Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Juegos Del Mundo, Juegos Populares Juegos Tradicionales

Juegos Del Mundo, Juegos Populares Juegos Tradicionales

Ratings:
(0)
|Views: 1,567|Likes:
Published by Rosana Larraz
Recopilación comentada de recursos accesibles vía Internet sobre juegos del mundo, juegos populares y juegos tradicionales. Autora: Rosana Larraz. Artículo publicado en Cuaderno Intercultural.
Recopilación comentada de recursos accesibles vía Internet sobre juegos del mundo, juegos populares y juegos tradicionales. Autora: Rosana Larraz. Artículo publicado en Cuaderno Intercultural.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Rosana Larraz on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

 
`~~|7//uuu-dxjnhrmokm~hrdxa~xrja-dof/nkmjfkdjt&{&gxheot/gxheot&fxno&~rjnkdkomjaht&|o|xajrht/
Gxheot nha fxmno! gxheot |o|xajrht {~rjnkdkomjaht
Gxheot nha fxmno! gxheot |o|xajrht { gxheot~rjnkdkomjaht
Gxheot nh aot mkúot hm ajt htdxhajt { doahekot
(\- Tjm~ot @hrmêmnhw T- G- hm Bkbako~hdj Ykr~xja Fkexha nh Dhryjm~ht! 2<<: +- Xmjdof|ah~ætkfj obrj hm aj zxh th dajtkikdjm { nhtdrkbhm aot gxheot kmijm~kaht nh~onj aj yknj7 gxheot tkm km~rxfhm~ot dofo ‑ha fjrro‖! gxheot|jr~kdxajrht dofo ‑ajt dxj~ro htzxkmjt‖! gxheot nhtja~o dofo ‑ja tja~o aj j{xnj‖! gxheot dom aot ogot yhmnjnot! dom dxhrnjt! dom jrot! dom ~rof|ot! dom|hao~jt! dom djmkdjt! gxheot nh djf|o…
Gxheot ~rjnkdkomjaht
 (uhb7 Jm~ht nh zxh th|khrnj aj fhforkj+- Rhdo|kajdkôm nh gxheotkmijm~kaht ~rjnkdkomjaht hp|akdjnot-
Gxheot ~rjnkdkomjaht
(hnxdjr-ore+- Hp|akdjdkômnh aot gxheot kmijm~kaht7 ha bjahro! ha bjrrkah~h! ajt boak~jt! ha djbjaak~o! aj rj{xhaj { ha~rof|o-
 (notaoxrnht-mh~+- Ikd`jt zxh hp|akdjm ajorejmkwjdkôm { |rodhnkfkhm~o nh xm erjm m÷fhro nh gxheot |o|xajrht { ~rjnkdkomjaht-
Axnomkfkj7 mofbrht nh aot gxheot ~rjnkdkomjaht hm nkt~km~ot axejrht-Exæj nh gxheot ~rjnkdkomjaht fjnrkahúot
(×rtxaj Fjr~æ Ejrdæj! \j~rkdkj Jaomtonh Jext~æm+- Exæj zxh nhtdrkbh ha dom~hp~o! rheajt! yjrkjm~ht! jmëdno~jt! h~d- nhnkyhrtot gxheot ~rjnkdkomjaht kmijm~kaht- Ht~j exæj ht ha rhtxa~jno nha|ro{hd~o7 ‖Rhdx|hrjdkôm nh Gxheot { ^rjnkdkomht nh ajt Fxghrht nh Fjnrkn‖-
Gxheot ~rjnkdkomjaht { hp|ao~jdkomht nknêd~kdjt7 ao~hræjt { ha bkmeot
- Jr~ædxao hm ha zxh th oirhdhm hmajdht knhjt! hghf|aot { `hrrjfkhm~jt |jrj x~kakwjrao~hræjt { bkmeot hm aj hmthújmwj-
Gxheot ~rjnkdkomjaht { hp|ao~jdkomht nknêd~kdjt7 ha gxheo nha `kao o‑dxmk~jt‖
- Gxejr ja `kao! ja dornha! j aj dxmj o j aj `jfjdj domtkt~h hm iorfjr ikexrjthm xm dornha jmxnjno dom aj j{xnj nh aot nhnot nh jfbjt fjmot- Ht~h gxheo ~jmthmdkaao ht domodkno hm fxa~k~xn nh dxa~xrjt { ht~ê |rhthm~h hm djnj xmo nh aotdom~kmhm~ht zxh iorfjm mxht~ro |ajmh~j- Ht~h jr~ædxao oirhdh kmiorfjdkôm tobrh ht~h gxheo { orkhm~jdkomht |jrj tx hp|ao~jdkôm nknêd~kdj-
Gxheot hxro|hot
 
 
 { 
Gxheot nh ~ono ha fxmno
|h~hmhdkhm~ht aj thrkh7 K Ekod`k nk
 
Hako-Fêt kmiorfjdkôm-G
xheot nh ~onjt |jr~ht 
(Ha Rkmdôm nh Bkrxgkmht+- Nkyhrtot gxheot ~rjnkdkomjahtjerx|jnot |or dom~kmhm~ht-
Godt nha Fôm & Gxheot nha fxmno
(Gôyhmht |or aj Kexjanjn+- Uhb dx{o obgh~kyoht iofhm~jr aot yjaorht nh km~hrdxa~xrjaknjn! rht|h~o j aj nkyhrtknjn { monktdrkfkmjdkôm hm~rh aot gôyhmht- Dom~khmh xm erjm m÷fhro nh gxheot nh ~ono ~k|oj dx{jt ikd`jt th jddhnh fhnkjm~h xm fj|j nha fxmno km~hrjd~kyo- Ajt ikd`jtfxht~rjm ha |jæt nh |rodhnhmdkj nha gxheo! aot fj~hrkjaht mhdhtjrkot { tx nhtjrroaao-Aot dom~hmknot nh ht~j uhb th |xhnhm domtxa~jr hm
dj~jaêm! kmeaët { djt~haajmo
-
D`kanrhm‛t Ioac Ejfht
- \ro{hd~o doornkmjno |or \h~rx Nxfk~rx dx{o obgh~kyoht rhdo|kajr gxheot! djmdkomht { ~rjnkdkomht nh ~ono ha fxmno-
Dxa~xrj orja 
ht xmj thddkôm nh ajBkbako~hdj Ykr~xja nh Jmnjaxdæjnomnh th rhdoehmhm iorfj~o jxnko { \NI ~rjnkdkomht nh aj dxa~xrj orja jmnjaxwj! nhtnh rhdh~jt nhdodkmj `jt~j djmdkomht { gxheot ~rjnkdkomjaht
Gxheot ~rjnkdkomjaht nh Yhmhwxhaj 
(uhb7 Eobkhrmo Boakyjrkjmo nh Yhmhwxhaj+-Gxheot dofo aj wjrjmnj! exrrxiæo! ajt fh~rjt o ha fhdj~h hp|akdjnot-
Gxheot ~rjnkdkomjaht nh aot jboræehmht jxt~rjakjmot
|jrj aahyjr ja jxaj orhjakwjr ja jkrh akbrh { dom yhrtkomht |jrj mkúot { jnxa~ot hm \NI (uhb hm kmeaët+-
Gxheot nh tkhf|rh 
(Ha eaobo rogo+- Doahddkôm nh ikd`jt hm ajt zxh thnhtdrkbhm gxheot ~rjnkdkomjaht nh Aj~kmojfërkdj-
Ha Gxkdko { Tjttjbôt! gxheot nh Fjrrxhdot
(Jx~orj7 Djrfhm Ejrj Fjræm-Doajborj7 Jf|jro Fjr~æmhw ^hm+- Not gxheot nh aj dkxnjn fjrrozxæ nh ^êmehr- Hm ‑HaGxkdko‖! xm fom~ôm nh jrhmj fjm~khmh hm hzxkakbrko aj hfodkôm nha gxheo! fkhm~rjt xm|jao th fjm~hmej ikrfh dajyjno hm haaj- Hm Tjttjbôt! aj fxtkdjaknjn nh aot næjt nh ajthfjmj hm aj ahmexj êrjbh fjrdj ha rk~fo nh aj jd~kyknjn-
Gxheot ~rjnkdkomjaht nha fxmno
(DJRHK+- Ikd`jt hm iorfj~o \NI hm ajt zxh thhp|akdjm gxheot dofo aj rj{xhaj! aot boakd`ht! ajt djmkdjt! gxheot nh djr~jt o gxheot nhfjmot-
Gxheot nha fxmno rhdo|kajnot |or ha |ro{hd~o 2XCknt- Nhtdrk|dkôm nh gxheot |o|xajrht nh ~ono ha fxmno dajtkikdjnot |or dom~kmhm~ht { domht|hdkikdjdkôm nh |jætht- \êekmj hm kmeaët-Rh~j`æajt! ajt |jajbrjt odxa~jt nha ioadaorh kmijm~ka-
 Jr~ædxao nh Fjræj Ght÷tRxkw-
 Ajt rh~j`æajt tom htjt |hzxhújt |khwjt |oë~kdjt hm ajt zxh th jnkykmj zxh aj |hrdh|dkôm nha fxmno zxh ~khmhm aot mkúot nkt~j xm jbktfo nh aj mxht~rj7 yhrtot‑kmdof|rhmtkbaht‖ |jrj xm jnxa~o! |orzxh mo th orejmkwjm hm ~ormo j xm tkemkikdjnotkfbôakdo! tkmo zxh ao `jdhm bxtdjmno ha rk~fo! ha eht~o! aj akbrh jtodkjdkôm iômkdj!domykr~këmnoth jtæ hm gxexh~ht orjaht ja thrykdko nh htj dof|rhmtkôm nkihrhm~h nh ajrhjaknjn- Aj rh~j`æaj ht xmkyhrtja { |jrhdh ~hmhr txt dorrht|omnhmdkjt hm djnjdxa~xrj7 ajt `kt|êmkdjt tom |jrkhm~ht nkrhd~jt! |or hghf|ao! nh ajt dof|~kmht irjmdhtjt! nh ajt ahmejt ahmejt |or~xexhtjt! o nh ajt ikajt~rod`h k~jakjmjt-
Rh~j`æajt nh hd`jr j txhr~h 
(Dajxnkj nh Tjm~ot h Kemjdko Tjmw! Rhykt~j nhIoadaorh Gojzxkm Næjw+- Ajt rh~j`æajt nh hd`jr j txhr~ht tom xm rk~xja zxh jm~hdhnh ja

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marisol Dib Hernandez liked this
Inés Bel Ferré liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->