Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Accent 196

Accent 196

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by Eugen Mihai

More info:

Published by: Eugen Mihai on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2010

pdf

text

original

 
 l 
   A   n   u   l   V
 l 
   N   r .   1   9   6
 l 
   A   p   a   r   e   1   9  -   2   5   n   o   i   e   m   b   r   i   e   2   0   1   0
 l 
   1   6   p   a   g   i   n   i
 l 
   P   r   e   ţ   :   0 ,   8   0   l   e   i
 l 
   S   ă   p   t   ă   m   â   n   a   l   d   e   m   a   r   e   t   i   r   a   j   e   d   i   t   a   t   d   e   A   C   C   E   N   T   M   E   D   I   A
GRATUIT 
Aqualand,cadoul deCrăciun
/p.4
Nouă candidaţi s-auînscris în cursa ele - ctorală pentru fotoliul de deputat al Cole - giului Haţeg-Ţinutul Pădurenilor. /pag. 6-7 
ALEGERI
Viaţa şi opera unor per- sonalităţi ale culturii orăştiene au fost evocate în cadrul unui simpozion devenit tradiţional. /pag. 5
COMUNITATE
Procurorii hunedoreni au început audierileîntr-un nou dosar referitor la săpături ilegale în situri arheologice. /pag. 3
AUR DACIC
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE,NR. 37/A,BIROU 16
(Clădirea CEPROMIN)
TEL.: 0354.407.300, 0722.672.485
RCACel mai mic preţ!
•Asigurări locuinţe• CASCO• Asigurări medicale - călătorii în străinătateBroker asigurări – reprezent ant aNOUĂ societăţi de asigurae
Program: Luni- vineri 10 15
 AccentMedia
Deschide în curând show-roomşi în Deva, bd. Decebal, Complex Romarta, et.1
Tel. 0769 - 685 033 • 0726 - 538 998E-mail: lauraweddings@yahoo.com
diplomat al Universităţii “Politechnico Milano” 
WEDDING DESIGN-UL
acum şi în România prin
Laura Weddings
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37a, BIROUL 16 •TEL. 0354-407300 • FAX 0354-815320 • 0722-402044e-mail: accentmediahd@yahoo.com
Super ofertă
!
• Agende în 40 de culori şi modele• Calendare triptice, de birou şi de buzunar• Felicitări pentru Sărbătorile de iarnă• Servicii media integrate -anunţuri şi publicitate în ziarele centrale şilocale
BONUS!!!
• Casete de reclamă gratuite înziarul Accent Media
 
ACTUALITATE2
Brad
- Un tânăr de 20 de ani,din comuna Vinga, judeţulArad, a fost bătut crunt de doibărbaţi într-un bar din oraşulBrad, după ce i s-a reproşat căar fi furat 5.300 de lei din buzu-narul unuia dintre agresori.Ulterior s-a dovedit că banii fus-eseră luaţi de rudele presupu-sei victime pentru ca aceastasă nu-i piardă.Persoana indicată caprezumtiv autor al furtului a fostadusă la Poliţia Brad cu oautoutilitară chiar de cătrereclamant, un bărbat de 60 deani. Tânărul învinuit de furt eracomplet dezbrăcat şi prezentamai multe leziuni pe corp.Agresorii tânărului Dorel M.le-au relatat poliţiştilor că au încercat să îl determine peacesta să recunoască furtul şisă indice locul unde se aflăbanii reclamaţi ca fiind furaţi.'Poliţiştii au început cercetări în acest caz şi au stabilit că,după ce a consumat băuturialcoolice, Cornel G., de 60 deani, a constatat lipsa sumei de5.300 lei pe care o aveaasupra sa. Dorind să recu-pereze suma de bani, bărbat-ul, cu sprijinul unui prieten, l-aurcat pe Dorel M. într-o autoutil-itară, acesta fiind bănuit defurt deoarece s-a aflat în barul în care cei doi au consumatbăuturi alcoolice. Tânărul afost lovit, fiindu-i produse leziu-ni prin tăiere şi înţepare, dupăcare a fost prezentat la sediulPoliţiei Brad şi indicat ca autoral furtului', a explicat purtătorulde cuvânt al IPJ Hunedoara. Victima agresiunii a fosttransportată la Spitalul dinBrad, stabilindu-se că arenevoie de 9 - 10 zile de îngrijirimedicale pentru refacere.Cu privire la suma de banireclamată ca fiind furată,poliţiştii au stabilit că banii aufost luaţi de o persoană dinfamilia bărbatului de 60 deani, fără ştirea acestuia, pemotiv că el ar fi putut pierdecei 5.300 de lei pentru că seafla în stare de ebrietate.Poliţiştii au întocmit un dosarde cercetare penală penumele celor doi agresori,aceştia fiind învinuiţi decomiterea infracţiunilor de lip-sire de libertate în mod ilegal şilovire.
Dorel a luat bătaie pe degeaba
Marmosim SA Simeria
A. Autovehicule şi utilaje de prelucratmarmură:
1. Rulota Tabbert tip 4901, an fabricaţie1992, stare perfecta - 1 buc.2. Autoutilitară transport muncitori (28 loc)- 1 buc.3. Raba 16 tone - 1 buc.4. Camion (10,8 tone) - 1 buc.5. Autobuz CIAVDAR (47 loc) - 1 buc.6. Gater monolama - 2 buc.
B. Utilaje agricole:
1. Agregate de muls - 2 buc.2. Tocătoare CSU + EI cu cos - 1 buc.3. Combinator C 3200 - 1 buc.4. Plug variabil - 1 buc.
Informaţii: Lazăr Ignat - 0726 760 402Banciu Traian - 0723 676 292
Marmosim SA Simeria
vinde placaj marmură de Ruşchiţa la preţuri promoţionaleDetalii la tel.: 0254/261005; 0731/290742; 0731/550119; 0729/099438
Oferta estevalabilă pentruplacajele existente înstoc, indiferent decantitateaachiziţionată.Preţurile suntexprimate în lei, fărăTVA şi sunt FrancoMarmosim SA.
Deva
- Peste 145.000 deţigarete de contrabandă aufost confiscate de poliţiştiihunedoreni în cadrul unei acţi-uni care a inclus 36 depercheziţii simultane la domi-ciliile unor suspecţi dinmunicipiul Brad şi în judeţeleTimiş, Arad şi Mehedinţi.Persoanele vizate de per-cheziţiile poliţiştilor sunt cer-cetate pentru fapte de contra-bandă cu ţigări şi evaziune fis-cală.'În urma percheziţiilor, de lalocuinţele a 13 dintre suspecţiau fost ridicate, în vedereaconfiscării, peste 145.500 deţigarete provenite din contra-bandă, suma de 11.000 de leiprovenită din comercializareailicită a ţigărilor şi 19.400 depetarde din clase interzise delege la deţinere', a declaratpurtătorul de cuvânt al IPJHunedoara, inspector BogdanNiţu. Pachetele de ţigări careau fost confiscate nu aveauaplicat timbrul fiscal sauprezentau marcaje fiscale dinSerbia sau Republica Moldo- va. Ţigările urmau să fie comer-cializate ilegal pe raza muni-cipiului Brad şi în alte localităţidin judeţul Hunedoara.Persoanele în cauză suntcercetate în prezent în stare delibertate pentru evaziune fis-cală, contrabandă şi nere-spectarea regimului mate-rialelor explozive. În următoarea perioadă,poliţiştii vor stabili valoareaprejudiciului cauzat bugetuluide stat prin neplata taxelor şi aaccizelor.
Peste 145.000 de ţigarete de contrabandă, confiscate de poliţişti
 
3ACTUALITATE
Hunedoara
- Situaţiile derisc ce ar putea să apară la unliceu din Hunedoara vor puteafi rezolvate în maxim douăminute prin acţionarea unuibuton de panică racordat laun dispozitiv electronic caretransmite automat un mesajaudio predefinit către dis-peceratul Poliţiei municipale,ofiţerul de serviciu direcţio-nând apoi un echipaj spre uni-tatea de învăţământ.Dispozitivul a fost pus înfuncţiune, marţi, la Grupul Şco-lar de Telecomunicaţii şiLucrări Publice Hunedoara, înbaza unui proiect pilot derulatde Inspectoratul Şcolar şiInspectoratul de PoliţieJudeţean (IPJ) Hunedoara.'Proiectul a fost gândit ca omăsură suplimentară de sigu-ranţă în şcoli. Butonul de pan-ică este amplasat în secre-tariatul liceului şi va fi acţionatatunci când o situaţie de riscsau de violenţă nu mai poatefi gestionată de către cadreledidactice. După acţionareabutonului de panică, un echi-paj de poliţie este direcţionatrapid de la DispeceratulPoliţiei Hunedoara spre GrupulŞcolar de Telecomunicaţii şiLucrări Publice, unde ajunge înmaxim două minute şi poateinterveni pentru rezolvareaproblemei apărute', a declaratinspectorul şcolar generalAlexandru Lăutaru.De posibilul incident maisunt anunţaţi simultan,automat, dispeceratul IPJHunedoara, directorul adjunctal liceului şi purtătorul decuvânt al Inspectoratului Şco-lar. În paralel, este declanşatăo sonerie de alarmă care sună în curtea liceului.Butonul de panică poate fiacţionat, în cazul unor situaţiide risc, de conducerea liceu-lui, profesorii sau elevii de ser- viciu. 'Prin această măsurăsuplimentară, ne dorim săcreştem gradul de siguranţă înunităţile de învăţământ dinjudeţul Hunedoara', a apreciatşeful IPJ Hunedoara, comisarulşef de poliţie Liviu GabrielDumitru.Liceul din Hunedoara undese aplică acest proiect pilotnumără aproape 1.000 deelevi, o parte dintre ei studiindşi la forma de seral. Unitateade învăţământ nu se confruntăcu probleme deosebite înceea ce priveşte violenţa şco-lară.Conducerea Inspectoratu-lui Şcolar Hunedoara are înplan să extindă proiectul şi laalte unităţi de învăţământ,costurile de implementarefiind de maxim 1.200 de lei înfiecare şcoală.
Orăştie, str. Avram Iancu, nr. 1, etaj 1, cam.4,telefon:0723/036.256, http://www.sintech.ro
SINTECH ENGINEERING
Societate lider în evaluarea proprietăţilor imobiliare şi a bunurilor mobile pune la dispoziţia Dumneavoastrăcea mai bună echipă de profesionişti,garantând astfel siguranţa şi calitatearapoartelor de evaluare.
ANUNŢ
Primarul Comunei Vaţa de Jo
s anunţă organizarea
concursului
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie –
referent, clasa a III a
, grad profesional superior, treapta I, înaparatul de specialitate al primarului Comunei Vaţa de Jos,judeţul Hunedoara, conform art.58, aliniat 2, litera b şi aliniat3, din Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul FuncţionarilorPublici, republicată cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu art.21 şi art.22 din HGR nr.611/2008, pentru apro-barea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cariereifuncţionarilor publici, modificată şi completată, în data de 16decembrie 2010, ora 10 – proba scrisă. Proba de interviu va fiadusă la cunoştinţa concurenţilor admişi.Dosarele se pot depune până la data de 04.12.2010, ora14.Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine laSecretariatul Primăriei Comunei Vaţa de Jos, judeţulHunedoara, tel/fax: 0254.681.054, 0254.681.055.
Deva
- Mai multe per-soane sunt cercetate deprocurorii Parchetului de pelângă Tribunalul Hunedoarapentru infracţiuni de furt,tăinuire şi efectuare de săpă-turi ilegale în zona cetăţilordacice din Munţii Orăştiei, încursul zilei de miercuri fiindefectuate aproape 30 depercheziţii pe raza judeţelorHunedoara, Constanţa şi înmunicipiul Bucureşti.Procurorii hunedoreni au început urmărirea penalăpentru mai mulţi învinuiţi,două persoane fiind audi-ate la sediul Parchetului depe lângă Tribunalul Hune-doara.„Persoanele cercetate suntsuspectate, şi chiar a începuturmărirea penală faţă deunele dintre ele, pentru maimulte infracţiuni. Este vorbade infracţiuni de furt, tăinuireşi efectuare de detecţii fărăautorizaţie în situri arheolo-gice. În judeţul Hunedoara s-au efectuat două percheziţii,iar restul sunt în Constanţa şiBucureşti”, a declarat purtă-torul de cuvânt al ParchetuluiHunedoara, Adina Velescu.Ea a explicat că bunurile vizate în dosar ar putea ficatalogate ca fiind de patri-moniu, acest aspect urmândsă fie stabilit în urma uneiexpertize.
UN NOU DOSAR AURUL DACIC?
Buton de panică instalat laun liceu din Hunedoara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->