Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH

NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH

Ratings: (0)|Views: 3,744|Likes:
Published by kiemthat12

More info:

Published by: kiemthat12 on Nov 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH1. Have: Có.48. Own: SHu.2. Do: Làm.49. Love: Yêu.3. Call: Gi, Gi Đin.50. Believe: Tin Tưng.4. Make: Làm, Làm Ra.51. Speak: Nói.5. Go: Đi.52. Drive: Lái Xe.6. Say: Nói.53. Understand: Hiu7. Write: Viết.54. Talk: Nói Chuyn8. Think: Nghĩ.55. Walk: Đi B9. Tell: Nói.56. Teach: Dy10. Drink: Ung.57. Sit: Ngi11. Eat: Ăn.58. Cut: Ct12. Become: TrThành.59. Agree: Đng Ý13. Sleep: Ng.60. Lose: Đánh Mt14. Know: Biết.61. Stop: Dng15. Show: Cho Xem.62. Wait: Chờ 16. See: Thy.63. Learn: Hc17. Use: SDng.64. Send: Gi18. Like: Thích.65. Decide: Quyết Đnh19. Need: Cn.66. Spend: Tiêu Xài20. Give: Cho.67. Wish:Ưc Mun21. Work: Làm Vic.68. Suggest; ĐNgh22. Mean; Có Nghĩa Là.69. Smile: Mm Cưi23. Turn: Quo, R70 . Wear: Mc, Đi, Đeo24. Leave: Ri Khi.71. Sing: Hát25. Want; Mun.72. Pull:Kéo26. Ask: Hi.73. Enjoy: Thích Thú27. Answer: TrLi.74. Sell:Bán28. Open: M.75. Remember: Nhớ 29. Close: Đóng.76. Marry; Cưi30. Run: Chy.77. Forget:Quên31. Keep: Gi.78. Fly: Bay32. Play: Chơi79. Wash: Ra33. Stand: Đng.80. Worry:Lo, Lo Lng34. Change: Thay Đi.81. Fix: Sa35.Help: Giúp Đ.82. Laugh: Cưi (Ra Tiếng)36. Put: Đt83. Prefer: Thích Hơn37. Meet: Gp.84. Hate: Ghét38. Look At: Nhìn.85. Cook: Nu Ăn39. Listen: Nghe.86. Rent: Thuê40. Live:Sng.87. Kiss: Hôn41. Die: Chết90. Borrow: Mưn42. Bring: Mang Theo.91. Lend; Cho Mưn43. Let: Đ92. Bite: Cn44. Try : Th, CGng93. Shave: Co Râu45. Pay: TrTin.94. Choose: Chn46. Study; Hc95. Miss: Nhớ 47. Read: Đc.96. Push: Đy
 
97. lie:nói di 149. continuetiếp tc98. feel;cm thy 150. providecung cp99. finishxong 151. includebao gm100. holdcm, nm 152. returntrv101. fallrơi, té 153. carequan tâm102. carrymang vác 154. producesn xut103. receivenhn 155. risemc lên104. growmc, phát trin 156. restnghngơi105. addthêm vào157. fearsợ 106. happenxy ra158. acceptchp nhn107. fightchiến đu159. describemô t108. explaingii thích160. sxisttn ti109. paintsơn161. Filllp đy, lp kín110. allowcho phép162. represeni din111. enterbưc vào163. realizenhn thy112. stay, li164. catchbt đưc, bt kp113. applyáp dng165. attacktn công114. sharechia s166. imaginetưng tưng115. signký tên167. provechng minh116. visitthăm viếng168. arguetranh lun117. feedcho ăn169. failtht bi118. respecttôn trng170. checkkim tra120. improvetiến b, ci tiến171. shakelc, run121. winchiến thng172.examinekim tra k122. ridecưi xe,nga173. collect nht, thu, sưu tm123. practicethc hành174. protectbo v124. touchchm, s175. hidetrn125. throwquăng, ném176.wastephung phí126. savetiết kim177.mixpha trn127. fitva, va vn178.admirengưng m128. promiseha179.hirethuê129. arriveđến180.scratchgãi nga130. burnđt181. translatedch131. preventphòng tránh182. Behavecư s132. recommendgii thiu, tiến c183. pretendgiv, gib133. repeatlp li184. swallownut134. discusstho lun185. regrethi tiếc135. lockkhóa186. disagreekhông đng ý136. avoidtránh187. robcưp137. crykhóc188.satisfytha mãn138. guessđoán189. Bribehi l139. jumpnhy190.competecnh tranh140. smellngi, có mùi191.preparechun b141. climpleo, trèo192. refusetchi142. remindnhc, nhc nh193.invitemi143. earnkiếm tin194.hurt đau144. smokehút thuc145. kickđá146. complainthan phiền147. weighcân nng148. spellđánh vn

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vu Thao Doan liked this
Vũ Thanh liked this
Ngẫu Ngẫu liked this
Lương Oanh liked this
Hằng Doãn liked this
Luu Nhut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->