Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Philip Jose Farmer - Lumea Fluviului 3 - Planul Misterios

Philip Jose Farmer - Lumea Fluviului 3 - Planul Misterios

Ratings:
(0)
|Views: 1,111|Likes:
In aceasta carte ne este dezvaluit planul Eticillor.
In aceasta carte ne este dezvaluit planul Eticillor.

More info:

Published by: Cosmin-Phantom Nicolae on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
Philip Jose Farmer
 Cu toate că unele dintre numele care apar în seria Lumea Fluviului sunt fictive, majoritatea personajelor au avut ori au existenţă reală. Chiar dacă nu v-am menţionat, sigur apăreţi în roman.„Prinzând în iţe bietul Om, Ursita-i ţese ne-ncetat, Lipsit de noimă, un destin ce e ascuns şi-ntunecat.Kasidah, Haji Abdu al-Yazdi;„întâi sentinţa; verdictul după aceea.Alice în Ţara Minunilor Cuvânt înainteCartea pe care o aveţi în faţă este volumul al treilea din seria lumea Fluviului. Potrivit planului iniţial, ea trebuia să reprezinte încheierea unei trilogii. Cu toate acestea, manuscrisuldepăşea patru sute de mii de cuvinte. Dacă s-ar fi publicat într-un singur volum, ar fi devenit prea masiv şi greu de mânuit de către cititor.Prin urmare, împreună cu editorul, am hotărât să-l împart în două. Acest roman va fi urmatde volumul al patrulea, intitulat Labirintul magic. El va încheia cu certitudine această etapă aseriei, explicând toate misterele apărute în primele trei volumme şi desfăcând nodulnelămuririlor, fie el gordian ori de altă natură.După volumul al patrulea, romanele ce vor face referire la Lumea Fluviului nu vor ficonsiderate ca făcând parte din serie. Ele vor fi povestiri colaterale, care nu sunt legate în moddirect de misterele şi căutările personajelor din primele trei volumme. Hotărârea de a le scrie arela bază credinţa mea - şi a altora - că Lumea Fluviului e un concept prea cuprinzător pentru a-lcomprima în doar patru romane. La urma urmei, avem o planetă pe care un singur fluviu, ori omare foarte lungă şi îngustă, se întinde de-a lungul a 16090000 kilometrii, adică aproape10000000 mile. Pe malurile lui se găsesc peşte treizeci şi şase de miliarde de oameni care au trăitîncepând cu Epoca de Piatră şi terminând cu prima parte a Epocii Electronice.în primele patru volumme nu am găsit spaţiu suficient pentru a introduce multe dintreevenimentele care ar putea prezenta interes pentru cititori. De pildă, resuscitaţii nu au fostdistribuiţi de-a lungul Fluviului potrivit înlănţuirii cronologice în care s-au născut pe Pământ. Seconstată amestecul raselor şi al naţionalităţilor din secole diferite. Să luăm ca exemplu unuldintre miile de segmente situate de-a lungul malurilor. Asta ar însemna o porţiune de zecekilometri, iar oamenii ce o populează ar fi în proporţie de şaizeci lasută chinezi din secolul al IlI-lea după Hristos., treizeci şi nouă la sută ruşi din secolul al XVII-lea şi unu la sută persoane din orice timp şi loc.Pornind de la anarhie, în ce mod ar putea aceşti oameni să formeze un stat durabil? Cum vor reuşi ei sau cum vor da greş în efortul de a se împăca unii cu alţii, alcătuind un organism care să-i apere împotriva statelor ostile? Ce probleme ar avea de înfruntat?În cartea de faţă, Jack London, Tom Mix, Nur ed-din el-Musafir şi Peter Jairus Frigatecălătoresc la bordul goeletei Razzle Dazzle spre izvoarele Fluviului. Frigate şi Nur beneficiazăde caracterizări cuprinzătoare în volumele trei şi patru. Cu toate acestea, spaţiul nu mi-a îngăduitsă dezvolt alte personaje. De aceea, povestirile „colaterale îmi vor oferi prilejul să fac acestlucru.
1
 
Lumea fluviului – PlanulMisterios
Ele vor descrie întâlnirile echipajului de pe Razzle Dazzle cu unii reprezentanţi mai mult saumai puţin importanţi din diverse domenii ale creaţiei umane. Printre aceştia ar trebui să senumere da Vinci, Rousseau, Karl Marx, Ramses al Il-lea, Nietzsche, Bakunin, Alcibiade, Eddy,Ben Jonson, Li Po, Nichiren Daishonin, Ashoka, o femeie din Epoca Glaciară, Ioana d'Arc,Ghilgameş, Edwin Booth, Faust şi alţii.Unora le-a fost limpede că Peter Frigate seamănă în mod uimitor cu autorul. E adevărat că la baza acestui personaj se află persoana mea, însă între Frigate şi mine există aceeaşi similitudineca aceea dintre David Copperfield şi Charles Dickens. Trăsăturile fizice şi psihice ale autoruluiconstituie doar o trambulină pentru propulsarea realităţii în acea pararealitate care este ficţiunea.Cer scuze cititorilor pentru sfârşitul abrupt al primelor trei volumme. Structurarea seriei afost de asemenea natură, încât nu am putut intra în competiţie cu .aceea existentă în Fundaţia luiIsaac Asimov. La Asimov, fiecare volum pare să aibă un sfârşit limpede, iar enigma e aparentdezlegată, doar pentru ca în următorul roman să se constate că precedenta concluzie a fost falsăori înşelătoare.Sper să închei seria, adică volumele de la unu la cinci poate chiar şi al şaselea), înainte de a-mi veni vremea odihnei, aşteptând îmbarcarea pe fabulosul vapor.
PHILIP JOSE FARMER Partea 1.LUMEA FLUVIULUI ERA BÂNTUITĂ DE VISE.
Aidoma unei Pandore a nopţii, somnul se vădea mai generos aici decât pe Pământ. Acolo, ţieţi se rezerva una, iar vecinului, alta. Iar a doua zi, lucrurile se petreceau invers.Aici însă, de-a lungul acestei văi nesfârşite şi al malurilor fără de capăt, Pandora îşideschisese larg cutia cu comori, potopindu-l pe fiecare cu un belşug de daruri: spaime şi plăceri,amintiri şi speranţe, mistere şi revelaţii.Miliardele de oameni se agitau, gemeau, scânceau, râdeau, răcneau, reuşind să se trezească şiafundându-se iarăşi în somnul raţiunii.Maşinării impresionante izbeau în ziduri, iar din adâncuri se strecurau spre lumină tot felulde minunăţii. Adeseori, acestea nu băteau în retragere, ci rămâneau, aidoma unor stafii ce refuzăsă dispară la cântatul cocoşilor.De asemenea, din motive obscure, visurile apăreau mai frecvent decât pe planeta-mamă.Actorii acestui nocturn Teatru al Absurdului insistau să li se încheie contracte pe termen lung pentru spectacole comandate de ei înşişi, nu de plătitori. Spectatorii deveneau neajutoraţi,incapabili să huiduie ori să aplaude, să azvârle cu ouă stricate ori să părăsească sala, săcomenteze cu vecinii de scaun sau să aţipească.Printre spectatorii-prizonieri se număra şi Richard Francis Burton.CENUŞIE ŞI ÎNVÂRTEJITĂ, ceaţa forma scena şi decorul. Burton avea un loc la stal, caorice elizabethan prea strâmtorat ca să-şi permită un loc într-o lojă. Deasupra lui se aflautreisprezece siluete, toate aşezate pe fotolii care pluteau în ceaţă. Una dintre elestătea cu faţa spre celelalte, aşezate în semicerc. Bărbatul acela, doar el, juca rolul principal.
2
 
Philip Jose Farmer
Era prezentă acolo şi cea de-a treisprezecea persoană, deşi ea se găsea în culise, şi doar Burton, din stal, o putea vedea - o siluetă întunecată, ameninţătoare, care, din când în când,chicotea sumbru. Nu cumva asistase recent la nişte scene aproape identice, o dată în realitate şi de nenumărateori în vis, deşi acum nu mai era în stare să le separe? Parcă se vedea pe sine, omul care murise deşapte sute şaptezeci şi şapte de ori, sperând zadarnic să-şi ducă de nas urmăritorii. În faţa lui seaflau cei doisprezece care se autointitulau Etici.Şase dintre ei erau bărbaţi, şase, femei. în afară de doi, ceilalţi erau bine bronzaţi ori aveau pielea puternic pigmentată şi părul negru sau castaniu închis. Doi bărbaţi şi o femeie evidenţiauvagi pliuri epicantice, iar asta îl făcea să creadă că aparţineau vreunei rase asiatice. Asta, bineînţeles, dacă ar fi fost originari de pe Pământ.în cursul scurtului interogatoriu, doar doi dintre cei doisprezece fuseseră apelaţi pe nume:Loga şi Thanabur. Nici unul nu părea să fie nume rostite în limbi pe care să le fi auzit vreodată,iar el avea ştiinţă de cel puţin o sută. Limbile suferă schimbări, desigur, şi era posibil ca aceastasă dateze din secolul LII după Hristos. Un agent de-al lor afirmase că provenea din acel veac.Spruce, fiindcă de el era vorba, fusese ameninţat cu tortura şi probabil minţise.Loga era unul dintre cei doi cu pielea relativ deschisă la culoare. Cum el rămăsese aşezat şiBurton nu avusese la dispoziţie nici un amănunt care să-i slujească drept termen de comparaţie,Loga putea fi deopotrivă scund sau înalt. Avea trupul masiv şi musculos, iar pieptul năpădit de păr roşcat. Trăsăturile-i erau puternice şi neregulate: bărbia proeminentă, cu despicătura bineevidenţiată, falca inferioară clar conturată, nasul mare, acvilin, sprâncenele groase, gălbui, buzele pline, ochii de un verde-închis.Celălalt bărbat cu ten deschis, Thanabur, arăta ca un adevărat conducător. Prin statură şi chipsemăna atât de mult cu Loga, încât puteau fi chiar fraţi. Cu toate acestea, avea părul castaniu-închis. Un ochi îi era verde, deşi de o nuanţă neobişnuită, amintind de o frunză crudă.Burton tresărise când Thanabur întorsese faţa spre el, îngăduindu-i să-i vadă şi celălalt ochi.în locul acestuia, al verdeluisimilar anticipat, se afla un giuvaer. Părea un diamant enorm, fixat în orbită, răsfrângând sclipirialbăstrui din numeroasele-i faţete.Avea o senzaţie de nelinişte de fiecare dată când giuvaerul acela era îndreptat spre el. Careera rostul lui? Reuşea oare să vadă prin Burton ceea ce un ochi viu nu putea?Dintre cei doisprezece, vorbiseră doar trei: Loga, Thanabur şi o femeie blondă, cu ochi mari,albaştri, zveltă, însă cu piept bogat. Din felul în care ea şi Loga schimbaseră câteva replici,Burton socotise că puteau fi soţ şi soţie.Urmărindu-i în afara scenei, Burton remarcase iarăşi că deasupra capetelor fiecăruia, inclusival său, era câte un glob care se rotea, având multe culori schimbătoare şi braţe întinse, cu şaselaturi, în verde, albastru, negru şi alb. Braţele reintrau în interiorul globului, doar pentru a fiînlocuite de altele.Urmărind sferele rotitoare, înlocuirea braţelor cu altele, studiind personalităţile celor trei şi pea sa, tonul vocilor, înţelesul cuvintelor, atitudinile care trădau anumite sentimente, încercă să lecoreleze între ele. Nu reuşi să descopere legături revelatoare.Când se petrecuse prima scenă, cea reală, nu-şi văzuse propriaaură.Replicile rostite nu corespundeau perfect cu acelea din timpul întâlnirii. Ca şi cum StăpânulViselor rescrisese întreaga scenă.Loga, bărbatul cu păr roşcat, spuse:
3

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
minerva_stanciu liked this
Luminita Tiu liked this
seleneluciaelena liked this
seleneluciaelena liked this
seleneluciaelena liked this
ionel26 liked this
flybutterfly liked this
Deeuu Deeutssa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->