Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
instrumente de plata

instrumente de plata

Ratings:
(0)
|Views: 422|Likes:
Published by bogdan2niger

More info:

Published by: bogdan2niger on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
CAP. IV. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PLATA SIDECONTARE CLASICE SI MODERNE
Banca primeste in vederea remiterii spre incasare si dupa caz , acceptarii sidecontarii, instrumente de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) format nou si formatvechi (doar in limita exceptiilor stipulate de cadrul legal). Responsabilitatea privindasigurarea corectei completari a instrumentelor de plata si documentele aferente acestora(borderouri, documente justificative) revine clientului. Banca nu accepta spre procesareinstrumente de plata care nu indeplinesc conditiile mentionate de prevederile legale invigoare. Clientul trebuie sa prezinte documentele spre incasare tinand cont de termenele sicircuitele in vigoare, asigurandu-se ca nu se expune pierderii dreptului de regres.Pentru instrumentele de plata emise, clientul trebuie sa asigure disponibilul incepandcu data emiterii pentru cecuri si incepand cu data scadentei pentru biletele la ordin si cambiaefectuand in mod corespunzator managementul lichiditatilor.Clientul este singurul raspunzator pentru consecintele nedecontarii instrumentelor de plata ca urmare a unor date inscrise eronat sau a lipsei disponibilului, banca urmand sadeclare, conform reglementarilor in vigoare incidentele de plata la Centrala Incidentelor dePlati (CIP).Titularul de cont se obliga sa solicite bancii inregistarea la CIP a declaratieisaleprivind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea unor instrumente de plata de debit,imediat dupa producerea evenimentuluicare a generat aceasta declarative. Banca nu-si asumanicio responsabilitate pentru manevrarea/ remiterea/ pierderea in cadrul circuitului postal acambiilor/ cecurilor/ biletelor la ordin. In absenta altor instructiuni, banca poate prezentacambiile, biletele la ordin ajunse la maturitate, depuse cu titlu de garantie si poate sa le protesteze in caz de neplata.
Modificari aduse instrumentelor de debit
In urma noilor modificari in lege prin OUG nr. 38/2008 pentru modificarea sicompletarea legii nr. 59/1934 asupra cecului, precum si asupra cambiei si biletului la ordin s-a decis schimbarea formatului si a modului de completare si decontare a instrumentelor dedebit.Incepnad cu 10 octombrie 2008, prin sistemul de compensare electronic SENT (Casade compensare automata a TRANSFOND), se vor procesa numai instrumente in formatelectronic, obtinute pe baza instrumentelor de debit format nou. Acestea pot contine campuricu informatii pretiparite de catre banca, personalizate pentru fiecare client in parte.Dupa data de 10 octombrie 2008, instrumentele de debit in format vechi vor puatea fidecontate prin prezentare la banca, aplicandu-se vechile circuite bancare si termenele dedecontare stabilite de acestea. Se recomanda folosirea noilor formulare in vederea incasariirapide a instrumentelor de debit.Instrumentele de debit format nou vor putea fi emise intr-o moneda straina cumentiunea ca tragatorul sau emitentul va inscrie la sfarsitul sumei in litere sintagma in RON.Plata acestor instrumente se va face in RON la cursul calculat de BNR, valabil la data prezentarii la plata. Stampila firmei nu se mai poate aplica pe instrumental de debit.Codul IBAN al posesorului trebuie inscris clar numai de catre beneficiarul de drept alsumei (ultimul posesor atunci cand documentul circula prin girare). Informatiile care lavechile instrumente erau inscrise pe spatele documentului sunt acum inscrise pe fata
 
documentului (girurile). Clientii emitenti vor putea procura tipizate (cecuri, bilete la ordin,cambia) numai de la banca unde au deschis cont curent.Data prezentarii la plata se calculeaza in functie de tipul instrumentului:-
 
 pentru instrumentele de debit interbancare, data prezentarii la plata este data lacare instrumental este transmis la sistemul de plati;-
 
 pentru instrumentele de debit intrabancare, data prezentarii la plata este data primirii la ghiseu in vederea incasarii (pentru cecurile intrabancare), respectivedata scadentei (pentru biletele la ordin intrabancare).Cecul nu mai poate fi prezentat la plata pentru incasare ininte de data emiterii.Cecurile emise si platibile in Romania trebuie sa fie prezentate la plata in termen de maxim15 zile de la data emiterii, termen calculate din data emiterii inscrisa pe instrument. Deaceea se recomanda beneficiarilor de instrumente de debit sa le prezinte la banca pentruincasare cat mai repede posibil dupaemitere.
CECULDefinitie.
Cecul este un instrument de plata care pune in legatura, in procesul crearii sale, 3 persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Instrumentul este creat de tragator care, in bazaunui disponibil constituit in prealabil la o banca, da un ordin neconditionat acesteia, care seaflain pozitie de tras, sa plateasca la prezentare o suma determinate unei terte persoane sauinsusi tragatorului emitent, aflat in pozitie de beneficiar.Cecul cuprinde:1. Denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu.2. Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani.3. Numele celui care trebuie sa plateasca (tras).4. Aratarea locului unde plata trebuie facuta.5. Aratarea datei si a locului emiterii.6. Semnatura celui care emite cecul (tragatorul).Titlul caruia ii lipseste una din conditiunile aratate in articolul precedent nu va fisocotit cec, afara de cazurile aratate in alineatele ce urmeaza:In lipsa unei aratari speciale, locul aratat linga numele trasului este socotit loc de plata. Daca mai multe locuri sint aratate linga numele trasului, cecul este platibil la primul locaratat.In lipsa acestora, sau a oricaror alte aratari, cecul este platibil la locul unde trasul are principalul sau stabiliment. Cecul care nu arata unde a fost emis se socoteste semnat la locularatat linga numele tragatorului.Orice semnatura a unui cec trebuie sa cuprinda:a) in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori aentitatii care se obliga; b) semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau aimputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau aimputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente.Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu sau fara clauza expresa "la ordin",este transmisibil prin gir. Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu clauza "nu laordin" sau o expresiune echivalenta, este transmisibil numai in forma si cu efectele uneicesiuni ordinare.
 
Girul poate fi facut chiar in folosul tragatorului sau a oricarui alt obligat. Acestia potsa gireze din nou cecul. Girul trebuie scris pe cec; el trebuie sa fie semnat de girant. Girul estevalabil chiar daca beneficiarul nu este mentionat sau girantul a pus numai semnatura (gir inalb). In acest din urma caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie sa fie scris pe cec.Daca girul este in alb, posesorul poate:1. Sa-l completeze cu propriul sau nume sau cu numele unei alte persoane.2. Sa gireze cecul din nou in alb sau unei anumite persoane.3. Sa predea cecul unui tertiu fara sa-l gireze si fara sa completeze girul in alb.Girantul, daca nu exista clauza contrarie, raspunde de plata. El poate interzice un nougir; in acest caz el nu raspunde catre persoanele carora cecul a fost ulterior girat.Plata unui cec poate fi garantata printr-un aval pentru intreaga sau numai pentru partedin suma. Aceasta garantie poate fi data de un tertiu, altul decit trasul sau chiar de unsemnatar al cecului.Avalul se da pe cec. El se exprima prin cuvintele: pentru aval sau orice formaechivalenta; el este semnat de avalist. Avalul trebuie sa arate pentru cine este dat. In lipsaacestei aratari el se socoteste dat pentru tragator.Prezentarea unui cec la plata se poate face in original sau prin trunchiere. In sensul prezentei legi, prin trunchiere se intelege procedeul informatic care consta in urmatoareleoperatiuni succesive:a) transpunerea in format electronic a informatiilor relevante de pe cecul original; b) reproducerea imaginii cecului original in format electronic;c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevazute la lit. a) si b)catre institutia de credit platitoare.In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului, posesorul va putea instiintadespre aceasta pe tras si sa solicite anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei de la locul de plata a cecului. Cererea va trebui sa arate mentiunile esentiale alececului.Presedintele judecatoriei, dupa examinarea cererii si a elementelor produse, ca si adreptului posesorului, va pronunta in cel mai scurt timp posibil o ordonanta prin care,specificind datele cecului, il va declara nul in miinile oricui s-ar gasi si va autoriza a se face plata cecului dupa 15 zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, dacaintre timp detinatorul cecului nu a facut opozitie.Ordonanta trebuie sa fie notificata atit tragatorului, cit si trasului si publicata inMonitorul Oficial al Romaniei, la cererea si pe cheltuiala petitionarului. Cu toata instiintarea, plata cecului facuta detinatorului mai inainte de notificarea ordonantei libereaza pe tras deobligatia de plata.In caz de pierderea, sustragerea sau distrugerea unui cec, avind clauza"netransmisibil", nu se poate cere anularea lui; primitorul va putea cere insa trasului sitragatorului inlocuirea cecului printr-un duplicat.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Veronica Cecîrlan liked this
Diana Musteata liked this
vodaphon3 liked this
Alex Scarma liked this
Zirina Denisa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->