Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Corporate Blogs in Een Belgische Context

Corporate Blogs in Een Belgische Context

Ratings: (0)|Views: 1,963|Likes:
Published by kalders_werner

More info:

Published by: kalders_werner on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2010

pdf

text

original

 
UNIVERSITEIT HASSELTFACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
Corporate blogs in een Belgische context
Masterproef voorgedragen tothet behalen van de graad vanMaster Handelsingenieurdoor : Werner KaldersPromotor : Prof. dr. Gilbert Swinnen2010
 
Voorwoord
In het kader van de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen:Handelsingenieur aan de Universiteit Hasselt stel ik met veel genoegen mijn masterproef voor met als titel
 ―Corporate blogs in een Belgische context‖.
 Hiervoor wil ik in de eerste plaats mijn promotor prof. dr. Gilbert Swinnen bedanken diedeze thesis, waar ik het onderwerp zelf van had bedacht, wou begeleiden. Hij gaf mijveel vrijheid en wist mij desondanks toch richting te geven waar het nodig was. Zijninteresse in het onderwerp en ideeën van aanpak hebben mij geholpen om dezemasterproef tot een goed einde weten te brengen. Ook wil ik graag Kim Willemsbedanken die mij ook geholpen heeft bij het maken van een aantal keuzes bij mijnenquêtes.Vervolgens wil ik ook de heer Bart De Waele bedanken voor het interessante interview envoor zijn hulp voor het verspreiden van de enquête. Ook de deelnemendeondernemingen wil ik van harte bedanken want zonder hun was deze thesis niet mogelijkgeweest.Daarnaast wil ik ook mijn ouders bedanken voor hun steun en advies, en dat niet enkeltijdens deze thesis maar al mijn hele leven. Ook wil ik mijn kameraad, Robin heymans,bedanken voor zijn hulp
bij het ontwerpen van enkele webpagina‘s
. Tot slot wil ik ookmijn vriendin, Joke Vanhoof, en haar moeder, Sien Deckers, die ook een positieveinvloed op deze thesis gehad hebben, bedanken.We wensen u veel plezier bij het lezen van deze masterproef en hopen u uiteraardvoldoende informatie te bieden over blogs in een Belgische context.
 
Samenvatting
Sedert enkele jaren hebben ondernemingen een nieuw ―wondermiddel‖ ter beschikking.
Dit wondermiddel noemt men blogs. Blogs bieden ondernemingen een nog nooit eerdergeziene manier om te communiceren met klanten. Dit kan nu namelijk gewoon online opeen website die de onderneming zelf kan beheren. De onderneming kan op die manieriets kenbaar maken aan het publiek en er in detail over verder praten metgeïnteresseerden. Over de impact hiervan verschillen de meningen enorm.Wanneer het eerste corporate blog verschenen is, is een raadsel maar feit is dat de grotedoorbraak er begin jaren 2000 kwam in de VSA. Het is mede hierdoor dat er nog maarzeer weinig wetenschappelijke literatuur over corporate blogs terug te vinden is. Wanthet onderwerp is namelijk nog maar sedert enkele jaren interessant geworden. Medehierdoor was het mogelijk om het gros van de belangrijkste bronnen op de markt tebestuderen. Op basis daarvan is het literatuurgedeelte van deze masterproef tot standgekomen.De thesis start met een korte geschiedenisles over blogs. Vervolgens komt aan bod watondernemingen met blogs kunnen doen en in welke vorm. Hierbij is het belangrijk op temerken dat men over blogs weinig kan definiëren. Blogs zijn dynamisch en veranderendoorheen de tijd. Hierdoor zijn er slechts weinig definities die algemeen aanvaard wordendoor diverse auteurs, al is duidelijk dat er vaak ook een redelijke overlap is.Met de eerste deelvraag van deze thesis wordt nagegaan welke de voor
en nadelen zijnvan het bezitten van een eigen corporate blog voor een onderneming. Hierbij zal duidelijkworden dat er vele, vaak onverwachte, voordelen zijn maar zeker ook een aantalnadelen. Een aantal case studies van diverse auteurs komen hierna aan bod om dezedeelvraag kracht bij te zetten.Na deze eerste deelvraag komt het praktische aspect aan bod dat nagaat hoe we eenblog in een organisatie kunnen plaatsen. Vervolgens biedt deze masterproef ondernemingen een compacte handleiding aan die hun duidelijk moet maken hoe meneen goed corporate blog kan starten. Dit is tevens de tweede deelvraag van demasterproef.Daarna komen kort enkele nationale verschillen aan bod. Hierna belanden we aan decentrale onderzoeksvraag die tot doel heeft de corporate blogs, die we in Belgiëterugvinden, uit te diepen. Daarnaast worden ook nog twee bijhorende deelvragenonderzocht. Het moeilijkste aspect van de thesis komt hier dan ook aan bod. Het bleeknamelijk geen sinecure om op eenvoudige wijze een overzicht te krijgen van de

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->