Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietile Sfintilor Ortodoxiei 03 Sinaxarul Lunii Martie

Vietile Sfintilor Ortodoxiei 03 Sinaxarul Lunii Martie

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:
Published by Narcis

More info:

Published by: Narcis on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

 
LUNA MARTIESINAXAR
1 Martie
În această lună, în ziua întâi, pomenirea preacuvioasei muceniŃeEvdochia samarineanca.
Sfânta Evdochia samarineanca era de fel din cetatea Iliopolei, care se găsea înprovincia Libanului, în Frigia. A trăit pe vremea împărăŃiei lui Traian. Mai întâi adus o viaŃă de desfrâu, atrăgând la sine pe mulŃi care o îndrăgeau din pricinachipului ei frumos. Cu aceasta ea a adunat multă avere. După aceea însă a venitla Hristos, iar prilejul i l-a dat un oarecare monah Ghermano, pe care ea l-a auzitodată vorbind despre credinŃa ceaadevărată şi despre pocăinŃă. Deci, fiind îmboldită de nevoia de a-şi schimba felul deviaŃă, datorită şi unor descoperiridumnezeieşti ce i s-au făcut, a fost botezatăde către episcopul Teodot. Într-una dindescoperirile ce i s-au făcut, s-a simŃitrăpită cu mintea şi s-a văzut pe sine luatăde mână de un înger şi ridicată la cer, unde îngerii se bucurau cu toŃii de întoarcerea ei în timp ce ceva negru şi înfiorător la vederescrâşnea din dinŃi şi striga, ca şi cum i s-arfi făcut vreo nedreptate, dacă i s-ar fi smulsde sub puterea lui Evdochia. După ce şi-a împărŃit toată averea şi a dat-o săracilor, s-a dus într-o mănăstire şi în timp ce-şipetrecea viaŃa în nevoinŃe duhovniceşti,fiind găsită de cei ce o îndrăgiseră mai înainte, a fost luată de acolo şi dusă înaintea împăratului, care urmase la împărăŃie după Traian; dar înviind în chipminunat pe copilul acestuia a fost lăsată în pace. La mulŃi ani după aceasta a fostsupusă la cercetări de către Diogen, stăpânitorul Iliopolei, dar făcând iarăşiminuni, a fost lăsată în pace. Numai sub VincenŃiu, care a urmat lui Diogen, i s-atăiat capul cu sabia pentru credinŃa în Hristos. Şi aşa a luat de la Domnul cununacea nestricăcioasă a muceniciei.
Tot în această zi, pomenirea sfintei Domnina, cea din Cir.
Sfânta Domnina se trăgea din părinŃi binecredincioşi şi bogaŃi. Încă din pruncieafierosindu-se lui Dumnezeu, s-a dedat nevoinŃelor pustniceşti şi înfrânăriituturor pornirilor trupului. Căci făcându-şi o colibă lângă grădina maicii sale, apetrecut zi şi noapte în ea, udându-şi cu lacrimi neîncetat nu numai obrajii ci şiveşmintele ei cele din păr, căci de o astfel de îmbrăcăminte se slujea. Cătrecântările cocoşilor, intrând în biserică, laolaltă cu toată mulŃimea credincioşilor,aducea lui Dumnezeu cântare de laudă. Hrana ei era lintea înmuiată în apă; şi asuferit toată osteneala aceasta a postului, cu toate că avea trup firav şi era încăde vie aproape moartă. Îşi acoperea faŃa cu multă grijă cu o pânză, încât nici eanu putea vedea faŃa cuiva şi nici cineva pe a ei. Îmbrăcămintea ei de păr oacoperea până la genunchi şi grăia uşor şi gingaş cu toŃi cei ce veneau la ea.
 
Deci, petrecând în felul acesta ziua şi noaptea, în cele din urmă s-a ridicat împreună cu faptele ei cele plăcute lui Dumnezeu, la Mirele ei cel iubit, Hristos.
Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŃe Antonina.
Sfânta muceniŃă Antonina a suferit în Niceea, în timpul unei persecuŃii sub împăratul Maximian (284-305). După ce a fost groaznic torturată, sfânta a fostaruncată în închisoare dar Maximian nu a putut-o convinge să se lepede deHristos şi să se închine la idoli.În timpul torturilor îngerii Domnului au apărat-o pe martiră şi i-au înfricoşat pecălăi. Chiar şi când au întins-o pe un pat înroşit de foc, aceasta a rămasnevătămată prin puterea Domnului. În cele din urmă, după o mulŃime de torturiau cusut-o într-un sac şi au înecat-o pe Sf. Antonina într-un lac.
Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor Marcel şi Anton, care prin focs-au săvârşit.Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Silvestru şiSofronie, care de sabie s-au săvârşit.Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Nestorian şiTribimiu, care de sabie s-au săvârşit.
SfinŃii Mucenici Nestorian şi Tribimiu erau din regiunea Pamfilia, Asia Mica. Ei îlpropovăduiau cu mare râvnă pe Hristos în timpul unei persecuŃii din timpul împărăŃiei păgânului Decius (249-251).Când sfinŃii au fost aduşi în faŃa curŃii, guvernatorul a ordonat să se aducă în faŃalor tot felul de instrumente de tortură ca să-i sperie pe aceştia şi să se lepede decredinŃa lor. Dar sfinŃii le-au răspuns că nimic nu-i poate despărŃi de Hristos.Atunci judecătorul mânios a dat ordin să fie torturaŃi. SfinŃii au fost biciuiŃi cuvine uscate de bou, au fost suspendaŃi de un copac şi jupuiŃi, dar cei doi nu au încetat să slăvească pe Dumnezeu. Când li s-a tăiat capul, sfinŃii au primitcununile cereşti.
Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Harisie, Nichifor şiAgapie.Tot în această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Agapie, celce a sihăstrit în hotarele Mănăstirii Vatopedului din Sfântul Munte.
Sfântul Agapie de la Sfântul Munte era un ucenic aflat în ascultare la un Părintecare trăia în tăcere în lăcaşul Sf. Treime din Kolitsa, în interiorul Vatopedului dinMuntele Athos. Când turcii au ajuns pe Ńărmurile Athos-ului, aceştia l-au prins peAgapie şi l-au dus în Magnesia unde a fost pus să muncească în lanŃuri timp de12 ani. În aceşti ani sfântul nu şi-a pierdut speranŃa că se va elibera şi se rugatot timpul Maicii Domnului să-l scape de robia amară.Împărăteasa Cerurilor a ascultat rugăminŃile robului ei şi i-a apărut în visporuncindu-i "să se întoarcă la părintele lui fără frică". Deşteptându-se din somn,Agapie a văzut lanŃurile căzute şi uşile deschise. Fără să mai stea pe gânduri aplecat spre Muntele Athos. Părintele văzându-l, s-a umplut de durere gândindu-se că a fugit de la stăpânul său: "Ai înşelat pe Hagarene" îi spuse, "dar peDumnezeu nu-L poate înşela nimeni. Dacă vrei să te mântuieşti, întoarce-te lastăpânul tău şi-i slujeşte lui". Sf. Agapie s-a întors fără să cârtească. Musulmanuls-a mirat tare când l-a văzut pe Agapie că se întoarce şi, la auzul poveştii sale,
 
acesta a rămas impresionat de virtutea părintelui lui Agapie şi de nobleŃeacredinŃei creştine. Atunci stăpânul şi-a luat cu el pe cei doi fii ai săi şi au mers împreună cu Agapie la Sf. Munte. Acolo ei s-au botezat şi s-au călugărit,petrecându-şi viaŃa în sfinŃenie pana la sfârşitul vieŃii. Sf. Agapie a trăit în secolulal XIII-lea.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->