori dan kaedah masing-masing seperti teori Weber dan teori Von Thunen dikatakanmembuat kajian tentang letakan industri. Masing-masing cuba memikirkan jalan penyelesaian terbaikuntuk membolehkan kita menggunakan teori-teori tersebut tetapi bagi ahli geografi sudah tentu akanmemikirkan untuk memilih salah satu daripada teori-teori tersebut. Masalahnya ialah teori manakahyang seharusnya digunakan untuk tujuan geografi yang terbaik , sama ada teori Weber atau teori VonThunen. Sekiranya kita memilih teori Weber, ada kalanya teori Von Thunen juga berkaitan untukmengkaji sesuatu keputusan yang tepat. Oleh itu, ahli geografi masih ada yang terkeliru tentangpemilihan teori –teori di dalam
 
Geografi mengalami perkembangan yang dinamik sejak Zaman Klasik hingga zaman Moden. Namun masalahdalam proses perkembangan tersebut ialah disiplin Geografi semakin sukar difahami oleh orang ramaimenyebabkan orang ramai tidak berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang disiplin Geografi.Contohnya, disiplin Geografi pada zaman klasik lebih mudah difahami seperti menyatakan bumi ini berbentuksfera dan perbezaan iklim mengikut bentuk muka bumi. Geografi zaman moden pula mempunyai semakinramai tokoh dengan pendapat masing-masing yang semakin mengelirukan, seperti teori Weber dan VonThunen mengenai letakan industri. Oleh itu disiplin Geografi tidak mudah difahami jika tidak mendalami secaraterperinci.Disiplin Geografi sentiasa berubah secara dinamik bermula dari zaman klasik Yunani sehingga kini kerana iaperlu sejajar dengan perubahan yang berlaku ke atas bumi sama ada ia disebabkan oleh kesan manusia atausecara semulajadi. Kajian yang berterusan ke atas bumi yang juga sentiasa mengalami perubahan fizikalmewujudkan pelbagai pembaharuan dengan teori-teori baru kesan daripada kepelbagaian pendapat ahligeografi ( mengikut teori yang dirasakan sesuai ). Terlalu banyak teori yang dikemukakan oleh pengkajimenyebabkan masing-masing cuba menjelaskan kejadian mengikut pendapat dan pendekatan tertentu yangdirasakan sesuai. Perubahan-perubahan yang sentiasa berlaku ini menyebabkan kekeliruan dalam kalanganpelajar untuk memahami punca sebenar perubahan fizikal bumi ( disebabkan banyak teori yang dikemukakanoleh ahli-ahli geografi ). Di samping itu perubahan-perubahan ini juga telah mengakibatkan perbalahan dalamkalangan ahli geografi berkenaan dengan teori-teori yang dikemukakan, sehingga akhirnya wujud lebih banyakcabang dalam Disiplin Geografi kerana masing-masing cuba mempertahankan pendapat masing-masing.Kewujudan pelbagai cabang dalam Disiplin Geografi akan menyukarkan pelajar yang mengikuti pengajiandalam bidang tersebut, yang akhirnya akan mengurangkan minat pelajar mengikuti pengajian tersebut.Salah satu penyebab berlakunya pendinamikan pengajian Geografi ialah penemuan teknik-teknik kuantitatif terkini seperti kaedah-kaedah statistik, model-model matematik, simulasi, penderiaan jauh dan penganalisisandata berkomputer.Untuk memenuhi keperluan di atas, sudah tentunya negara atau institusi yang bertanggungjawap memerlukanperuntukan kewangan yang amat banyak. Situasi ini mendatangkan masalah terutamanya negara-negara duniaketiga. Untuk membangunkan Pengajian Geografi yang mengalami pembaharuan dari sehari ke seharimemerlukan sejumlah wang untuk membeli kelengkapan baru contohnya komputer dan satelit. Begitu juga darisegi pengubahsuaian atau pembinaan bangunan-bangunan baru. Selain dari itu, sejumlah wang juga amatdiperlukan untuk melatih dan melahirkan pakar-pakar Geografi yang berkalibar dari semasa ke semasamengikut pendinamikan Geografi itu sendiri.Oleh itu kewangan merupakan salah satu masaalah dalam pendinamikan Pengajian Geografi.Perkembangan ilmu Geografi sejak Zaman Yunani ( Geografi Kuno) merupakan suatu penjelajahan ke atasperkembangan ilmu alam. Selepas manusia berfikir tentang kejadian alam, maka wujudlah penerokaan danseterusnya kajian demi kajian mengenai unsur-unsur alam itu. Perkembangan ini dianggap sebagai suatu yangpositif, kerana kajian ke atas ilmu geografi itu tidak terus berhenti pada satu era sahaja. Namun, masalah yangwujud jika banyak ahli geografi sibuk mengetengahkan idea / pendapat / kajian semula mereka ke atas kajianlama oleh ahli geografi yang lalu ialah bidang geografi itu akan mempunyai banyak sub-sub bidang pula.Misalnya; jika dulu ilmu geografi merupakan kajian dalam bidang sains, tetapi pada zaman geografi moden,geografi sudah memasuki bidang kajian ke atas manusia dan aktivitinya ke atas alam sekitar. Maka, denganperkembangan geografi moden telah membuatkan bidang geografi terbahagi kepada dua iaitu geografi manusiadan geografi fizikal. Dalam tempoh 30 ?40 tahun selepas zaman geografi moden, Zaman Geografi Baru telahmengalami perubahan demi perubahan kerana ahli geografi sentiasa asyik mengkaji hingga ke bahagiangeografi yang lebih khusus dalam sub-sub bidang itu sendiri. Contohnya; Kajian atas guna tanah, dipecahkan
 
kepada pertanian, peindustrian dan lain-lain. Kemudian, menjadi khusus kepada pertanian moden, hinggalahkepada kesannya ke atas pencemaran alam sekitar.Disiplin geografi merupakan satu disiplin ilmu yang tertua di samping disiplin sejarah. Sejak dari dulu lagidisiplin geografi mengalami perkembangan yang sangat dinamik. Akibat daripada perkembangan itu geografimenghadapi masalah. Di zaman Yunani, dunia telah diketahui oleh Yunani apabila bangsa Yunani berjayamembuat pemetaan. Bangsa Yunani juga menyumbangkan kepada perkembangan dan kemajuan dalam bidangMatematik, geometri, lokasi dan peta. Dengan pengetahuan disiplin geografi yakni penciptaan peta dunia, telahmemperkukuhkan kepercayaan Colombus bahawa dia belayar ke Negeri China dari Sepanyol melalui arahdarat.Semasa tempoh gelap Eropah, pengetahuan geografi telah hampir terhenti. Namun dunia Arab telahmengambil alih kerja mengumpul pengetahuan saintifik termasuklah geografi. Bangsa Arab menyumbangkanperkembangan dan pembentukan bentuk muka bumi fizikal. Mereka juga memperkenalkan konsep-konsepbidang kaji cuaca dan astronomi.Disiplin geografi mengalami satu perkembangan di mana geografi telah dipisahkan kepada dua bidang iaitugeografi fizikal dan geografi kawasan. Perkembangan geografi telah menyebabkan timbulnya disiplin barugeografi matematik (bentuk, saiz dan gerakan bumi),geografi moral (adat istiadat manusia),geografi politik,geografi komersial dan geografi Teologi. Berasaskan pada banyak kajian, pemerhatian-pemerhatian danukuran-ukurannya tentang dunia fizikal dan biologi, Humboldt telah banyak menyumbangkan kepadapenubuhan satu cabang ilmu sistematik yang asas kepada geografi fizikal. Ritter pula mengembangkan konsep-konsep kawasan dan sejarah iaitu asas kepada ilmu geografi manusia. Berdasarkan sumbangan ahli geografi(Humboldt dan Ritter) bidang sains geografi telah dipelbagaikan menurut aliran fizikal dan manusia pada lewatabad ke-19.Geografi fizikal telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat akibat daripada hubungan rapatdengan sains-sains semulajadi (tulin) seperti kimia, fizik, hidrologi, astronomi, biologi, botani, pedologi dansebagainya. Kemajuan dan pengkhususan telah berlaku dengan begitu pesat menyebabkan geografi fizikalhampir hilang identitinya kepada sains-sains bumi induk. Geografi manusia tidak berkembang sepesat sepertigeografi fizikal. Namun, muncul satu tema penyatuan yang menyatukan kedua-dua cabang geografi.Perkembangan-perkembangan baru ini telah mengakibatkan kemunculan apa yang dikenali sebagai Geografibaru. Dari segi metodologi, perkembangan dapat dilihat dalam penggunaan teknik kuantitatif moden sepertikaedah statistik, model, matematik dan simulasi, penggunaan satelit, system maklumat geografi,penganalisisan saintifik yang berasaskan ujian hipotesis dengan tujuan mengubah konsep baru atau hokumasas geografi. Penggunaan alat teknologi canggih contohnya satelit menyebabkan segala fenomena dapat dikajidengan lebih cepat, mudah dan tepat. Hal ini menyebabkan pengumpulan lebih banyak pengetahuan geografipada tempoh masa yang singkat. Justeru itu, geografi telah berkembang dengan pesat sekali sebagai satubidang sains moden. Geografi merupakan satu bidang yang amat mudah menerima idea-idea baru. Banyak isu-isu dan pemikiran semasa sedang disisihkan dalam bidang geografi oleh ahli-ahlinya akibat perkembanganpesat ini. Disiplin geografi bertindih dengan disiplin yang lain akibat perkembangan yang pesat.Sungguhpun bidang geografi telah mengalami perkembangan yang sangat dinamik,tetapi wujud satu masalahyang sangat jelas ialah geografi tidak mencapai status sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. SubjekGeografi hanya berfungsi sebagai mata pelajaran sampingan atau elektif, atau ia hanya untuk melengkapkan jadual di sekolah sahaja.Contohnya,di sekolah rendah,geografi diletakkan dalam mata pelajaran KajianTempatan dan di sekolah menengah pula pelajar dibolehkan membuat pilihan sama ada mengambil goegrafiatau tidak dalam peperiksaan.Selain itu,geografi hanya diajar menggunakan pendekatan yang membosankaniaitu melalui buku-buku teks atau rujukan sahaja.Kesannya,ahli-ahli geografi tidak mendapat kedudukansebagai ahli akademik di institusi-institusi pengajian tinggi dan kurang dikenali oleh masyarakat. Justeru,masalah ini sebenarnya dapat ditangani sekiranya satu keputusan dapat dicapai agar ilimu geografi terusdiminati dan berkekalan sehingga keakhirnya.Geografi adalah salah satu institusi pengetahuan yang tertua di dunia dan telah mengalami perkembanganyang sangat dinamik, sejak zaman klasik Yuanani. Sebutkan dan jelaskan 1 masalah ( sahaja ) yang timbulakibat daripada perkembangan yang dinamik ini. Jawapan anda tidak semestinya terikat dengan pembacaandan bahan kuliah. Anda boleh memberi jawapan taakulan anda sendiri.Pada pendapat saya, antara masalah yang timbul akibat daripada perkembangan geografi secara dinamik ialah,kesan negatif yang berlaku akibat daripada perkembangan teknologi yang bertindak balas terhadap alamsekitar. Ramai ahli geografi yang pada masa dahulu hanya menggunakan peralatan yang tidak mendatangkan

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ratna Dewi Mohd Rasid liked this
Siti Zaleha liked this
Hazlinda Binti Mohd Azmi liked this
Mirna Liten Flicka Hintzaren liked this
Wardy Gaye Malezz liked this
Uni My liked this
Sifu K liked this
ct_kassim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->