Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Superinfo [broj 99, 26.11.2010]

Superinfo [broj 99, 26.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 175 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
     V    r    e    m    e    n    s     k    a    p    r    o    g    n    o    z    a    z    a    z    e    n     i     č     k    u    r    e    g     i     j    u
Nedjelja, 28. novembarPonedjeljak, 29. novembarPetak, 26. novembar
1.BH. BESPLATNE NOVINE 
tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.ba
 Petak, 26. novembar 2010 / broj 99
 Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...
 
Subota, 27. novembar
 jutarnja 0
0
Cdnevna do 8
0
C jutarnja 0
0
Cdnevna do 7
0
C jutarnja -1
0
Cdnevna do 7
0
C jutarnja 4
0
Cdnevna do 13
0
C
 
 2
 Petak, 26. novembar 2010.
Besplatno priključenje u roku od 24 sata.Mjesečni račun bez dodatnih troškova.U sve naše cijene je uključen PDV.
TINK MINI 5G
1024/1024 5/5 GB
= 19,95
KM
 S
 L
O
B
O
Štrosmajerova 14, Zenica, Telefoni: 032/446-110, 032/446-111, www.telekabel.ba, info@telekabel.ba
 
kablovski i wireless internet
TINK 40G
2048/512 40/40 GB
+ 512 / 256 FLAT RATE
= 29,95
KM
TINK MAX 120G
4096/1024 120/120 GB
+ 1024 / 512 FLAT RATE
= 49,80
KM
TINK PLUS 80G
3072/768 80/80 GB
+ 768 / 384 FLAT RATE
= 39,90
KM
 B
 E
 Z
 
G
R
A
 
 3
 Petak, 26. novembar 2010.
Zeničani velikog srca
IN ter VIe w SedmICe
Meliha Salčino vić
 M i   z na m o  sa  b o j a ma !
Uc ZavnoBih- 78, sj BRiSTT: 032/407-987, Fx: 032/449-193, GSM: 061/841-524
Proteklih dana građani Zenice prikupljaju sred- stva za liječenje svog sugrađanina, 33-godišnjegKenana Kremića, koji vodi najvažniju životnu bitku. Značajan dio sredstava za operativni zahvat presa-đivanja koštane srži u Njemačkoj već je prikupljen,a o tome kako protiče ova akcija rezgovarali smo sa Melihom Salčinović koja je od prvog dana, zajedno sa velikim brojem Kenanovih prijatelja, članova po-rodice, kao i radnih kolega iz Regionalne ekonomske zajednice REZ, uključena u ovaj humani projekat. U momentu kada država nema sistemski odgovor zakvalitetno liječenje svojih teško oboljelih građana, sami građani stavljeni pred zid uzimaju stvar u svojeruke, iskazuju solidarnost i humanost.
Čini na se a jako ugo Zeničaninisu bili ako jeinsveni, kaokaa je u pianju pooć za Kenana Kreića.dijelie li o išljenje, nakon svega šo je ura-đeno u proeklih nekoliko jeseci?
”Prije svega, moram reći da su Zeničani po-sebni ljudi, uvijek spremni da pomognu drugimljudima u nevolji, samo nas neko treba pokrenu-ti. Kenan iza sebe ima prijatelje koji su sve ovopokrenuli, imajući pred sobom samo jedan cilj,pomoći Kenanu da i dalje živi.
U kojoj je fazi saa akcija prikupljanjasresava i ie li pravi epo?
“Do sada je prikupljeno oko 150.000 KM. Moramreći da je prikupljena izuzetna suma novca, s obzi-rom na to da akcija traje nepuna dva mjeseca i da suovu sumu prikupili naši sugrađani. Potrebno je sku-piti još toliko da bi se obavila transplantacija i posto-perativni tretman koji uključuje boravak na klinici uNjemačkoj u dužini od 60 dana.”
Vjerovano se vi u iu koji raiovaj veliki i pleenii posao u pro-eklo periou nailazili i na poziivna iznena-đenja, ali poneka i razočarenja? Ko se poseb-no iskazao huanošću?
“Ono što je najbitnije je da je mnogo više pozitiv-nih iznenađenja od onih negativnih. Smataram da uovakvoj situaciji, a i općenito razočarenja nisu vrijed-na pomena i ne zaslužuju trošenje energije. GrađaniZenice su ti koji su se posebno iskazali humanošću.Izdvajati nekog posebno ne bi bilo u redu jer svi do-prinose ovoj akciji onoliko koliko mogu. Veličina je utome što ljudi idu srcem.”
Koncer koji nas očekuje vrlo jeznačajan u cijelo ovo poslu?Prilika je ovo a pozoveo naše sugrađane, alii građane cijele regije u kojoj se čia Superinfo,a i prisusvo u Areni iskažu soliarnos ihuanos?
“Naravno! Naziv ovog koncerta je simboličan,,,Karta koja život znači,,! Kupovinom karte mi poma-žemo da se jedan mladi život ne ugasi. Zato, pozivamsve humane ljude, spremne da pomognu, da dođuna ovaj humanitarni koncert u našoj Areni. Moramnapomenuti da se gospođa Seka Aleksić vrlo radoodazvala pozivu da održi humanitarni koncert u Ze-nici za Kenana. Ovim gestom je pokazala da se radio osobi velikog srca, spremnoj da pomogne ljudimakojima je pomoć potrebna.”
Koliko ova cijela akivnos oko pri-kupljanja sresava za Kenanaože svia naa ai jenu univerzalnu poru-ku a čovjek u nevolji nije i ne sije bii sa?
“Čovjek koji ima jednog pravog prijatelja jebogat čovjek! Imati ovoliko prijatelja je neizmjer-no bogatstvo, bogatstvo koje je toliko vrijednoda se ne može porediti ni sa čim. Tim ljudi koji je sve ovo pokrenuo neće se zaustaviti na ovomšto radimo za Kenana. Planiramo da osnujemoFondaciju ,,Zeničko srce,, koja će se baviti priku-pljem sredstava i pomagati ljudima oboljelim odteških bolesti, odnosno ljudima koji su životnougroženi. Razmišljajmo o velikim stvarima! Akorazmišljamo na taj način ,ništa nas na zemlji nemože spriječiti da uspijemo u onome što smoodlučili. Najveća stvar je spasiti ljudski život. Ovehumanitarne akcije pokazuju da stanovnici Bosnei Hercegovine ne samo da razmišljaju o velikimstvarima nego ih i pokreću!”
Sigurno se svakonevno u kon-aku sa Kenano i članovianjegove poroice. Kaa je liječenje u pianju,kaa ožeo očekivai operaivni zahva ikako se Kenan saa osjeća?
”Kenan bi trebao sredinom januara putovati zaNjemačku gdje će se, ako Bog da, obaviti transplan-tacija koštane srži. Bolest je takva da se sa sigurnošćuništa ne može reći i prognozirati ishod. Kenan se do-sta dobro osjeća i nadamo se da će imati snage u svimiskušenjima koja ga očekuju.”
 
PoZivoM na BRoJ 090 291 054DoniRaTe 2 KM Za liJečenJeKenana KReMia

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->