Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Crisis en Risicocommunicatie en Social Media

Crisis en Risicocommunicatie en Social Media

Ratings: (0)|Views: 387|Likes:
Published by Bas van Glabbeek
Deze literatuurstudie probeert een inzicht te geven in het gebruik van social media bij crisiscommunicatie. De bestaande literatuur wordt besproken, nieuwe conclusies getrokken en nieuwe banden gelegd aan de hand van de Schipholcrash op 25 februari 2009. Hoe kan een bedrijf in een dergelijke situatie zinvol gebruik maken van social media?
Deze literatuurstudie probeert een inzicht te geven in het gebruik van social media bij crisiscommunicatie. De bestaande literatuur wordt besproken, nieuwe conclusies getrokken en nieuwe banden gelegd aan de hand van de Schipholcrash op 25 februari 2009. Hoe kan een bedrijf in een dergelijke situatie zinvol gebruik maken van social media?

More info:

Published by: Bas van Glabbeek on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2011

pdf

 
 1
 
 
 2
 
Crisiscommunicatie en Social Media
Het medialandschap verandert. Waar vroeger voor het vergaren van informatie alleen de krant,televisie en radio een rol speelden is er in de huidige tijd een steeds groter wordende rol weggelegdvoor het internet en dan voornamelijk in de vorm van sociale media.In dit paper zal gekeken worden naar de rol van sociale media bij crisiscommunicatie. De vraag diedoor middel van dit paper zal worden behandeld is de vraag welke rol sociale media kunnen spelenbij crisiscommunicatie. Om de rol van sociale media binnen crisiscommunicatie toe te lichten zal ergebruik gemaakt worden van een voorbeeld, te weten de Schipholcrash op 25 februari 2009. Bij ditongeval verongelukte een Boeing 737 van Turkish Airlines in de buurt van de Polderbaan vanSchiphol. Bij dit ongeval kwamen negen mensen om het leven en raakten er 86 mensen gewond(nu.nl, 25 februari 2009). Het was bovendien een van de eerste rampen in Nederland waarbij desociale media aanzienlijk sneller waren in de berichtgeving over de ramp dan traditionele media. Hetduurde na het ongeval slechts 7 minuten voordat de eerste ooggetuige zich meldde bij de NOS,slechts 20 minuten na het ongeval was de NOS, via sociale media,
al in het bezit van de eerste foto’s
(NOS, 25 februari 2009).
Sociale media
De nieuwsgaring verandert en mensen maken daarbij steeds meer gebruik van internet en socialemedia. Van belang is om aan te geven wat sociale media nu precies inhoudt. Boyd & Ellison (2007)lopen voorop op het gebied van onderzoek naar sociale media en stellen het volgende:Social network sites (of sociale media) zijn web-based services die individuen de mogelijkheidgeven om een publiek of semi-publiek profiel te creëren binnen een gebonden systeem enverbindingen op te bouwen met andere gebruikers. De opbouw en naamgeving van dezeverbindingen verschilt tussen de verschillende websites. (Boyd & Ellison, 2007, p. 2)Eenvoudiger zou men kunnen zeggen dat sociale media of sociale netwerksites opgebouwd zijnvolgens een aantal vaste principes. Lanting (2010) heeft deze principes proberen vast te stellen enkwam daarbij uit op de volgende kenmerken van sociale media:-
 
Openheid: alle content is voor iedereen toegankelijk en aanpasbaar;-
 
Dynamische content: de inhoud van de website verandert en wordt mede bepaald doorde gebruikers;-
 
Van onderaf: in plaats van dat een beperkte groep bedrijven en individuen de contentvan websites bepaalt, wordt deze juist van onderaf, door de gebruikers, gevuld;-
 
Cocreatie: het samen en in openheid creëren van nieuwe content of verrijken vanbestaande content;-
 
De netwerkfactor: hoe meer mensen participeren, hoe waardevoller de interactie;-
 
Holistisch: verschillende toepassingen worden met elkaar gecombineerd;-
 
Waardeperceptie: Niet alleen het bevredigen van de eigen behoefte staat centraal. Erwordt belang gehecht aan het bijdragen aan het grote geheel.Universal McCann (2009) heeft onderzocht dat 82,9 % van de Nederlandse bevolking actief is opinternet. Het gebruik maken van sociale netwerksites was volgens een onderzoek van Nielsen in 2009
 
 3
 
de op drie na populairste internetactiviteit. Het is aan te nemen dat deze positie sindsdien alleen nogmaar gestegen is.Mensen delen veel informatie via internet en maken daarbij gebruik van zeer verschillendeplatformen. In Nederland wordt er veel gebruik gemaakt van Hyves, Facebook en Twitter om
‘vrienden’ of ‘volgers’ op de hoogte te stellen van de dagelijkse gang van zaken. Vooral Twitter is
vanuit het oogpunt van crisiscommunicatie interessant omdat men door het juist kiezen van devolgers snel veel (gerichte) informatie tot zich kan nemen. Ook kan men door het invoeren van eensimpele zoekopdracht bijhouden wat er over een bepaald onderwerp op Twitter wordt gezet.Het is niet vreemd dat er binnen luttele momenten na het ongeval met het vliegtuig van TurkishAirlines reeds meldingen van een bijzonder laag vliegend toestel of een ongeval in een weiland meteen vliegtuig gemaakt werden. De oude media zoals radio, televisie en krant waren nog onderwegnaar het rampgebied of aan het bellen met vertegenwoordigers van Schiphol en Turkish Airlines toen
de eerste foto’s door twittergebruikers online werden gezet.
Sterker nog, in het beginstadium van deramp was Twitter de belangrijkste bron van informatie voor de traditionele media en voor denormale burgers. De eerste berichten van de traditionele media bevatte dan ook niet meer dan de
foto’s van gebruikers van sociale media zonder verdere toelichting. Op Twitter wordt dan al druk
gespeculeerd, maar daar kunnen traditionele media zich niet toe wenden, zij zullen eerst meerinformatie moeten krijgen via de persvoorlichters van de betrokken instanties.
McQuail (in: Oomkes, 2006) stelde al in 1994 dat: “het oude idee ‘afzender verstuurt boodschap naarpassieve ontvanger’ door de komst v
an internet aa
n de kant is geschoven”. Dit vat
samen wat socialemedia nu werkelijk inhoudt; het individu staat niet meer langs de kant maar maakt onderdeel uit vande nieuwsverspreiding.
Traditionele media versus Sociale media
Scholten schreef in 1997 dat
wanneer er toevallig geen microfoon of camera’s in de buurt zijn, de
ramp niet doorgaat (Scholten, 1997). Tegenwoordig is dit niet meer zo zwart wit als Scholten in dietijd bedoelde. Waar hij aangaf dat de media aanwezig moet zijn voordat een ongeval of probleemeen crisis of ramp wordt genoemd is het tegenwoordig niet noodzakelijk meer dat de traditionelemedia daarvoor ter plaatse moet zijn. Burgerjournalistiek is een opkomend begrip, een groot deelvan de bevolking draagt tegenwoordig een telefoon met camera en internetverbinding bij zich eninformatie wordt zeer snel via allerlei kanalen
gepubliceerd. De camera’s zijn dus nog altijd aanwezigvoordat een ramp ‘ontstaat’, het
is echter niet meer de traditionele
media die deze camera’s
bedienen.De gang van zaken bij de Schipholcrash geeft dit treffend weer. Waar de traditionele media nogonderweg zijn naar het rampgebied zijn normale burgers onmiddellijk aanwezig. Traditionele mediamoeten vervolgens halsbrekende toeren uithalen om op de rampplek te komen. Zo is er het verhaalvan de verslaggever van RTV Noord-Holland die over de vluchtstrook naar het gebied reed vanwegeeen file op de A9, waarop vervolgens alle media en heel Nederland over hem heen viel voor hetonjuist gebruik maken van de vluchtstrook (RTV N-H, 26 februari 2009).Waar bedrijven voorheen bezig waren om de informatie die naar buiten kwam, zowel richtingwerknemers als richting de media, te controleren wordt dit door de moderne middelen steeds

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
GemeenteNuth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->