Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
He's Back chapter 31: Longing

He's Back chapter 31: Longing

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 81|Likes:
Published by RF
Sequel to Mr. Smith. Mr. Smith is still a problem for Bella, and what will happen when Alice makes Edward and Bella go out? Human, OOC,fanfiction, R&R.
Sequel to Mr. Smith. Mr. Smith is still a problem for Bella, and what will happen when Alice makes Edward and Bella go out? Human, OOC,fanfiction, R&R.

More info:

Published by: RF on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

 
@amt~j{ 0=6 BcleileKTC_
5 hcl~ap bm~j{ 
I p~m{jn cz~ ~aj uilncu mln um~`ajn mp ~aj {mil ai~ ~aj ebmpp, ^aj Ojk{zm{y plcu ~am~ amn kjjl`chile mln ecile ump hjb~ile mumy" bjmvile zp ui~a pbzpa mln {mil,Amp aj mlpuj{jn yj~3 I ~z{ljn m{czln ~c bccg m~ Jphj, Aj{ ajm{~ pamtjn om`j kc{j m uc{{ijnjqt{jppicl mln I paccg hy ajmn, Lc~ yj~,Paj pieajn" nipmttcil~jn bigj hj" mln ~ajl pm~ ncul ljq~ ~c hj" tbm`ile aj{ amln cl hy gljj, I~pecile ~c kj cgmy" Kjbbm, I glcu i~, Paj pmin" phibile {jmppz{ileby m~ hj, I emvj aj{ m phmbb phibj km`gmln lcnnjn,Yjma" bj~p actj pc,^aj 5 hcl~ap amn tmppjn tmilozbby pbcu" mln i~ ump m hi{m`bj ~am~ I amn hmnj i~ ~aip om{ ui~acz~kzyile m bmp~ hilz~j ~i`gj~ ~c _cb~j{{m, I ump hippile Jnum{n pc hz`a hy ajm{~ `czbn jqtbcnj" mlnjvjl ~aczea uj t{ckmkby pjl~ jm`a c~aj{ jhmibp mln `mbbjn jvj{y nmy" I p~ibbjn hippjn aih, I hippjn~aj umy aj ajbn hj il aip m{hp" ~aj umy aip jyjp {jem{njn hj mnc{ileby" ~aj umy aip bitp gippjnhiljHjhc{ijp obccnjn hy ajmn uai`a hmnj hy `ajjg {jnnjl" mln I `bjmlpjn hy ajmn mln ~ccg m ojunjjt k{jm~ap, Kz~ jvjl ~aczea I nin" clj ptj`ioi` ihmej p~z`g, ^aj clj uajl uj ujl~ ~c ^aj @zbbjlpaczpj ~aj nmy mo~j{ Jnum{np njtm{~z{j,
bmpakm`g 
Ajuam~3 Jphj mpgjn" aj{ om`j ~z{lile tmbj, Phi~a" Mbi`j mln I pm~ il clj co ~aj pcomp m~ ~aj@zbbjlp aczpj" cz{ om`jp p~j{l, I am~jn amvile ~c kj ~aj clj ~c njbivj{ ~aj hjppmej ~c ~ajh" kz~ cl~aj c~aj{ amln" I uml~jn ~ajh ~c glcu i~,Ycz{j ginnile, ^aip ip m fcgj" {iea~3 Jhhj~ mpgjn mp aj pm~ ljq~ ~c [cpj" kz~ mp aj p~m{jn m~ cz{ vj{y pj{iczp om`jp" aip phibj omb~j{jn mln kj`mhj mp `ac`gjn mln ac{{ioijn mp ~aj c~aj{p m{czln aih,I~p ~{zj, Phi~a pmin" mln bccgjn ncul cl aip amlnp, Ycz `czbn pjj ~am~ aj oczln ~aip am{n mp ujbb,Ih pc{{y ~c ~jbb ycz ~aip" I glcu ~aip ip pc pznnjl mln am{n ~c e{mpt, Hch Mbi`j ~{mibjn coo" p~m{ile m~ aj{ hc~aj{, Fmptj{ pm~ kjpinj aj{" aip m{h m{czln aj{" kz~ aipjyjp uj{j vm`ml~,@m{bipbj bccgjn m~ Phi~a" mln o{culjn, Mm vmhti{j3 Ajp m vmhti{j3 Mln ycz{j clj ~cc3 Aj lcnnjn" mln ~ajl kjeml ~c jqtbmil jvj{y~aile,Aj jqtbmiljn ~aj kmpi`p co m vmhti{j" uam~ m~~{ikz~jp ~ajy amvj mln ~aji{ tcuj{, Aj jqtbmiljn mkcz~ aihpjbo" aip tmp~ mln uam~ aj amn nclj ~c zp mln ~c t{c~j`~ zp, Aj mbpc jqtbmiljn mkcz~ Jnum{n mln  Mbi`j mln Him mln uam~ giln co mkibi~ijp ~ajy amn, Aj jqtbmiljn uam~ ~aj _cb~z{i uj{j mln uam~ ~ajy amn ~c nc ui~a ~aip" mln ~ajl bmp~by jqtbmiljn ~aj oiea~ mln ~aj nmyp mo~j{ i~, Mbb co ~ajh emptjn uajl
 
aj `mhj ~c ~aj tm{~ uaj{j Bziei amn tzpajn aip amln ~a{czea hy`ajp~" gibbile hj, ^ajy mbpc {jm`~jn uajl aj ~cbn ~ajh mkcz~ acu Jnum{n amn kjjl ki~~jl mln ~ajl ~z{ljn, Uajl aj amn oilipajn" ~ajy uj{j ptjj`abjpp,Zlkjbijvmkbj @m{bipbj hz~~j{jn `ac`gjn ~c aihpjbo mln ~ajl azln{jnp co }zjp~iclp tcz{jn cz~ co ~aj : `ac`gjn mln ~j{{ioijn azhmlp,
ln co obmpakm`g 
I glju ~am~ ~jbbile ~ajh ump ~aj kjp~ nj`ipicl" mln I ump {jmbby ebmn ~am~ M{c nj`injn ~am~ aj ~aczea~pc ~cc,I `bcpjn ~aj bmt~ct il hy bmt ui~a m piea mln bccgjn cz~ ~aj uilncu memil, Jnum{n p~ibb amnl~mlpuj{jn ~aj jhmib I amn pjl~ ; nmyp mec mln I ump p~m{~ile ~c ej~ m bi~~bj uc{{ijn, Amn pchj~aileamttjljn3Mbi`j" uac amn kjjl tbmyile m {jbmqile yj~ pihtbj hjbcny cl ~aj timlc ~am~ Jnum{n mbumyp zpjn ~cc``zty pc hz`a" pznnjlby p~cttjn mln p~ccn zt mln umbgjn cvj{ ~c Fmptj{" uac ump bjmlile memilp~~aj umbb, ^ajy{j `chile km`g lcu, Paj mllczl`jn,Hy jyjp obmpajn ~c ~aj {cmn cz~pinj mln yjp" fzp~ mp t{chipjn" ~aj kie" hclp~{czp fjjt Jhhj~culjn n{cvj zt ~aj aczpj mln tm{gjn, @m{bipbj mln Jhhj~ p~jttjn cz~ m~ oi{p~" mln ~ajl ctjljn ~ajncc{ oc{ [cpj, Ti`gile Jhhj~p fjjt ~c eivj [cpj" uac ump ajmviby t{jelml~ mln amn m kjbby kie mp mocc~kmbb" m {inj il umpl~ t{ckmkby ~aj kjp~ injm" kz~ Jhhj~ oiqjn i~ ky bio~ile aj{ ncul o{ch ~aj fjjtaihpjbo" eivile aj{ m kie gipp kjoc{j aj bj~ aj{ ncul cl ~aj e{czln, [cpj" uac ump ujm{ile ~ajhm~j{li~y `bc~ajp Fmptj{ amn ec~~jl aj{ oc{ @a{ip~hmp" tbm`jn clj amln cl aj{ eieml~i` p~chm`a" mln~ajl kjeml ~c hcvj ~cum{np ~aj aczpj,I~ ninl~ ~mgj bcle oc{ ~ajh ~c `chj ilpinj" mln uajl ~ajy nin" Jhhj~ nin jvj{y~aile pc [cpj am{nbyamn ~c bio~ m oilej{,Kmky" ycz ncl~ amvj ~c nc ~am~, Paj pmin mp aj kjl~ ncul ~c zl~ij aj{ pacjp, Aj bccgjn zt m~ aj{o{ch uaj{j aj pm~ mln {mipjn clj jyjk{cu m~ aj{, @ml ycz kjln ncul il ~aip `clni~icl3Lc" kz~(paj ~{ijn" kz~ ~am~ ump jlczea oc{ aih,Kz~ lc~aile, Io m tj{pcl `ml~ kjln ncul ~c ~mgj coo ~aji{ pacjp" ~ajy paczbnl~ kj ncile i~ m~ mbb,_j{m me{jjp ui~a hj" {iea~ ei{b3 aj ~ajl pmin" mln ejl~by `m{jppjn aj{ kjbby, [cpj }zi`gby oc{ec~mkcz~ aj{ `cl`j{l" mln phibjn,Paj {jmbby bcvjp ~aj pczln co ycz{ vci`j, Paj pieajn amttiby" mln tbm`jn m amln cl ~aj ~ct co aj{kjbby, Aj{ ecbnjl jlemejhjl~ {ile cl aj{ oilej{ ebjmhjn jvjl il ~aip kmn biea~ile" mln mp Jhhj~uj{j nclj ui~a ~mgile coo aj{ pacjp" aj {cpj mln emvj aj{ mlc~aj{ gipp, ^aji{ ujnnile ump p`ajnzbjn~c ~aip pt{ile" mln jvj{y pj`cln [cpj umpl~ kzpy ui~a ~aj kmky" paj mln Mbi`j tbmlljn ~aj ujnnileil nj~mib,Pc3 Acu nin i~ ec3 Jphj mpgjn mp ~ajy jl~j{jn ~aj bivile {cch, Jhhj~ ajbtjn [cpj ncul il m`ami{ pc paj `czbn pi~" mln ~ajl [cpj mlpuj{jn,I~ ujl~ e{jm~, Lc~aile ump u{cle m~ mbb7 Jhhj~ ump fzp~ uc{{ijn mkcz~ lc~aile,
 
I~ umpl~ lc~aile- Ycz uj{j il tmil-Paj pieajn" mln emvj aih m phmbb ebm{j, @m{{yile m{czln ml 1 bkp kmky
uibb 
`{jm~j km`g tmilp,Jhhj~" kjile p~zkkc{l mp aj ump" ctjljn aip hcz~a ~c {j~c{~ aj{ uajl @m{bipbj il~j{{zt~jn aih, I~ump lc~aile" kz~ i~ ump eccn ~c `aj`g i~ cz~ mlyumyp, Aj pmin" mln i~ }zij~jn kc~a co ~ajh,Jhhj~p mln [cpjp bi~~bj }zm{{jbp amn kj`chj hc{j mln hc{j zpzmb m{czln ~aj aczpj, [cpjpac{hcljp amn hmnj aj{ hc{j jhc~iclmb" mln pil`j Jhhj~ ump pc cvj{t{c~j`~ivj" oiea~p kj~ujjl~aj ~uc co ~ajh uj{j co~jl c``z{{jn,Hy nzj nm~j ipl~ zl~ib m oju hc{j nmyp" {iea~ Mbi`j3 [cpj mpgjn" mln uajl Mbi`j lcnnjn" pajpieajn, Bip~jlile ~c nc`~c{p ump clj ~aile" kz~ uajl ycz amn m oc{~zlj ~jbbj{ ~am~ `czbn ~jbb yczjqm`~by uajl i~ ump ecile ~c amttjl" ~ailep ec~ hc{j `clvjlijl~,Mp ~aj c~aj{p kjeml ~c ~mbg kmky ~mbg" Mbi`j umbgjn cvj{ ~c hj mln pm~ ncul kjpinj hj, I ljjn ~c~jbb ycz pchj~aile, Paj pmin" mln I ~z{ljn ~c bccg m~ aj{, Aj{ om`j ump pj{iczp" mln ~aj p~j{l bccg ilaj{ jyjp hmnj hj zljmpy, Uam~ ip i~3Paj paccg aj ajmn, I `ml~ ~jbb ycz aj{j, @m{j ~c ~mgj m umbg ui~a hj3Cl`j cz~pinj" uj kjeml ~c umbg m ~{mib ~am~ ujl~ m{czln ~aji{ aczpj, ^aj {mil amn `amlejn ~c n{ibjlcu" kz~ ~aj pgy ump p~ibb e{jy mln njt{jppile, I uclnj{ io Jnum{n amn mp `{mtty ujm~aj{ il _cb~j{{mmp uj nin aj{jPc{{y" kz~ I amn ~c ~jbb ycz oi{p~, I ninl~ uml~ ~c uc{{y ~ajh lcu ui~a ~aj kmky mln mbb,Hy m~~jl~icl `mhj km`g ~c aj{" mln hy `cl`j{l ilp~ml~by {j~z{ljn, Uam~ ip i~ ~am~ ycz `ml ~jbb hjkz~ lc~ ~ajh3I~p fzp~ ~am~I ~ailg ~am~ yczbb {jm`~ kj~~j{ ~aml ~ajh, Kz~ ~am~p lc~ ~aj tcil~, Ycz glcu ~am~Jnum{n mln Jhhj~ mln I m{j mbb mnct~jn3Aj{ }zjp~icl p~m{~bjn hj, I amnl~ jqtj`~jn ~aip ~c kj ~aj ~aile paj uml~jn ~c ~mbg ~c hjmkcz~,Yjma" uam~ mkcz~ i~3Ujbb  m uaibj km`g" I p~m{~jn ~c {jpjm{`a mkcz~ uac hy {jmb omhiby ump, I mpgjn hch mln nmnmkcz~ i~" kz~ ~ajy ninl~ glcu hz`a mkcz~ i~, ^ajy clby glju ~am~ ~ajy amn mnct~jn hj o{ch mlc{tamlmej il Pjm~~bj uajl I ump m ljukc{l, Pc I p~m{~jn ~c ilvjp~iem~j,^aj tm~a majmn co zp bccgjn nm{g ml zlujb`chile" pc ilp~jmn co `cl~ilzile" uj pm~ ncul cl m ombbjl~{jj, Uam~ nin ycz oiln cz~3 I mpgjn" `z{iczp,Ujbb" paj kjeml, I `mbbjn ~aj c{tamlmej" mln ui~a m bi~~bj tj{pzmpicl" I oczln cz~ uac hy hc~aj{ump, Aj{ lmhj ump Kiml`m Mkm~j, I ~{ijn ~c oiln pchj iloc{hm~icl mkcz~ aj{" kz~ ~aj{j ump lclj ~ckj oczlnzl~ib m oju nmyp mec, I ump m~ ~aj Bjuipp aczpj" ~mbgile ~c Fzbij uajl paj hjl~icljn mnm~mkmpj co vmhti{jp paj amn `{jm~jn, I mpgjn io I `czbn pjj i~" fzp~ cz~ co `z{icpi~y" mln paj ump gilnjlczea ~c bj~ hj, I~ `cl~milp jvj{y vmhti{j ~am~ ~aj _cb~z{i jvj{ amp hj~ c{ glcup jqip~p" uai`a umpm bc~, Jvjl Jnum{n ip il ~aj{j, I ump fzp~ p`{cbbile ~{czea i~ uajl I pmu aj{ lmhj" Kiml`m Mkm~j" cl~ct co ~aj tmej,

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Amy213 liked this
Amy213 liked this
teresita94 liked this
lyla edwards liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->