Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rezistenta Materialelor Solicitari Axiale

Rezistenta Materialelor Solicitari Axiale

Ratings: (0)|Views: 889 |Likes:
Published by Gmd28

More info:

Published by: Gmd28 on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
2
.
SOLICITĂRI AXIALE
2.1 Generalităţi
O bară dreaptă este supusă la întindere sau la compresiune dacă însecţiunile sale transversale există forţe axiale.Într-o secţiune, dacă forţa axială N este orientată spre exteriorul secţiunii,solicitarea este de întindere, iar dacă acţionează spre interiorul secţiunii, solicitareaeste de compresiune. Analiza celor două solicitări este identică, diferind doar sensul forţei axiale, dar există unele diferenţe. Aşa cum s-a arătat în capitolul 1,forţa axială din secţiunea barei este egală cu suma proiecţiilor forţelor din stângasau din dreapta secţiunii, pe direcţia axei barei.Reprezentarea variaţiei forţei axiale în lungul axei barei reprezintădiagrama de forţe axiale. În figura 2.1, pentru bara solicitată prin forţele 2F, 6F şi10F s-a trasat diagrama N, reprezentând forţele axiale pozitive deasupra unei axede referinţă, paralelă cu axa barei, iar valorile negative ale forţelor axiale subaceastă axă.
Fig. 2.1
 
 
 ELEMENTE DE REZISTENŢAMATERIALELOR
Forţele axiale s-au calculat astfel: N
1-2
=2F, N
2-3
=2F-6F=-4F, N
3-4
=2F-6F+10F=6F.Se observă că forţa axială maximă este N
max
= 6F.Pentru stabilirea relaţiilor de calcul ale tensiunilor şi deplasărilor considerăm o bară dreaptă de secţiune constantă supusă la întindere de către forţaF, conform figurii 2.2. Secţionând bara cu un plan normal pe axa barei, rezultă N=F.
Fig. 2.2
În secţiunea barei iau naştere
tensiunile normale
 
σ
, iar acestea însumate pe întreaga secţiune A echivalează cu forţa axială N=
σ
dA
A
∫ 
.(2.1)Conform ipotezei lui Bernoulli, toate fibrele barei se lungesc cu aceeaşicantitate, deoarece o secţiune plană şi normală la axa barei, înainte de solicitareaacesteia rămâne plană şi normală la axa barei şi după solicitarea acesteia, deci
lungirile specifice
 
ε
sunt constante pe întreaga secţiune. Aplicând legea lui Hooke(
σ
= E
⋅ε
), se constată că tensiunea
σ
este constantă pe întreaga secţiune. Relaţia(2.1) rezultă sub forma N=
σ
∫ 
 A
dA
=
σ
A . (2.2)Tensiunea normală produsă la întindere sau compresiune este:
σ
=
A N
, (2.3)unde N este forţa axială din secţiune şi A este aria secţiunii. Unitatea de măsură pentru tensiune este N/mm
2
sau MPa.
26
 
2.SOLICITĂRI AXIALE 
În aplicaţii se efectuează următoarele calcule de rezistenţă:1) Verificare pentru bara de secţiune constantă
σ
ef 
=
A N
 
 
σ
a
;
[
 N/mm
2
]
,
[
MPa
]
(2.4)în care N este forţa axială maximă, luată din diagrama de variaţie a acesteia înlungul barei, iar 
σ
a
este rezistenţa admisibilă a materialului barei.Dacă bara nu este de secţiune constantă, iar forţa axială este constantă caîn figura 2.3, calculul de verificare se efectuează în secţiunea netă cu aria cea maimică.
Fig. 2.3
Astfel tensiunile în cele trei secţiuni sunt:
max332211
2d)h(bF,d)h(bF,hbF
σ σ σ σ 
====
.Secţiunea în care se produce cea mai mare tensiune se numeşte
 secţiune periculoasă 
.Atunci când bara este realizată din tronsoane cu secţiuni diferite (fig. 2.4)calculul de verificare trebuie efectuat pentru fiecare tronson în parte.Astfel, pentru primul tronson din diagrama N rezultă că N
max
= 3F, iar tensiunea maximă
A3F
1
=
σ 
.Pentru al doilea tronson N
max
= 9F, iar tensiunea maximă
AF4,52A9F
2
==
σ 
.Deci, tensiunea maximă în bară este
σ
2
.
27

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
relu59 liked this
Ionela Palade liked this
Catalin Alexa liked this
Andrei Druta liked this
relu59 liked this
Florin Radu liked this
Morena Vlaic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->