Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
L2_1968R

L2_1968R

Ratings:
(0)
|Views: 446|Likes:
Published by Florin Nuta

More info:

Published by: Florin Nuta on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
LEGE Nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată
privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii SocialisteRomânia
EMITENT:
MAREA ADUNARE NATIONALA 
PUBLICAT ÎN:
BULETINUL OFICIAL NR. 54 - 55 din 27 iulie 1981 *) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat din23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23ianuarie 1981.Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste România adopta prezentalege.ART. 1Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţiadministrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna.ART. 2Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti.ART. 3Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune - unităţi de baza aleorganizării administrativ-teritoriale a tarii - în funcţie de condiţiilegeografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturaleşi traditionale ale populaţiei.ART. 4Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedereeconomic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc.Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebitaîn viata economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii saucare au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate camunicipii.Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sîntoraşe-resedinta.ART. 5Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţiarurală unita prin comunitate de interese şi traditii, fiind alcătuită dinunu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asiguradezvoltarea economică, social-culturală şi gospodareasca a localităţilorrurale.Satul în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sîntsate-resedinta.ART. 6Oraşele şi comunele din imediata apropiere a municipiului Bucureşti, acelorlalte municipii şi a oraşelor mai importante pot aparţine de acesteaca unităţi administrativ-teritoriale distincte.Comunele ce aparţin de municipiul Bucureşti, de celelalte municipii şioraşe sînt comune suburbane.ART. 7Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologicesau asezarii lor, prezintă importanta pentru ocrotirea sănătăţii şiasigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiunibalneoclimaterice.ART. 8Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare, numerotate.Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului Bucureşti.ART. 9Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenta lor,municipiile resedinte de judeţe, precum şi satele resedinte de comune. sîntcele prevăzute în anexa la prezenta lege.
 
ANEXA 1ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEŢEMUNICIPIUL BUCUREŞTIMunicipiul Bucureşti, Capitala Republicii Socialiste România, secompune din 6 sectoare:- Sectorul 1- Sectorul 2- Sectorul 3- Sectorul 4- Sectorul 5- Sectorul 6DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- Sectorul 1Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele2 şi 6, are următoarea delimitare:Începând de la intersectia bulevardului 1848, cu bulevardul Republiciişi bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmează traseul: piataNicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă laintersectia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul GheorgheGheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.- Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dimbovita de la podulElefterie pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna(exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă laintersectia Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pînă laDrumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia caii ferateBucureşti-Rosiori, linia caii ferate Bucureşti-Rosiori pînă la linia caiiferate de centura.- Limita nord-vestica urmează calea ferată de centura pînă la lizieravestica a pădurii Tunari.- Spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte dela liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei(inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologicaBaneasa, continua spre sud pînă la intersectia caii ferate Bucureşti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmeazătraseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), stradaPolona (inclusiv) pînă la piata Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol,strada Pictor Verona pînă la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada PitarMosi pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardulNicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la intersectia cubulevardul Republicii (toate inclusiv);- Sectorul 2Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1şi 3, are următoarea delimitare:Începând de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardulNicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piataNicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la strada C. A. Rosetti,strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă lastrada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, stradaXenopol (toate exclusiv) pînă la piata Alexandru Sahia, piata AlexandruSahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseauaPipera (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta.- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale feratăBucureşti-Constanta pînă la gara Pantelimon (exclusiv).- Spre est limita urmează traseul caii ferate de legatura Pantelimon-Obor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentinapînă la soseaua Pantelimon.- Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pînă la intersectiacu soseaua Vergului, soseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardulMuncii de la intersectia cu strada Morarilor pînă la intersectia cu soseaua
 
Mihai Bravu, piata Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Calarasi pînăla intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă laintersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la stradaNegustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toateinclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii,bulevardul Republicii pînă la intersectia cu bulevardul 1848 şi bulevardulNicolae Balcescu, piata Nicolae Balcescu (toate exclusiv).Sectorul 3Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2şi 4, are următoarea delimitare:Începînd de la intersectia bulevardului Republicii şi bulevarduluiGheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul:bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul HristoBotev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă laintersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Romulus,strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Calarasi, calea Calarasi pînăla intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piata Muncii, în continuarebulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv)pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pînăla soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riulColentina, pe firul riului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseauaPantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina pînă la strada Peles (toateinclusiv).- Spre est limita este formată de strada Peles (inclusiv), pasajulC.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucureşti-Oltenita, pe limitavestica a Întreprinderii de cabluri şi materiale electroizolante şi aÎntreprinderii de mono şi policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale(inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satuluiCatelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Catelu pînăla bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" şiAutobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze şi a bazei deproducţie a Ministerului Construcţiilor Industriale, de unde printr-o linieconventionala spre sud, limita se înscrie pînă la riul Dimbovita.- Limita de sud urmează firul riului Dimbovita pînă la piata NatiunileUnite (exclusiv).- Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă laintersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardulRepublicii.Sectorul 4Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi5, are următoarea delimitare:Începînd din piata Natiunile Unite (inclusiv), limita de nord oconstituie firul riului Dimbovita pînă Ia circa 1800 m est de podul de peDimbovita de pe soseaua Vitan-Birzesti.- Spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcţia sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pestrada Pechiu Ion pînă la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pînă la liniade centura (toate inclusiv) cuprinzînd şi cimitirul Berceni.- Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vestde la soseaua Berceni, cuprinzînd şi unitatea şi depozitul de colectare ametalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.- Limita sud-vestica este conventionala, înscriindu-se de la linia decentura cu direcţia nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continua peDrumul Bercenarului (inclusiv) pînă la soseaua Giurgiului.- Limita de vest a sectorului se înscrie pe soseaua Giurgiului, caleaŞerban Voda pînă la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe stradaMitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la stradaCutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie(toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (inclusiv), pînă lastrada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tic1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->