Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGAMINTELE BIBLICE

LEGAMINTELE BIBLICE

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by Marian Covlea

More info:

Published by: Marian Covlea on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
Legămintele biblice
Autor:CURTIS PUGH Resursa adaugata deAnabaptistulin 27/01/2009
LEG
Ă
MINTELE BIBLICE
De Curtis PughBocşa, Romania
Un legământ sau testament este o înţelegere formală, solemnă, care impuneobligaţii. Pot intra în legământ 2 sau mai multe persoane egale care sunt în acordreciproc cu privire la condiţii SAU un legământ poate fi iniţiat de un superior cucondiţii care impun obligativitate asupra persoanelor de rang inferior.Cel mai mare exemplu de legământ între egali este legământul harului. Înmarele legământ al harului sau răscumpărării, au intrat cele Trei persoane aleDumnezeirii, fiecare fiind de acord cu el. Acest legământ a fost făcut înainte decreaţie, dar beneficiarii lui sunt aleşii lui Dumnezeu, care au daţi lui Cristos înaintede întemeierii lumii (Vezi Isa. 49:8; Evr. 8:6; Evr. 7:22; Tit 1:2, etc.).Un alt exemplu de legământ între egali este menţionat în Geneza 21:27.Acesta este legământul făcut între Avraam şi Abimelec – o înţelegere reciprocăfăcută între egali.
1
 
 Nu există nici o bază scripturală pentru ideea că o fiinţă inferioară poateimpune condiţii de legământ sau să iniţieze un legământ cu o persoană superioară:de exemplu, omul nu poate face legământ cu Dumnezeu. Dacă un om poate impunecondiţii lui Dumnezeu, atunci omul ar fi ori egalul, ori superiorul lui Dumnezeu.Omul poate încerca să facă înţelegeri cu Dumnezeu, ca Iacov, când a făcut un jurământ Domnului în Gen. 28:20-22. Iacov, un om pierdut, i-a jurat lui Dumnezeusă facă ceea ce era deja obligat să facă! Acesta nu a fost în nici un fel un legământcare impunea obligaţii lui Iehova.Dar Dumnezeu, fiind Suveranul absolut, poate să facă şi a făcut legăminte cuoamenii – o fiinţă superioară iniţiind condiţii asupra creaţiei Sale – ceea ce estedreptul Său. Avem să listăm 8 mari legăminte pe care le-a făcut Dumnezeu şicondiţiile impuse asupra creaţiei în ele.
1. Legământul edenic
se găseşte în Gen. 1:28-30. În acest legământ, bărbatulşi femeia erau responsabili să:a. Să umple pământul cu urmaşii lor  b. Să supună pământul pentru folosul omuluic. Să aibă stăpânire peste regnul animald. Să mănânce plante şi fructee. Să lucreze şi să păzească grădinaf. Să nu mănânce fructul pomului cunoştinţei binelui şi răuluig. Să fie supus pedepsei încălcării acestei interziceri: moartea
2. Legământul adamic
se seşte în Geneza 3:14-29. Acest lent prezintă condiţiile în care omenirea va trăi până la îndepărtarea blestemului şiaşezarea Împărăţiei (Rom. 8:21). Condiţiile (stipulările) acestui legământ sunt:a. Şarpele, unealta lui Satan, este blestemat, vs. 14. Cel mai frumos devine celmai urât ca rezultat al păcatului
2
 
 b. Răscumpărătorul este promis, vs. 15c. Femeia va avea mai multe sarcini, vs. 16d. Femeia va avea multe dureri legate de a fi mamă, vs. 16e. Femeia va avea bărbatul ca şi cap peste ea, vs. 16f. Pământul este blestemat, vs. 17g. Viaţa omului va fi una de tristeţe, vs. 17h. Munca uşoară din grădină devine o mare povară, vs. 18, 19i. Sfârşitul obişnuit al omului va fi moartea fizică, vs. 19
3. Legământul noahic
se găseşte în Geneza 8:21-22; 9:1-17. Elementelelegământului sunt:a. Promisiunea de a nu mai lovi pământul cu potop, 8:21; 9:11, 15 b. Obligaţia de a umple pământul cu oameni este reafirmată, 9:1c. Ordinea anotimpurilor, a zilei şi nopţii este confirmată, 8:22;d. Principiul conducerii umane este înfiinţat, alături de dreptul la pedeapsacapitală, 9:1-6e. Oamenii nu trebuiau să rămână vegetarieni, ci trebuiau să includă carnea îndietele lor, 9:3f. Se interzice consumarea sângelui, 9:4
4. Legământul avraamic
se găseşte în Gen. 12:1-4; 13:14-17; 15:1-7 şi 17:1-8. Are următoarele părţi:a. O mare naţiune va ieşi din Avraam:i. O posteritate naturală – ca nisipul – Gen. 13:16; Ioan 8:37ii. O posteritate spirituală – ca stelele – Ioan 8:39; Rom. 4:16, 17; 9:7; Gal.3:6, 7, 29
iii. În urmaşii lui Ismael – Gen. 27:18-20
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->