Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gezi Notlarım: İstanbulda Müze, Müzede İstanbul 2006

Gezi Notlarım: İstanbulda Müze, Müzede İstanbul 2006

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by Dr. Enis Karaarslan
Bu sefer İstanbul’un tarihine bir gezi yaptım. Osmanlı, Bizans, biraz da modern sanat. Aslında bu gezi, „estetik“ peşinde, insanoğlunun biraz ölümsüzlük, biraz da güzelliğe duyduğu değerler peşinde geçti. Hoşça okuyacağınız bir gezi notu oldu umarım.
http://www.karaarslan.net/seyahat/
Bu sefer İstanbul’un tarihine bir gezi yaptım. Osmanlı, Bizans, biraz da modern sanat. Aslında bu gezi, „estetik“ peşinde, insanoğlunun biraz ölümsüzlük, biraz da güzelliğe duyduğu değerler peşinde geçti. Hoşça okuyacağınız bir gezi notu oldu umarım.
http://www.karaarslan.net/seyahat/

More info:

Published by: Dr. Enis Karaarslan on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2010

pdf

text

original

 
stanbulda Müze, Müzede
stanbul
Gezi Notları, Temmuz 2006Hangi
stanbul’u gezsem ki bu sefer?Ke
ş
fedilecek o kadar çok yeri var ki
ş
ehr-i
stanbul’un, seç gönlüm seç.Bu sefer
stanbul’un tarihine bir geziyapmayı hedefliyorum. Bir hafta süremvar. Gerçi öyle kesin hatları da yok bugezinin, zaman ve mekan bu gezininhatlarını çizecek.Tarih sadece gezilerek de ö
ğ
renilmez kicanım. Mutlaka insanın ödevini çalı
ş
masılazım.
lk dura
ğ
ım “Sahaflar Çar
ş
ısı”oluyor ve Murat Belge’nin “
stanbul GeziRehberi” kitabını alıyorum. Mekanlarıntarihini ö
ğ
renmemde, ya da daha öncedenplanlamadı
ğ
ım yerleri ke
ş
fetmemdeyardımcı olcak kitabımı da edinmi
ş
 oluyorum.Kurallarımız var tabii, bi kere cep telefonukapalı olacak, bilgisayar ve internetkullanmak kesinlikle yasak, saat günboyunca kullanılmayacak. Müzeler vesokaklar keyfi çıkartıla çıkartıla gezilecek.Mümkün oldu
ğ
unca ara sokaklaradalınacak, bol bol yürünecek. Osmanlı veBizans tarihi ö
ğ
renilecek ve hissedilecek.Aslında bu gezi, „estetik“ pe
ş
inde, insano
ğ
lunun biraz ölümsüzlük, biraz da güzelli
ğ
eduydu
ğ
u de
ğ
erler pe
ş
inde geçti. Öncelikle bazı yanlı
ş
bilgileri düzeltelim:1.
 
stanbul’da adresler sora sora bulunur: Yanlı
ş
önerme tabii ki.
stanbul’da genellikle
ş
u tür bir cevap duymanız mümkündür “Biz kar
ş
ı yakadan geliyoruz, biz deyabancıyız”. Ya da size sahaflar çar
ş
ısının Eminönü’de oldu
ğ
unu söyleyen birresepsiyonla da kar
ş
ıla
ş
abilirsiniz. Do
ğ
ru önerme ise
ş
udur;
stanbul ancak bir haritave rehber kitapla ke
ş
fedilebilir, tabii ki biraz da
ş
ansın yardımıyla.2.
 
Müzeler pazartesi günü dı
ş
ında hergün açıktır: Bu önerme
stanbul için yanlı
ş
tır.Çünkü bazı müzeler de pazartesi açıktır (Topkapı, Kariye ..vb), amma velakin do
ğ
alolarak bu müzeler de ba
ş
ka günler kapalıdır (Topkapı salı günü, Kariye Per
ş
embegünü … vb).
Ş
ansınıza güvenin ama yine de gitmeden once aramanızı öneririm.
 
Lakin Edirnekapı’ya kadar gidip de Kariye müzesinin kapısından da dönmek de var.Gerçi benim bu konuda
ş
ansım yaver gitti.3.
 
Müzeler dörde kadar açıktır: Özel müzeleri ve Topkapı gibi müzeleri daha geçsaatlere (altı-yedi) kadar gezmeniz de mümkün.Öncelikle gezdi
ğ
im müzelere dair bazı yorumlarım olacak:1.
 
Topkapı:
Bu müzeyi ikinci kez gezi
ş
im. Bu sefer telefon rehberlerini devreyealdıklarını görünce hemen kiraladım. Müzeyi gezecekseniz mutlaka bu tür birrehberle gezmenizi tavsiye ederim.2.
 
Türk ve
slam Eserleri Müzesi:
Sultanahmet’te ama nedense pek u
ğ
rak yeri de
ğ
il.Türk ve
slam medeniyetlerinin inanılmaz güzellikteki eserlerini görebilirsiniz. Dikilita
ş
ve Sultanahmet manzaralı kafeteryasında oturmak da cabası.3.
 
Arkeoloji Müzesi:
 
yi oldu
ğ
unu tahmin ediyordum ama özellikle lahit salonunda bukadar güzel, hayranlık uyandırıcı kadar güzel eserler görmeyi beklemiyordum. Kısabir süreniz bile olsa, sadece lahitlerin bulundu
ğ
u salonu gezmek için bileu
ğ
ramalısınız. Aslında çeki
ğ
im resimler, bu güzelliklerin gerçeklerinin yanında çoksilik kalıyor.Lahitlere bakarken, özellikle de “A
ğ
layankadınlar lahdi”nin önündeyken, EnisBatur’un
ş
iirinden bir dize takılır mıduda
ğ
ınıza ….
“...bir gün gelecek herkes ölecek, ben de,gördü
 ğ 
üm duydu
 ğ 
um bütün insanlar dagidecek buradan: ba
 ş
kaları ya
 ş
asa bilebudur i
 ş
te benim kıyametim: mermere
 ş
en yüzüm a
 ğ 
ladıkça silinecek- hemhepsiyim çünkü kadınların, hem hiçbiri.duracaksam hatsız ve rengi büsbütünatmı
 ş
 ,duruyorsam dilsiz ve yankısız,anlayın ki sıra büyük bir hızla gelecek,kimse görmeyecek yüzümdeki son sözü.bana bakıyorsunuz: o dem yok o dem”
 
 
 Arkeoloji müzesini anlatmaya devam edersem ba
ş
lı ba
ş
ınasayfalar alır. Amacım size müzeleri tanıtmak de
ğ
il, ufaktadımlık bazı bilgiler vermek. Lakin ne haddimize, konununsadece hayranıyız.Benim ilgimi çeken ve beni buraya çeken asıl neden,“renklendirme” çalı
ş
malarıydı. Bizim müzelerde gördü
ğ
ümüzmermer eserler beyaz renktedir. Ara
ş
tırmalar göstermi
ş
ki,aslında onların birço
ğ
u rengarenkmi
ş
ler.Bu gerçekten de çok ilginç de
ğ
il mi?
4.
 
Kariye Müzesi:
Bizans zamanındankalan inanılmaz güzellikteki mozaikleribulunduran müze.
 
Mutlaka gezilmeli.
 5.
 
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi:
Adısizi yanıltmasın. Bizans’ın büyüksarayının tabanındaki mozaikleriinceleyebilece
ğ
iniz, küçük ama önemlibir müze. Gerçi müzeyi bulmak içinbiraz aramanız gerekebilir.
 
6.
 
stanbul Modern:
Biraz da sanat. Gerek kendi kolleksiyonu, gerekse de
ğ
i
ş
kensergileriyle bir sanat tapına
ğ
ı.http://www.istanbulmodern.org/  Ben müzeyi gezdi
ğ
imde, Türk resminin sürüvenininizlenebilece
ğ
i kalıcı sergi “Kesi
ş
en Zamanlar”, foto
ğ
raf sanatına dair ilginç bir sergi olan François-MarieBanier'nin "Gerçek Öyküler"i, Fahrelnissa ile Nejad -Gökku
ş
a
ğ
ında
ki Ku
ş
ak sergileri vardı. Aslındakütüphanesine dalmak da çok ho
ş
olabilirdi. Özelliklekütüphane yanındaki holde, kitapların iplerde asılaraksarkıtıldı
ğ
ı tavan ile çok ho
ş
bir ortam yaratılmı
ş
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->