Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietile Sfintilor Ortodoxiei 12 Sinaxarul Lunii Decembrie

Vietile Sfintilor Ortodoxiei 12 Sinaxarul Lunii Decembrie

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by Narcis

More info:

Published by: Narcis on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
LUNA DECEMBRIESINAXAR
1 Decembrie
În această lună, în ziua întâia, pomenirea Sfântului ProorocNaum.
Proorocul Naum, al cărui nume se tâlcuieşte: "odihnă" ori"mângâiere", sau "minte" ori "pricepere", era dinseminŃia lui Simeon. A trăit cu 460 de ani înainte deHristos. Mai târziu, după Proorocul Iona, a proorocit şi elde cetatea Ninivei şi a făcut minune în ea. A proorocit căcetatea va pieri de ape dulci şi de foc ieşit din pământ, şiaşa s-a şi întâmplat. Căci lacul din jurul cetăŃii, umflat decutremur, a acoperit-o cu ape; iar focul, venind dinpustiu, a ars partea oraşului necuprinsă de ape. A murit în pace şi a fost îngropat în pământul lui.
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului FilaretMilostivul.
Cuviosul Filaret a trăit pe la anul 780, pe vremea împăraŃilor Constantin şi Irina. Era de loc din ŃaraPaflagonilor, fiul unor părinŃi de bun neam, Gheorghe şiAna. Şi-a luat, după lege, femeie cu cununie şi se îndeletnicea cu lucrarea pământului, din care-şi agoniseacele de trebuinŃă pentru trai şi făcea bogate milosteniisăracilor. Dar din pizma diavolului a ajuns purureapomenitul Filaret la o atât de mare sărăcie, ca odinioarăIov, încât era lipsit chiar de hrana cea de toate zilele.Dumnezeu însă nu l-a lăsat ca să se zbată până în sfârşit în lipsă. A rânduit, prin purtarea Lui de grijă, ca fiul împărătesei Irina, Constantin, să se căsătorească cu nepoata acestui SfântFilaret, cu Maria, fată frumoasă şi la suflet şi la trup. În urmă, Dumnezeu arânduit ca şi Sfântul Filaret să fie cinstit cu dregătoria de consul şi să ajungăstăpân pe multe bogăŃii, pe care le împărŃea cu îmbelşugare săracilor.Când fericitul Filaret a cunoscut că i se apropie sfârşitul şi mutarea lui cătreHristos, a chemat toate rudele sale şi le-a prezis cele ce aveau să se întâmplefiecăreia. A adăugat însă şi aceste sfaturi vrednice de pomenire: "Să nuuitaŃi, fiilor şi rudeniilor, iubirea de săraci. Să cercetaŃi pe cei bolnavi şi pe ceidin închisori! Să apăraŃi pe văduve şi pe orfani! Să nu poftiŃi lucrurile altora!Să nu lipsiŃi de la slujbele şi liturghiile Bisericii! Şi ca să spun pe scurt, să nu încetaŃi de a face ceea ce m-aŃi văzut pe mine făcând". După ce a spusacestea şi s-a rugat pentru ei, a adormit în pace.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anania Persul.
Sfântul Mucenic Anania era din Avril, o cetate a Persiei. Pentru credinŃa înHristos a fost prins şi a răbdat fericitul chinuri multe şi de neîndurat. Iar când
 
era aproape să-şi dea lui Dumnezeu sufletul, a zis aceste cuvinte: "Văd oscară ce ajunge până la cer. Văd încă şi nişte tineri cu chip luminat, care măcheamă şi-mi spun: "Vino, vino cu noi şi te vom duce în cetatea cea plină delumină şi de veselie de negrăit!". Şi după ce a spus acestea, şi-a dat duhul.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Antonie cel Nou.Tot în această zi, pomenirea Sfântului Onisim, arhiepiscopulEfesului, care în pace s-a săvârşit.Tot în această zi, pomenirea celor între sfinŃi părinŃii noştriAnania şi Solohon, arhiepiscopii Efesului.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi nemântuieşte pe noi. Amin.
 
2 Decembrie
În această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului ProorocAvacum.
Proorocul Avacum, fiul lui Safat, era din seminŃiapatriarhului Simeon. A trăit cu 600 de ani înaintede Hristos.Înainte de luarea în robie a poporului iudeu,Avacum a văzut căderea Ierusalimului şi aTemplului şi a plâns foarte. Când a venitNabucodonosor în Ierusalim, proorocul a fugit şitrăia ca străin în pământul lui Israel. Dar după ces-au întors haldeii în Babilon, ducând cu ei robi peisraelitenii găsiŃi în Ierusalim şi în Egipt, s-a întorsşi el în pământul său.Avacum a cunoscut mai dinainte că peste puŃinăvreme avea să se întoarcă poporul din robiaBabilonului. A murit cu doi ani înainte de întoarcerea iudeilor din robie şi a fost îngropat înŃarina lui.Proorocul Avacum a dat semn în Iudeea. Iarsemnul este acesta: Vor vedea iudeii lumina înTemplu şi aşa vor vedea slava lui Dumnezeu.Avacum a proorocit şi de sfârşitul Templului. Aspus că Templul are să fie dărâmat de un popordin Apus; că are să fie ruptă în bucăŃi micicatapeteasma lui David, adică a locului celui maidinăuntru al Sfintei Sfintelor; că au să fie luate acoperişurile celor doi stâlpi aiTemplului şi nimeni n-are să ştie unde sunt; că acoperişurile acestea au săfie duse de înger în pustiul Sinai, acolo unde la început a fost întocmit Cortulmărturiei şi că în ele are să fie cunoscut în sfârşit Domnul şi că ele au sălumineze pe cei prigoniŃi dintru început de şarpe.
Tot în această zi, pomenirea cuvioşilor părinŃilor noştri şipustnici, Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil.
Aceşti cuvioşi părinŃi erau de loc din cetatea Oxirih, care se afla în Egipt,aproape de râul Nilului. PărinŃii lor au fost creştini. Îndeletnicindu-se îndelungată vreme cu citirea Sfintelor Scripturi, li s-a umplut sufletul decăinŃă. De aceea au părăsit lumea şi, povăŃuiŃi de Dumnezeu, s-au dus încele mai adânci locuri ale pustiului. Acolo au dat de un bărbat sfânt, tarebătrân şi au stat pe lângă el un an. După moartea bătrânului, au rămas înlocul acela şaizeci de ani, trăind în post şi aspră vieŃuire. Se hrăneau numaicu poame şi beau numai apă; şi asta numai de două ori pe săptămână.Trăiau despărŃiŃi unul de altul, umblau prin munŃi, locuiau în fel de fel depeşteri şi se rugau lui Dumnezeu. Sâmbăta şi duminica se întâlneau,săvârşeau Sfânta Euharistie şi erau împărtăşiŃi de îngerul Domnului cuSfintele Taine. Acestea ni le-a povestit marele pustnic Pafnutie, care i-a văzutşi a scris viaŃa lor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->