Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
THI THU DAI HOC – MON SINH HOC

THI THU DAI HOC – MON SINH HOC

Ratings: (0)|Views: 514|Likes:
Published by wendy1o1o

More info:

Published by: wendy1o1o on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 Nguyễn Thị Lệ Thủy – THPT Thái Phiên ĐN - Biên tập
THI THỬ ĐẠI HỌC – MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài : 90 phút Số câu trắc nghiệm : 50
Câu 1:
Đoạn nhiễm sắc thể (NST) đứt gãy không mang tâm động sẽ:a. không nhân đôi và tham gia vào cấu trúc của 1 trong 2 tế bào conb. tiêu biến trong quá trình phân bàoc. trở thành NST ngoài nhând. di chuyển vào trong cấu trúc của ti thể và lạp thể
Câu 2:
Định luật phân ly độc lập được phát biểu như sau: Khi lai cặp bố mẹ ………. khác nhauvề…….cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này………vào sự di truyền củacặp tính trạng kia.a.Cùng loài; hai hay nhiều; không phụ thuộc b.thuần chủng; hai hay nhiều; không phụ thuộcc.thuần chủng;hai; phụ thuộcd.ng li; hai;phụ thuộc
Câu 3:
Trong một quần xã có một vài quần thể có số lượng cá thể phát triển mạnh hơn. Các quầnthể đó được gọi là:a. Quần thể chủ yếu b. Quần thể ưu thếc. Quần thể trung tâm d. Quần thể chính
Câu 4:
Thể khảm là cơ thể:a. mang hai dòng tế bào có bộ nhiễm sắc thể khác nhau b. mang bộ NST bất thường về số lượngc. ngoài dòng tế bào 2n bình thường còn có một hay nhiều dòng tế bào khác bất thường về số lượnghoặc về cấu trúcd. mang bộ NST bất thường về cấu trúc
Câu 5:
Một cá thể kiểu gen AaBbDd sau một thời gian dài thực hiện giao phối gần, số dòng thuầnxuất hiện là:a. 4 b. 6 c. 8 d. 10
Câu 6:
Ở người sự rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể (NST) 21 trong lần phân bào 2 ở 1 trong 2tế bào con của một tế bào sinh tinh sẽ có thể tạo ra:a. 4 tinh trùng bình thường b. 2 tinh trùng bình thường và 2 tình trùng thừa 1 NST 21c. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thườngd. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 1 tinh trùng thiếu 1 NST 21.
Câu 7:
Với P thuần chủng, khác nhau bởi n cặp gen đối lập, phân li độc lập, nhưng các gen cùng tác độnglên một tính trạng thì sự phân li về kiểu hình ở cùng F
2
sẽ là một biến dạng của sự triển khai biểu thức:a. (3:1)
2
b. 9 : 3 : 3 : 1c. (3:1)
n
d. 12 : 3 : 1
Câu 8:
Để một đột biến gen lặn có điều kiện biểu hiện thành kiểu hình trong một quần thể giao phối cần:a. gen lặn đó bị đột biến trở lại thành alen trộib. Alen tương ứng bị đột biến thành alen lặnc. thời gian để tăng số lượng cá thể dị hợp về gen lặn đột biến đó trong quần thểd. gen lặn đột biến do bị át chế bởi gen trội alen
Câu 9:
Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủngkhác nhau bởi n cặp tương phản thì:tỷ lệ kiểu hình ở F2 là:a.9:3:3:1b. (1:2:1)
n
c. (3:1)
n
d. (1:1)
n
Câu 10:
Phát biểu sau đây có nội dung đúng là:a. Nhạn và cò biển có mối quan hệ cộng sinh bắt buộc b. Trùng roi có quan hệ nội sinh với mốic. Hải quỳ có mối quan hệ đối địch với tôm kí cưd. Cả A, B, C đều sai
Trang 1
 
 Nguyễn Thị Lệ Thủy – THPT Thái Phiên ĐN - Biên tập
Câu 11:
Một gen dài 3060 ăngstron, trên mạch gốc của gen có 100 ađênin và 250 timin. Gen đó bị đột biến mất 1 cặp G - X thì số liên kết hyđrô của gen sau đột biến sẽ là:a.2353b. 2347
 
c.
 
2350d. 2352
Câu 12:
Ở Việt Nam, phương hướng cơ bản trong tạo giống lúa mới là cho lai giữa:a. Giống địa phương cao sản với giống địa phương kém phẩm chấtb. Giống địa phương có tính chống chịu tốt với giống địa phương kém phẩm chấtc. Giống địa phương cao sản với giống nhập nội cao sảnd. Giống nhập nội cao sản với giống địa phương có tính chống chịu tốt
Câu 13:
Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử haicặp gen này nằm trên một nhiễm sắc thể (NST).Phép lai giữa hai thứ cà chua với kiểu gen nào dưới đây cho tỷ lệ phân tính theo tỉ lệ phân tính theotỉ lệ 25% : 25% : 25% : 25% ; với tần số hoán vị 25%a. (AB/ab) x (ab/ab) b. (Ab/ab) x (Ab/aB)c. (Ab/aB) x (AB/ab) d. (Ab/ab) x (aB/ab)
Câu 14:
Để phát hiện ra quy luật kết gen, Moocgan đã thực hiện:a. Lai phân tính ruồi đực F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình đen, cánh ngắn và mình xám, cánh dài b. Lai phân tích ruồi cái F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắnc. Lai phân tính ruồi đực F1 của bố mẹ ruồi mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắnd. Cho F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn tạp giao
Câu hỏi 15:
 Nhược điểm nào dưới đây không phải là của chọn lọc hàng loạt:a. Chỉ đạt hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền caob. Do căn cứ trên cả kiểu hình và kiểu gen nên phải theo dõi chặt chẽ và công phuc. Mất nhiều thời giand. Việc tích luỹ các biến dị có lợi thường lâu có kết quả
Câu 16:
Một lôcút có 5 alen A
1
, A
2
,A
3
,A
4
,A
5
. Có bao nhiêu kiểu gen khác nhau có thể tồn tại trongquần thể nếu thứ bậc trội của các gen này là: A
1
> A
2
>A
3
>A
4
>A
5
.a. 5b. 8c. 10d. 15
Câu 17:
Câu có nội dung đúng trong các câu dưới đây:a.Thường biến có ý nghĩa lớn trong tiến hoá và trong chọn giống. b.Mức phản ứng càng rộng sinh vật càng kém thích nghi.c.Tính trạng chất lượng chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường.d. Mức phản ứng di truyền được.
Câu 18:
Cho biết gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ Aaaa x Aaa:a. 35 thân cao : 1 thân thpb. 9 thân cao : 3 thân thpc. 11 thân cao : 1 thân thpd. 100% Thân cao
Câu 19:
Trong kĩ thuật ADN tái tổ hợp, 2 đoạn ADN được cắt ra từ 2 phân tử ADN cho và nhận chỉcó thể kết hợp lại thành ADN tái tổ hợp khi:a. được cắt bởi cùng một loại enzim restrictaza b. có sự xúc tác của enzim ligazac. có các đầu dính phù hợp nhau nghĩa là trình tự nuclêôtit tương ứng ở hai đầu đính bổ sung theonguyên lý Sacgapd. Đòi hỏi cả 3 yếu tố a, b và c
Câu 20:
Để cải tiến năng suất của giống địa phương đồng thời giữ lại một số gen quý của giống địa phương, người ta dùng con đực giống cao sản nhập nội để tiến hành lai như sau:P: địa phương cao sản nhập nộiF
1
 F
2
 F
3
Trang 2
ÂBC
 
B
D
BEE
 
 Nguyễn Thị Lệ Thủy – THPT Thái Phiên ĐN - Biên tập
Tỷ lệ giữa số gen nhập nội và gen quý địa phương ở F
3
là:a. 1 : 1b. 3 : 1c. 4 : 3 d. 7 : 1
Câu 21:
Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không được áp dụng để nghiên cứu di truyền người:a. Phương pháp phhb. Phương pháp lai phân tíchc. Phương pháp nghiên cu tế bàod. Phương pháp nghiên cu trđng sinh
Câu 22:
 Những yếu tố của môi trường sống tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sống, sự pháttriển vàsinh sảncủa sinh vật được gọi là:a. Nhân tố sinh thái c. Nhân tố sinh b. Nhân tố hữu sinh d. Con người
Câu 23:
Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn b chi phối, gen lành B, gen nằm trên nhiễm sắc thểthường. Trong một quần thể có tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng (bb) là 1/20.000 (≈0,00005), tỉ lệ nhữngngười mang bệnh ở trạng thái dị hợp xấp xỉ:a. 0,08% b. 0,7%c. 99,3% d. 1,3%
Câu 24:
Tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến gen nhân tạo là:a. Kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc b. Gây rối loạn phân ly NST trong quá trình phân bàoc. Kích thích và ion hoá các nguyên tử trong phân tử ADN khi xuyên qua mô sống
 
d. Làm xuất hiện dạng đột biến đa bội
Câu 25:
Quy luật di truyền nào và phép lai nào dưới đây sẽ làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 3:3:1:1 ở thếsau:a. Quy luật phân li độc lập, AaBb x Aabb, gen trội là trội hoàn toàn b. Quy luật hoán vị gen (AB/ab) x (ab/ab), với tần số hoán vị là 25%c. Quy luật tương tác bổ trợ, AaBb x Aabb, gen trội A và B có vai trò khác nhau và khác với kiểugen đồng hợp lặnd. A , B và C đều đúng
Câu 26:
Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp di truyền tế bào là phương pháp:a. Sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc của gen b. Nghiên cứu trẻ đồng sinh được sinh ra từ cùng một trứng hay khác trứngc. Phân tích tế bào học bộ nhiễm sắc thể của người để đánh giá về số lượng và cấu trúc của các nhiễmsắc thểd. Tìm hiểu cơ chế hoạt động của một gen qua quá trình sao mã và tổng hợp prôtêin do gen đó quy định
Câu 27:
Theo Đacuyn, thực chất của chọn lọc tự nhiên là :a.Sự phân khả năng biến dị của các cá thể trong loài b.Sự phân hoá khả năng sinh sản giữa các cá thể trong quần thc.Sự phân hoá khả năng sống sót giữa các cá thể trong quần thểd.Sự phân hoá khả năng phản ứng trước môi trường của các cá thể trong loài
Câu 28:
Phát biểu nào sau đây sai:a. Giao phối tạo ra vô số các biến dị tổ hợp. b. Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu sơ cấp của chọn lọc tự nhiên.c. Giao phối phát tán đột biến trong quần thể.d. Giao phối trung hòa các đột biến có hại
Câu 29:
Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của hiện tượng hoán vị genA. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%B. Bằng tổng tần số giao tử hoán vịC. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các genD. Làm tăng khả năng xuất hiện các biến dị tổ hợp
Câu 30:
Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình tiến hoá của các hợp chất của .....(N: axit nuclêic, P: prôtêin, C: carbon) dẫn tới sự hình thành tương tác giữa các đại phân tử ..... (H: vôcơ và hữu cơ, P: prôtêin, N: axit nuclêic, PN: prôtêin và axit nuclêic) có khả năng ..... (S: sinh trưởng,sinh sản và cảm ứng, V: vận động, sinh trưởng và cảm ứng, T: tự nhân đôi, tự đổi mới).a. C, PN, S b. N, H, S
Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->