Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psychiatry Svenska Opt

Psychiatry Svenska Opt

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Published by officialcchr

More info:

Published by: officialcchr on Nov 19, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
Publicerad av Kommittén för Mänskliga Rättigheter Grundad 1969
PSYKIATRIN
 får din omvärld att bli fast på droge
Rapport om hur psykiatrinskapar dagens drogkris, ochrekommendationer om åtgärder 
 
V
IKTIG INFORMATION
till l
ä
saren
D
en psykiatriska yrkeskåren hävdar att de ärensamma om att ha kunskap om mentalhälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visardock på motsatsen:
1.
PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTEMEDICINSKA SJUKDOMAR.
Inom medicinenexisterar strikta kriterier för att man skall få kalla etttillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp avsymtom och orsak till dessa symtom eller förståelsefor deras fysiologi (funktion) måste etableras och bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria ochtyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvi-sas genom objektiva bevis och fysiska tester. Detfinns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medi-cinska existens har bevisats.
2.
PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MEDPSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MEDPÅVISADE SJUKDOMAR.
Medan man inom tradi-tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomarsom malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykia-tri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker ellerfysiologi kallas en grupp symtom som man har setthos många olika patienter för en störning ellersyndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vidHarvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”äralla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störning-ar], grupper av symtom som anses vara relateradetill varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr ThomasSzasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,”Det existerar inte något blodprov eller annat biolo-giskt test som kan användas för att konstatera ommentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finnsför de flesta kroppsliga sjukdomar.”
3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTST 
 Ä 
LLT ORSAKENTILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”.
Ledandepsykiatriska sammanslutningar som t.ex. WorldPsychiatric Association och National Institute of Mental Health i USAmedger att psykiatriker var-ken känner till orsaker eller botemedel för någonpsykisk störning eller vad deras ”behandlingar” harför specifika effekter på patienterna. De har enbartteorier och motstridiga åsikter om sina diagnoseroch metoder, och de saknar vetenskapliga bevis fördem. En tidigare ordförande för World PsychiatricAssociation konstaterade, ”Den tid då psykiatrikeransåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. Iframtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att levamed sin sjukdom.”
4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BERORPÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJ
 Ä 
RNAN
 Ä 
R ENOBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM.
En rådandepsykiatrisk teori (och förklaring till att personlig-hetsförändrande droger säljs) är att psykiskastörningar är ett resultat av en kemisk obalans ihjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finnsdet inga biologiska eller andra bevis som stödjerdetta. Elliot Valenstein, fil. dr, representant for enstor och aktiv grupp av medicinska och biokemiskaexperter och författare till boken Blaming the Brainsäger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att bestämma det kemiska tillståndet hos en levandepersons hjärna.”
5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE IHJ
 Ä 
RNAN.
Människor har problem och upprördhe-ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilkaibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga attproblemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdo-mar” som bara kan lindras med farliga piller äroärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådanadroger är ofta starkare än narkotika och kan leda tillatt människor tar till våld eller begår självmord. Dedöljer de verkliga orsakerna till problemen och görindividen mindre kapabel och hindrar därmedmöjligheterna till verkligt tillfrisknande ochframtidstro.
 
PSYKIATRIN
Får din omvärld att bli fast på droger 
INNEHÅLL
Inledning: En drogadoch farlig omvärld ............................2Kapitel ett: Att langadroger som ”mediciner”....................5Kapitel två:Bedrägliga diagnoser........................9Kapitel tre: Bedrägerietmed ”inlärningsstörningar”............13Kapitel fyra:Ett bättre sätt..................................17Rekommendationer ........................19Kommittén förMänskliga Rättigheter....................20
®

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->