Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poslovni-savjetnik e-learning članak

Poslovni-savjetnik e-learning članak

Ratings:
(0)
|Views: 171|Likes:
Published by mare_1826

More info:

Published by: mare_1826 on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
MANAGERI I ONLINEOBRAZOVANJE
Manageri pojedinih domaćih kompanija itvrtki spoznali su prednosti i uštede kojeonline tečajevi mogu donijeti prilikomedukacije njihovih zaposlenika. Od osnov-nih inormatičkih tečajeva, učenja stranih jezika, učenja internih procedura i pozna- vanja vlastitih proizvoda do različitih speci- jaliziranih poslovnih i inormatičkih teča- jeva, tečajeva zaštite i sigurnosti. No, kadagovorimo o tome da se manageri samostal-no educiraju putem
e-learninga
, za sada je to,kaže
Saša Dumić, izvršni direktor Co-gnite
, uz poneke časne iznimke, ipak ri- jetkost. Najčešća isprika je nedostatak vre-mena, što je problem kojeg 
e-learning
zbog svojeg koncepta u većini slučajeva uspješ-no rješava. Od online programa, manage-ri se češće odlučuju za učenje stranih jezi-ka, što je i razumljivo, obzirom da se strani jezici već dugo uče uz pomoć tehnologije(sjetimo se audio kaseta), dodaje Dumić.
Mislav Balković, član uprave učilišta Algebra,
tome dodaje i online programe osadržajima koji pokrivaju zakonsku regula-tivu te nešto manje
 soft skills
sadržaje.
 JasnaTingle, voditeljica E-learning akade-mije Hrvatske akademske i istraživač-ke mreže-CARNet
, smatra pak da nemaograničenja po pitanju sadržaju tečaja kojimogu biti ponuđeni putem e-učenja. Da-nas se, ističe, u ponudi mogu naći onlineprogrami svih struka i predmeta, dodu-še možda ne u Hrvatskoj, ali sigurno nainozemnom tržištu. No, pitanje je, jesu lihrvatski poduzetnici i u kojoj mjeri pre-poznali prednosti on line školovanja za po-boljšanje svog poslovanja i priznaju li uop-će takav način obrazovanja? Balković kažekako su ga prepoznali uglavnom razmjer-no veliki sustavi koji posluju u vrlo kom-petitivnom okruženju. Po njemu, e-učenjedanas koristi većina banaka, sve značajnetelekom kompanije, mnoge velike usluž-ne i proizvodne kompanije sa operacija-ma koje pokrivaju strana tržišta te poseb-no prehrambena i armaceutska industrijai industrija nate. Sve je više i javnih insti-tucija koje pokreću e-učenje uglavnom uzmeđunarodnu fnancijsku podršku. Mala isrednja poduzeća pak razmjerno manje ko-riste e-učenje i to obično pristupajući do-stupnim online
e-learning
sustavima. Du-mić dodaje kako i dalje postoji dosta onihkoji su čuli za
e-learning
, doživljavaju ovaj vid edukacije kao učenje inormatike, a neučenje uz pomoć inormatike, što je šteta, jer su danas rijetki programi za koje ne po-stoji kvalitetna online edukacija.
KVALITETA ONLINE OBRAZOVANJAU HRVATSKOJ
Nedostaci socijalizacije korisnika i direktne veze sa predavačem / mentorom od kojih je patio početni koncept e-učenja, dopu-njavan je kombinacijom sa radionicama uučionici te mentorskim pristupom, nagla-šava Balković. Iz toga je nastao danas do-minantni „miješani“ model - engl.
 Blendedlearning
. Hrvatska tu, smatra, baš kao i Eu-ropa zaostaje za američkim predvodnicima.Zaostajanje je nažalost još i veće zbog ma-log tržišta unutar kojeg nema mnogo ve-ćih kompanija koje su prepoznale da kroze-učenje mogu stvoriti istinsku konku-rentsku prednost i koje su spremne ostva-riti određena početna ulaganja u ovakve su-stave i prije svega razvoj internih sadržaja.Svemu tome treba dodati slabu organizacij-sku pripremljenost nekih implementatorate često podcjenjivanje potrebnih kulturo-loških promjena unutar samih kompani- ja koje uvode ovakav model obrazovanja.Saša Dumić nastavlja kako Hrvatska kaskau primjeni, ali ne i u kvaliteti. Jasna Tinglepak ističe kako su istraživanja pokazala da je Hrvatska po spremnosti za e-učenje ne-što bolja ili je slična zemljama u susjedstvu.Kako doznajemo, na mnogim domaćim a-kultetima postoje kolegiji koji dio ili čak ci- jelu nastavu nude online, primjerice Za-grebačka škola ekonomije i managementakoja
e-learning
koristi u svim svojim kole-gijima. Tečajeve iz raznih područja nudi iniz komercijalnih tvrtki, udruga i obra-zovnih ustanova. Balković iz Algebre ma-nagerima predlaže da ukoliko žele završitiMBA ili doktorske studije, provjere imajuli ustanove koje ih nude dostupnu podrškukroz e-učenje, jer ono može značiti prilič-nu uštedu vremena. Od kraćih obrazovnihprograma preporuča e-sadržaje za strane jezike te računalne i ostale „tvrde“ vješti-ne kao i sadržaje iz područja prodaje, vođe-nja i pregovaranja. Dumić pak savjetuje po-hađanje kvalitetnih
e-learning
managementi
leadership
tečajeva, ali i druge online resur-se, poput biblioteke online knjiga, sažetaka,analiza i izvještaja.
PREDNOSTI I NEDOSTACI ONLINEOBRAZOVANJA
„Niža ukupna cijena obrazovanja po po-lazniku, njegova trenutna i globalna do-stupnost svim korisnicima u bilo kojemtrenutku te ušteda vremena ključne suprednosti, dok kao nedostatke ovog modelatreba naglasiti; potrebu za promjenom kul-ture učenja, razmjerno lako odustajanje od
Online obrazovanje zapoboljšanje poslovanja
Praktično učenje koje ne ovisi o mjestu, vremenu ili tempu rada i uHrvatskoj danas nalazi svoju primjenu. Takvo obrazovanje sve višepostaje standard obrazovanja i u bliskoj budućnosti će biti domi-nantno. To je svakako dobra vijest za sve prezaposlene managerekoji nemaju vremena prilagoditi se klasičnoj dinamici učenja.
E-učenje učenje nikada neće u potpunosti zamijeniti klasičnu na-stavu, jer je kod određenih sadržaja obrazovna poruka u interakcijisudionika, u gestama i govoru tijela predavača te u timskom radu iraspravi uživo.
4
rujan 2010.
poslovni savjetnik
Poslovna edukacija

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->