Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
77Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diplomski Rad Mobilno Bankarstvo

Diplomski Rad Mobilno Bankarstvo

Ratings: (0)|Views: 13,606 |Likes:
Published by Mario Blazevic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mario Blazevic on Nov 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

 
S A D R Ž A J
P
I
,
I
I
D
E
,
I
U
I
U
U
E
 
 Diplomski rad Mobilno bankarstvo
UVOD
Posljednjih godina sa snažnim razvojem kompjuterske i telekomunikacione tehnike, a posebno interneta kao svjetske globalne komunikacione mreže dolazi do značajnih promjena u svim sferama društva, pa tako i u bankarstvu kao specifičnoj privrednojdjelatnosti. Klasično bankarstvo u sve većoj mjeri zamjenjuje elektronsko bankarstvo,koje sve više dobija na značaju i ima trend rasta broja korisnika. U posljednjih desetak godina se iz njega kao poseban oblik razvilo i mobilno bankarstvo koje ima velikemogućnosti i perspektivu za dalji razvoj, pogotovo ako se zna da broj korisnikamobilnih telefona konstantno raste, a da se telefoni sve više usavršavaju, tako da većsada neki od njih mogu obavljati gotovo iste operacije kao i računari.Uvažavajući ubrzani tempo života, banke se opredeljuju da zadovolje potrebu svojihklijenata da bilo kada i bilo gdje, brzo i diskretno dobiju korisne i tačne informacije ostanjima njihovih računa. Na taj način, pružajući komfor pri korištenju bankarskihusluga svojim komitentima, banke sve više zadobijaju njihovu lojalnost istovremeno povećavajući svoju produktivnost i profitabilnost. Na početku ovog rada ukratko ću se osvrnuti na sam pojam i definiciju bankarstva, kaoi njene osnovne karakteristike i funkcije, a potom ću analizirati elektronsko bankarstvoi elektronski sistem plaćanja. Nakon toga nešto detaljnije ću obraditi tematiku vezanuza mobilno bankarstvo sa konkretnim primjerima iz prakse kako bi se što bolje mogliupoznati sa ovim novim mobilnim načinom obavljanja bankarskih usluga, koji poboljšava dosadašnje bankarske usluge, štedi vrijeme i novac, a pruža mogućnostobavljanja zahtijeva klijenata bilo gdje i bilo kada bez čekanja u redu i odlaska u banku.Cilj ovog rada jeste da predstavi pravce budućeg razvoja mobilnog bankarstva, sve prednosti, šanse i prijetnje koje stoje pred njim u narednom periodu, kao i da daodređene sugestije u pravcu daljeg razvoja bankarstva kod nas uzimajući u obzir da jeono na domaćem tržištu još uvijek u početnoj fazi razvoja i da ne zauzima mjesto kojemu pripada s obzirom na mogućnosti koje pruža.
3

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
josecera liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
lida2512 liked this
draganasljiva liked this
draganasljiva liked this
Andrej Šetka liked this
Marijan Dikic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->