Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Java za početnike

Java za početnike

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 645|Likes:
Published by Miroslav Novta

More info:

Published by: Miroslav Novta on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

 
 Java za mlade programere (1)
Šta je Java?
Java je ra
č
unarski
programski jezik
koji je razvila firma SunMicrosystems. Programski jezik se koristi za izdavanje instrukcijara
č
unaru da obavi konkretne poslove. Java, mada relativno novi jezik,nastao 1995. godine, izuzetno je popularna.Prvi razlog za popularnost je njena cena – potpuno je besplatna!.Mnogi drugi programski jezici prodaju ce po ceni od više stotina ilihiljada dolara, što je za ve
ć
inu ljudi glavna prepreka da po
č
nu da u
č
eprogramiranje.Drugi razlog za popularnost Jave je to što je Java programi mogu dase izvršavaju na skoro svakom tipu ra
č
unara. Kažemo da su Javaprogrami
nezavisni od platforme
na kojoj se izvršavaju.Java može da se koristi za razvoj raznovrsnih aplikacija. Postoje jednostavni tekstualno-zasnovani programi koji se nazivaju konzolnimaplikacijama. Takvi programi podržavaju samo tekstualni unos i ispisna monitoru vašeg ra
č
uanara. Tako
đ
e, možete da pravite aplikacije sagrafi
č
kim korisni
č
kim interfejsom (engl. Graphical User Interface –GUI). Ove aplikacije raspolažu sa menijima, paletama alatki,dugmadima, trakama za pomeranje sadržaja drugim kontrolama kojereaguju na miša. Primeri GUI aplikacija koje ste u svom radu nara
č
unaru ve
ć
koristili su programi za obradu teksta, programi za rad satabelama i ra
č
unarske igrice. Tako
đ
e, možete praviti i aplikacije kojese nazivaju
apleti
(engl. Applets). To su male GUI aplikacije kojemogu da se izvršavaju unutar web stranice. Apleti daju dinami
č
nostweb stranicama. Mislim da ste ve
ć
uvideli univerzalnost programskog jezika Java. Na ovom kursu krenu
ć
emo od prostih konzolnih aplikacija.To
ć
e nam omogu
ć
iti da se koncentrišemo na u
č
enje osnova Jave bezupuštanja u svet grafi
č
kog korisni
č
kog interfejsa.Drugo popularno svojstvo Jave je to što je ona objektno orijentisana.To je fini na
č
in da se kaže da su Java programi sa
č
injeni od višeosnovnih delova (komponenti) koji mogu da se više puta koriste. To zavas kao Java programera zna
č
i da možete da pravite i menjate velike
 
programe bez ve
ć
ih komplikacija. Tokom ovog kursa više puta
ć
ete sesresti sa terminom
objekt
(engl. Object), a tokom izlaganja kursa tajkoncept
ć
e vam postati jasan.Poslednja prednost Jave je to što je ona prost jezik,u pore
đ
enju sadrugim programskim jezicima i zbog toga se relativno lako u
č
i. Ta jednostavnost je neophodna da bi se podržala nezavisnost Javaaplikacija od tipa platforme (sposobnost da se izvršava na svakom tipura
č
unara). Me
đ
utim, ta jednostavnost ne zna
č
i da Java nije mo
ć
anprogramski jezik. Možete pomo
ć
u Jave da uradite sve ono što možeteda uradite sa bilo kojim mnogo složenijim programskim jezikom.
Zašto u
č
iti Javu?
Možemo postaviti i pitanje Zašto u
č
iti programski jezik? Postoji višerazloga za to. Prvo, ukoliko znate da programirate, razume
ć
ete boljekako ra
č
unari rade. Drugo, pisanje programa je dobra vežba zarazvijanje veštine razmišljanja – morate dobro logi
č
ki da razmišljateda biste napisali ra
č
unarske programe.. Tako
đ
e, morate pomalo biti iperfekcionista, ra
č
unari nisu toliko pametni i zato zahtevaju strogoprecizne instrukcije da bi obavili svoje poslove. Tre
ć
e, ra
č
unarskiprogrameri su veoma traženi i zara
đ
uju mnogo novca. Na kraju,pisanje ra
č
unarskih programa je zabavno. Posebno je zadovoljstvokada vidite svoju ideju kako „živi” na ekranu ra
č
unara.Zbog jednostavnosti Jave, brzo
ć
ete nau
č
iti kako se pišu Javaprogrami. Me
đ
utim, to što
ć
ete brzo napisati svoj prvi Java program nezna
č
i da ste nau
č
ili sve što treba da znate o Javi. Ovaj kurs je samokratak uvod u Javu, stoga smatrajte ga kao prvi korak na putu kojivodi do zvanja Java programera.
Potrebni resursi
Da biste pisali i izvršavali Java programe, potreban vam je
JavaSoftware Development Kit (Java SDK)
. To je besplatan proizvodkoji možete preuzeti preko Interneta. To jednostavno zna
č
i da
ć
eteiskopirati tzv. instalacionu datoteku na svoj ra
č
unar, pokrenutiinstalaciju i zatim po
č
eti sa radom. Ovaj proizvod možete na
ć
i naadresihttp://java.sun.com.U slede
ć
em nastavku bi
ć
e opisano kako da preuzmete i instalirate ovajsoftver.
 
Java za mlade programere (2)
Preuzimanje i instaliranje programa
Da biste pisali i izvršavali Java programe, potreban vam je JavaSoftware Development Kit (SDK). Radi se o besplatnom proizvodu kojimožete preuzeti preko Interneta. To jednostavno zna
č
i da možete dakopirate tu datoteku na svoj ra
č
unar i zatim instalirate taj paket.Potrebno je zato da uradite slede
ć
e:Pokrenite svoj pretraživa
č
weba (Internet Explorer, Netscape ili nekidrugi) i odete na web sajt firme Sun Microsystems:http://java.sun.com Taj sajt sadrži obilje korisnih informacija o Javi. Što više budeteprogramirali u Javi, to
ć
ete sve
č
ć
e pose
ć
ivati ovaj sajt u potrazi zarešenjima svojih problema.Na Sunovom sajtu treba da potražite link koji omogu
ć
ava preuzimanjepaketa koji se naziva J2SE SDK (Java 2 Standard Edition SoftwareDevelopment Kit). Za naše potrebe treba da preuzmete verziju J2SE1.4.1. Kada prona
đ
ete stranicu sa linkovima odaberite onu kojaodgovara za instaliranje na vašu ra
č
unarsku platformu (Windows).Pošto aktivirate link, pojavi
ć
e se sporazum o licenci (LicenceAgreement). Potrebno je da kliknete na Accept ukoliko želite dapreuzmete paket.Kliknite mišem na link za preuzimanje datoteke J2SDK i na ekranu
ć
ese pojaviti slede
ć
i prozor:

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
rose256 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bojan Ristic liked this
Murisa Hambasic liked this
noctornus liked this
Amar Ciric liked this
Stefan Pejcev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->