Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
153Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 16,101|Likes:
Published by anon-274315

More info:

Published by: anon-274315 on Aug 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

 
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Latarbelakang
Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telahtimbul kesedarandi kalangan pemimpin dan rakyat Malaysiatentang betapamustahaknya diadakan satu sistem pendidikankebangsaan untukmengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendaknegara. Atas kesedaran inilah lahir satuDasar Pendidikan(Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak1956 dandimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957.Dasar pendidikanini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkanLaporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talibini kemudiandimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961.Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telahditubuhkan dalam 
 
tahun 1974 untuk mengkaji semula DasarPendidikan dengantujuan untuk memperbaiki pelaksanaannyasupaya matlamatuntuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu danberdisiplin serta memenuhi keperluan tenagarakyat yangterlatih bagi pembangunan negara dapatdicapai. LaporanJawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.
Rasional
Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpamengambilkira kepada keperluan pembangunan, pembentukanidentiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem Pendidikanberkenaan mengekalkan tumpuan taat setiarakyat pendatangdan keturunan mereka kepada negara asal merekadan menekansuppress semangat pembangunan rakyattempatan. Sistem ini
 
mungkin secocok dengan Tanah Melayu yangterjajah tetapiapabila Tanah Melayu sudah merdeka, iadidapati tidak lagisesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubalsatu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuaiuntuk negarayang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatsendiri.
Objektif
Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluankepada AktaPelajaran, 1961, iaitu:"BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yangdiisytiharkandalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satusistem pendidikan yang akan dapat memenuhikeperluan negaradan menggalakkan perkembangan kebudayaan,sosial, ekonomi,dan politiknya..." Objektif ini dinyatakansecara am tetapi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->