Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1:
TỔNG QUAN VỀ SQL
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ
1.3.2 Bảng (Table)
1.3.3 Khoá của bảng
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài
1.4.1 Câu lệnh SQL
1.4.2 Qui tắc sử dụng tên trong SQL
1.4.3 Kiểu dữ liệu
1.4.4 Giá trị NULL
Chương 2
NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU
2.1.1 Mệnh đề FROM
2.1.2 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT
2.1.3 Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu
2.1.4 Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh SELECT
2.1.5 Sắp xếp kết quả truy vấn
2.1.6 Phép hợp
2.1.7 Phép nối
2.1.7.1 Sử dụng phép nối
2.1.7.4 Sử dụng phép nối trong SQL2
2.1.8 Thống kê dữ liệu với GROUP BY
2.1.9 Thống kê dữ liệu với COMPUTE
2.1.10 Truy vấn con (Subquery)
2.2.1 Bổ sung dữ liệu
2.2.2 Cập nhật dữ liệu
2.2.3 Xoá dữ liệu
Chương 3
NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU
3.1.1 Ràng buộc CHECK
3.1.2 Ràng buộc PRIMARY KEY
3.1.3 Ràng buộc UNIQUE
3.1.4 Ràng buộc FOREIGN KEY
3.4 Khung nhìn
3.4.1 Tạo khung nhìn
3.4.2 Cập nhật, bổ sung và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn
3.4.3 Sửa đổi khung nhìn
3.4.4 Xoá khung nhìn
Chương 4
BẢO MẬT TRONG SQL
4.2.1 Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu
4.2.2 Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh
4.3.1 Thu hồi quyền trên đối tượng cơ sở dữ liệu:
4.3.2 Thu hồi quyền thực thi các câu lênh:
Chương 5
THỦ TỤC LƯU TRỮ, HÀM VÀ TRIGGER
5.1.1 Các khái niệm
5.1.2 Tạo thủ tục lưu trữ
5.1.3 Lời gọi thủ tục lưu trữ
5.1.4 Sử dụng biến trong thủ tục
5.1.5 Giá trị trả về của tham số trong thủ tục lưu trữ
5.1.6 Tham số với giá trị mặc định
5.1.7 Sửa đổi thủ tục
5.2.1 Định nghĩa và sử dụng hàm
5.2.2 Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”
5.3 Trigger
5.3.1 Định nghĩa trigger
5.3.2 Sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong trigger
5.3.3 ROLLBACK TRANSACTION và trigger
5.3.4.1 Sử dụng truy vấn con
5.3.4.2 Sử dụng biến con trỏ
Chương 6
GIAO TÁC SQL
PHỤ LỤC
B.1 Các hàm trên dữ liệu kiểu chuỗi
B.2 Các hàm trên dữ liệu kiểu ngày giờ
B.3 Hàm chuyển đổi kiểu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh SQL

Giao Trinh SQL

Ratings:
(0)
|Views: 52|Likes:
Published by Le Hong Cong

More info:

Published by: Le Hong Cong on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 20 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 40 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 85 to 143 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->