Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Efo220 Att Skriva Pm Instruktion

Efo220 Att Skriva Pm Instruktion

Ratings: (0)|Views: 3,587|Likes:
Published by Madelaine Lundberg

More info:

Published by: Madelaine Lundberg on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
 
Att
 
skriva
 
PM
 
Tips
 
och
 
annat
 
i
 
den
 
ädla
 
konsten..
 
Sammanställt
 
av
 
Lennart
 
Haglund,
 
Ekonomihögskolan,
 
Mälardalens
 
högskola,
 
Västerås
 
 
 
1.
 
VARFÖR
 
SKRIVA
 
PM?................................................................................................................................... 1
 
2.
 
GENOMFÖRANDE
 
OCH
 
TIDPLAN............................................................................................................ 1
 
3.
 
PROMEMORIANS
 
STRUKTUR .................................................................................................................... 1
 
3.1
 
PROBLEMBAKGRUND
 
(Inledning)....................................................................................................... 2
 
3.2
 
PROBLEMFORMULERING..................................................................................................................... 2
 
3.3.
 
SYFTE.......................................................................................................................................................... 3
 
3.4
 
AVGRÄNSNINGAR.................................................................................................................................. 3
 
3.5
 
REFERENSRAM
 
(teorier,
 
modeller,
 
 begrepp)....................................................................................... 4
 
3.6
 
METOD........................................................................................................................................................ 4
 
3.7
 
EMPIRI......................................................................................................................................................... 4
 
3.8
 
ANALYS...................................................................................................................................................... 5
 
3.9
 
SLUTSATS................................................................................................................................................... 5
 
4.
 
FORMALIA....................................................................................................................................................... 5
 
Sammanfattning........................................................................................................................................... 6
 
Innehållsförteckning.................................................................................................................................... 6
 
Källhänvisningar
 
i
 
texten............................................................................................................................ 6
 
Tabeller
 
och
 
diagram................................................................................................................................... 6
 
Källförteckning............................................................................................................................................. 6
 
Typsnitt
 
och
 
radavstånd.............................................................................................................................. 7
 
Rubriksättning.............................................................................................................................................. 8
 
Övrigt............................................................................................................................................................. 8
 
 
EM0660
Marknadsföring
 
för
 
varor
 
och
 
tjänster
 
Sidan
 
1
 
av
 
8
 
Sammanställt
 
av
 
Lennart
 
Haglund,
 
kursansvarig
 
 
 flera
 
av
 
delkurserna
 
inom
 
ramen
 
 för 
 
våra
 
utbildningar 
 
kommer 
 
ni
 
 få
 
skriva
 
PM.
 
 För 
 
att 
 
underlätta
 
detta
 
arbete
 
 får 
 
ni
 
 följande
 
”manual” 
 
till
 
er 
 
hjälp.
 
Observera
 
att 
 
denna
 
skrift 
 
inte
 
är 
 
en
 
lagbok,
 
med
 
tydliga
 
 gränser 
 
mellan
 
rätt 
 
och
 
 fel.
 
Texten
 
kompletterar 
 
det 
 
material
 
som
 
 finns
 
i
 
kursens
 
metodböcker 
 
och
 
vår 
 
webbaserade
 
handledare
 
ROBHAN.
 
 
 flera
 
 fall
 
kan
 
rekommendationerna
 
variera
 
mellan
 
olika
 
källor!
 
Välj
 
själv,
 
låt 
 
 förnuftet 
 
avgöra
 
vilka
 
rekommendationer 
 
Ni
 
vill
 
 följa!
 
Värt 
 
att 
 
notera
 
är 
 
att 
 
denna
 
skrift 
 
innehåller 
 
information
 
och
 
 förslag 
 
rörande
 
insamling 
 
av
 
 primärdata.
 
Detta
 
är 
 
något 
 
som
 
inte
 
ligger 
 
inom
 
ramen
 
 för 
 
denna
 
PM 
uppgift.
 
1.
 
VARFÖR
 
SKRIVA
 
PM?
 
Att
 
skriva
 
en
 
PM
 
(promemoria
 
eg
 
=
 
för
 
minnet)
 
är
 
en
 
i
 
många
 
hänseenden
 
viktig
 
och
 
utvecklande
 
uppgift
 
för
 
studerande
 
i
 
den
 
akademiska
 
världen.
 
Det
 
finns
 
en
 
rad
 
olika
 
skäl
 
för
 
detta
 
PM
skrivande
 
(förutom
 
att
 
det
 
ofta
 
utgör
 
en
 
del
 
av
 
examinationen)
 
 bl.a.
 
får
 
man
 
träning
 
i
 
att
 
 
ett
 
strukturerat
 
sätt
 
kunna
 
precisera
 
problem,
 
samla
 
data,
 
urskilja
 
det
 
väsentliga
 
från
 
det
 
mindre
 
väsentliga,
 
i
 
slutändan
 
analysera
 
arbetet
 
och
 
 
ett
 
överskådligt
 
sätt
 
presentera
 
resultatet.
 
Det
 
är
 
samtidigt
 
ett
 
led
 
i
 
utbildningen
 
för
 
att
 
senare
 
kunna
 
ge
 
sig
 
 
större
 
akademiska
 
uppsatser.
 
Dessutom
 
är
 
det
 
utmärkt
 
träning
 
inför
 
den
ʺ
verklighet
ʺ
som
 
väntar
 
ute
 
 
företag
 
och
 
i
 
olika
 
typer
 
av
 
organisationer
 
och
 
förvaltningar,
 
där
 
man
 
kräver
 
en
 
god
 
akademisk
 
grundutbildning
 
för
 
att
 
klara
 
av
 
att
 
skriva
 
t.ex.
 
 beslutsunderlag
 
och
 
rapporter.
 
2.
 
GENOMFÖRANDE
 
OCH
 
TIDPLAN
 
Det
 
är
 
av
 
stort
 
värde
 
att
 
man
 
planerar
 
sitt
 
arbete
 
från
 
första
 
 början.
 
Dels
 
måste
 
man
 
ha
 
en
 
klar
 
 bild
 
över
 
vad
 
man
 
ska
 
undersöka
 
och
 
dessutom
 
ska
 
man
 
ha
 
en
 
tidsplan
 
för
 
de
 
enskilda
 
delarna
 
i
 
sig,
 
och
 
för
 
projektet
 
som
 
helhet.
 
Man
 
ska
 
sen,
 
i
 
den
 
mån
 
det
 
överhuvudtaget
 
är
 
möjligt,
 
följa
 
den
 
i
 
förväg
 
upprättade
 
planen.
 
Arbetsmomenten
 
kan
 
fördela
 
sig
 
som
 
följer:
 
(Beroende
 
 
syftet
 
med
 
arbetet,
 
problemformuleringen
 
och
 
val
 
av
 
metod,
 
kan
 
det
 
vara
 
motiverat
 
med
 
ett
 
annat
 
upplägg)
 
 
Val
 
av
 
ämne
 
(om
 
det
 
inte
 
förläggs
 
av
 
lärare)
 
 
Problemformulering
 
(vad
 
är
 
det
 
för
 
specifik
 
problematik
 
man
 
vill
 
analysera)
 
 
Ange
 
Syfte
 
(vad
 
är
 
det
 
man
 
vill
 
uppnå
 
med
 
sitt
 
arbete)
 
 
Val
 
av
 
referensram
 
och
 
undersökningsmetod
 
 
Insamling
 
av
 
empiri,
 
dvs.
 
data
 
och
 
material
 
om
 
den
 
aktuella
 
problematiken
 
 
Bearbetning
 
och
 
analys
 
av
 
problemformuleringen
 
med
 
hjälp
 
av
 
tillgänglig
 
referensram
 
och
 
 
insamlat
 
material
 
 
Diskussion
 
av
 
undersökningsresultatets
 
tillförlitlighet,
 
avslutande
 
slutsatser
 
och
 
sammanfattning
 
 
Författande
 
av
 
PM,
 
mångfaldigande
 
av
 
PM
 
och
 
distribution
 
 
Seminariebehandling
 
av
 
arbetet
 
(en
 
kritisk
 
granskning
 
av
 
opponent).
 
3.
 
PROMEMORIANS
 
STRUKTUR
 
Promemorian
 
skall
 
 bestå
 
av
 
flera
 
delar
som
 
skall
 
hänga
 
samman
 
till
 
en
 
helhet.
 
En
 
akademisk
 
rapport
 
kan
 
innehålla
 
följande
 
delar:
 
Problembakgrund,
 
Problemformulering,
 
Syfte,
 
Avgränsningar,
 
Referensram,
 
Metod,
 
(Empiri),
 
(Analys),
 
Slutsatser,
 
Källförteckning
 
(och
 
källhänvisningar
 
löpande
 
i
 
texten)
 
Dessa
 
delar
 
 bör
 
ingå.
 
Därmed
 
inte
 
sagt
 
att
 
delarna
 
måste
 
namnges
 
enligt
 
ovan
 
(även
 
om
 
dessa
 
rubriker
 
ofta
 
är
 
praktiska).
 
Det
 
viktiga
 
är
 
snarast
 
att
 
delarna
 
finns
 
med
 
 
något
 
sätt
 
och
 
att
 
de
 
 bildar
 
en
 
röd
 
tråd
 
genom
 
arbetet,
 
dvs.
 
skapar
 
en
 
helhet.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ewa Klope liked this
Ewa Klope liked this
Ewa Klope liked this
Nicke Sievert liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->