Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ni'Imar Haihuwa Da Hakkokin `Ya`Ya a Musulunci

Ni'Imar Haihuwa Da Hakkokin `Ya`Ya a Musulunci

Ratings: (0)|Views: 223|Likes:
Published by tarbiyyarmusulunci
This book is about the manners of welcoming new born baby in Islam
This book is about the manners of welcoming new born baby in Islam

More info:

Published by: tarbiyyarmusulunci on Nov 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2010

pdf

text

original

 
GABATARWA
Godiya ta tabbata ga Allah. Muna gode maSa,muna neman taimakonSa, muna nemangafararSa, kuma muna neman tsarinSa dagasharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu.Wanda Allah Ya shiryar babu mai vatar da shi,wanda Ya vatar babu mai shiryar da shi. Kumaina shaidawa babu wanda ake bauta wa bisacancanta sai Allah, Shi kaxai, ba Shi da abokintarayya. Kuma ina shaidawa MuhammadbawanSa ne kuma ManzonSa."Ya ku waxanda suka yi imani! Ku bi Allah dataqawa, a kan haqqin binSa da taqawa, kumakada ku mutu face kuna masu sallamawa(Musulmi)"
1
 "Ya ku mutane! Ku bi Ubangijinku da taqawa,Wanda Ya halitta ku daga rai guda, kuma Yahalitta, daga gare shi, ma'auransa, kuma Yawatsa daga gare su maza masu yawa da mata.Kuma ku bi Allah da taqawa, Wanda kuke roqon juna da (sunan) Shi, da kuma zumunta. Lalle neAllah Ya kasance, a kanku, Mai tsaro ne."
2
"Ya ku waxanda suka yi imani! Ku bi Allah dataqawa, kuma ku faxi magana madaidaiciya. Yakyautata muku ayyukanku, kuma Ya gafartazunubanku. Kuma wanda ya yi xa'a ga Allah da
1
Aal Imraan, 3:102
2
Nisaa, 4:1
1
 
ManzonSa, to, lalle, ya rabanta, babban rabomai girma."
3
Bayan haka: Lalle, mafi kyawun magana, (shine) littafin Allah, kuma mafi kyawun shiriya, (itace) shiriyar Muhammad (tsira da aminci sutabbata a gare shi). Kuma mafi munin al'amura,(su ne) abubuwan da aka qago (a cikin addini).Domin dukan qagaggun abubuwa (waxanda basu da asali a cikin Alqur'ani da Sunnah) bidi'ace, kuma dukan bidi'a vata ce, kuma dukanvata (makomanta) cikin wuta.Bayan haka:`Ya`ya kyauta ce daga Allah (Mai tsarki daxaukaka)
4
, kuma ni’ima ce da ta dace da xabi’a,da yanayin xan Adam. Wannan ya sa xan Adamke jin daxi, ya yi farin ciki, idan aka haifa masa`ya`ya. Hakan nan, yana roqon Allah Ya azurtashi da `ya`ya, idan bai samu haihuwa ba.
5
Haihuwa arziqi ne
6
, kuma tana daga fa’idodinaure. Su kuma `ya`ya, ado ne
7
da aka qawatawa mutane sha’awarsa
8
. Fatan kowane mutumshi ne ya samu `ya`ya nagari, masu albarka,masu biyayya, masu tausayi; waxanda za sutsaya makwafinsa, su cike gurbinsa, su ci gabadaga wurin da ya tsaya, idan Allah Ya xauki
3
Ahzaab, 33:70-71
4
Shoorah, 42: 49 – 50
5
Aal Imraan, 3:38
6
Nahl, 16:72
7
Kahf, 18:46
8
Aal Imraan, 3:14
2
 
ransa.
9
Burin kowane uba nagari, shi ne Allah Ya sa `ya`yansa su wakilce shi a ko’ina, suzamanto sanyin ido a gare shi, su tausaya mashi, su xauki nauyin shi idan ya tsufa, sa’an nansu yi ma shi addu’a idan ya mutu.
`Ya`ya amana ce a wuyan iyaye, kuma wasiyyace daga Allah (Mai tsarki da xaukaka).
Babushakka, za a tambayi kowane uba da uwa gameda ni’imar `ya`ya, kuma za a tambaye su gameda wannan amana.
 Samar da kyakkyawar tarbiyya ga `ya`ya nadaga cikin manya-manyan hanyoyin nunagodiya ga Allah bisa wannan ni’ima ta haihuwa.Kyakkyawar tarbiyya kuwa, na samuwa ne tahanyar kiyaye qaidodin Sharia da aiki daladubbanta gwargwadon hali, a cikin dukanabubuwan da za a yi wa `ya`ya, tun suna jarirai, har su girma.Saboda ganin yadda mutane ke da buqatarsanin tanaden-tanaden Shari’a dangane da`ya`ya tun kafin haihuwarsu, har zuwagirmansu, na ga ya dace in rubuta wannanlittafi a matsayin tawa gudummuwar avangaren tarbiyya, don ya zama tunatarwagare ni da sauran iyaye. Na rubuta shi a cikinharshen Hausa, kasancewar akwai qarancin
9
Maryam, 19:5 – 6
10
Al-furqaan, 25:74
11
Nisaa, 4:11
12
Muslim
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->