Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
УСТАВ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

УСТАВ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by Bogotrazitelj

More info:

Published by: Bogotrazitelj on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
Устав
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
друго
 
издање
 
СВЕТОГ
 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
 
СИНОДА
 
БЕОГРАД
 1957
 
обнародован
 
 је
 
први
 
пут
 
 у
 Гласнику
",
службеном
 
 листу
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
бр
 . 7—8
од
1
августа
(19
 јула
 ) 1947 
 год
 .
 
Штампарнја
»
САВА
 
МИХИЋ
« —
Земун
 12 VI/30 V 1947.
год
 
УСТАВ
 
СРПСКЕ
 
ПРАВОСЛАВНЕ
 
ЦРКВЕ
 
"
Пошто
 
су
 
извесни
 
прописи
 
и
 
одредбе
 
Устава
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
од
16
новембра
 1931
године
 
стављени
 
ван
 
снаге
 
променама
 
у
 
односима
 
Српске
 
цркве
 
према
 
држави
,
а
 
с
 
обзиром
 
на
 
тешке
 
последице
 
 рата
 
и
 
на
 
прилике
 
које
 
су
 
настале
 
у
 
животу
 
и
 
 раду
 
Српске
 
цркве
,
Свети
 
архијерејски
 
сабор
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
учинио
 
 је
 
измене
 
и
 
допуне
 
у
 
овом
 
Уставу
,
које
 
се
 
због
 
хитности
 
уводе
 
одмах
 
у
 
живот
,
са
 
даном
 
обнародовања
 
у
 
Гласнику
,
службеном
 
листу
 
Српске
 
Патријаршије
 
с
 
тим
 
да
 
се
 
преко
 
Патријаршиског
 
управног
 
одбора
 
у
 
подесно
 
време
 
прикажу
 
Патријаршиском
 
савету
".
 
САДРЖА
J:I
ОСНОВНЕ
 
ОДРЕДБЕ
(
чл
. 1 —
чл
. 41)II
УСТРОЈСТВО
 
ВЛАСТИ
,
ТЕЛА
 
И
 
ОРГАНА
 III
СРПСКЕ
 
ПРАВОСЛАВНЕ
 
ЦРКВЕ
(
чл
. 42—
чл
. 213)1.
Патријарх
(
чл
. 42 —
чл
. 55)2.
Свети
 
Архијерејски
 
сабор
 
и
 
Свети
 
Архи
 
 јерејски
 
синод
 
а
)
Опште
 
заједничке
 
одредбе
(
чл
. 46 —
чл
. 68)
б
)
Делокруг
 
Светог
 
архијерејског
 
сабора
(
чл
. 69)
в
)
Делокруг
 
Светог
 
архијерејског
 
синода
(
чл
. 70)3.
Велики
 
црквени
 
суд
(
чл
. 71 —
чл
. 80)4.
Патријаршиски
 
савет
(
чл
. 81 —
чл
. 90)5.
Патријаршиски
 
управни
 
одбор
(
чл
. 91 —
чл
. 101)6.
Епархиски
 
Архијереј
(
чл
. 102 —
чл
. 114)7.
Епархиски
 
црквени
 
суд
 
чл
. 115 —
чл
. 135
 
8.
Епархиски
 
савет
(
чл
. 136 —
чл
. 143)9.
Епархикаси
 
управни
 
одбор
(
чл
. 144 —
чл
. 158)10.
Архијерејски
 
намесник
(
чл
. 159 —
чл
. 163)11.
Парох
(
чл
. 164 —
чл
. 178)12.
Црквеноопшггински
 
савет
 
и
 
Црквено
 
оп
 
штински
 
уцравни
 
одбор
 
а
)
Црквеноопштински
 
савет
(
чл
. 179 —
чл
. 193)
б
)
Црквеноопштински
 
управни
 
одбор
(
чл
.104 —
чл
. 202)
в
)
Заједничхе
 
одредбе
 
за
 
Црквеноопштински
,
савет
 
и
 
Црквеноопштински
 
управни
 
одбор
(
чл
. 203 —
чл
. 207)13.
Настојатељ
 
и
 
братстао
 
манастира
(
чл
.208 —
чл
. 313)III
ЦРКВЕНЕ
 
КРИВИЦЕ
 
И
 
КАЗНЕ
(
чл
. 214 —
чл
. 224)IV
ЦРКВЕНА
 
ПРОСВЕТА
(
чл
. 226 —
чл
. 234)V
ЦРКВЕНА
 
ИМОВИНА
(
чл
. 235 —
чл
. 266)VI
ПРЕЛАЗНА
 
НАРЕЋЕЊА
 
И
 
ЗАВРШНЕ
 
ОДРЕДБЕ
(
чл
. 267 —
чл
. 269)
ОДЛУКЕ
 
СВЕТОГ
 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
 
САБОРА
 
У
 
ВЕЗИ
 
ПОЈЕДИНИХ
 
ПРОПИСА
 
ОВОГ
 
УСТАВА
 
У
 
С
 
Т
A
В
 
СРПСКЕ
 
ПРАВОСЛАВНЕ
 
ЦРКВЕ
 I
ОСНОВНЕ
 
ОДРЕДБЕ
 
Члан
1
 
Српска
 
православна
 
црква
 
 је
 
 једна
,
недељива
 
и
 
аутокефална
.
Она
 
своје
 
верско
 
учење
 
 јавно
 
исповеда
,
своје
 
богослужење
 
 јавно
 
врши
 
и
 
самостално
 
управља
 
и
 
уређује
 
црквеноверске
 
послове
.
Српска
 
православна
 
црква
 
одржава
 
догматско
 
и
 
канонско
 
 јединство
 
са
 
осталим
 
православним
 
Црквама
.
Члан
2
 
Српска
 
православна
 
црква
 
има
 
достојанство
 
Патријаршије
.
Члан
3
 
Српска
 
православна
 
црква
 
има
 
овакав
 
свој
 
грб
:
На
 
патријарашком
 
плашту
 
порфирне
 
боје
,
украшеном
 
двоструким
 
крстом
 
с
 
десне
 
и
 
архијерејским
 
жезлом
 
с
 
леве
 
стране
,
у
 
средини
 
штит
 
са
 
златном
 
архијерејском
 
круном
 
над
 
њим
;
на
 
плавој
 
горњој
 
половини
 
штита
 
с
 
десне
 
стране
 
кула
 
светог
 
Саве
 
у
 
Хиландару
,
с
 
леве
 
црква
 
манастира
 
Пећске
 
патријаршије
,
обоје
 
беле
 
боје
;
на
 
белој
 
доњој
 
половини
 
у
 
средини
 
златан
 
крст
 
са
 
четири
 
 једна
 
ка
 
крака
 
и
 
по
 
 једним
 
златним
 
огњилом
 
у
 
сваком
 
углу
 
крака
.
Члан
4
 
Службени
 
 језик
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
 је
 
српски
 
са
 
писмом
 
ћирилицом
.
У
 
 
изузетним
,
оправданим
 
случајевима
,
може
 
се
 
отступити
 
од
 
ове
 
одредбе
 
у
 
погледу
 
 језика
 
за
 
унутрашњу
 
употребу
,
у
 
којим
 
случајевима
 
доноси
 
специјалну
 
одлуку
 
Свети
 
архијерејски
 
синод
 
на
 
основу
 
ове
 
одредбе
.
Застава
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
 је
 
тробојка
:
црвено
 
плаво
 
бело
,
са
 
златним
 
крстом
 
и
 
огњилима
.
Члан
5
 
У
 
Српској
 
православној
 
цркви
 
правна
 
су
 
лица
:
Патријаршија
,
епархије
,
црквене
 
општине
,
манастири
,
задужбине
,
самосталне
 
установе
 
или
 
такви
 
фондови
 
и
 
према
 
црквеној
 
намени
,
поједини
 
храмови
.
Ова
 
правна
 
лица
 
способна
 
су
 
да
 
по
 
прописима
 
закона
 
стичу
 
и
 
држе
 
како
 
покретна
 
тако
 
и
 
непокретна
 
добра
,
и
 
врше
 
сва
 
права
 
и
 
обавезе
 
које
 
им
 
као
 
таквима
 
припадају
.
Члан
6
 
Српска
 
православна
 
црква
 
самостално
 
управља
 
и
 
слободно
 
 располаже
 
црквеном
 
имовином
,
црквеним
 
фондовима
 
и
 
задужби
 
нама
(
закладама
),
у
 
границама
 
овога
 
Устава
 
и
 
државних
 
закона
.
Црквене
 
власти
 
самостално
 
одлучују
 
о
 
примању
 
задужбина
 
које
 
су
 
намењене
 
цркве
 
ним
 
задацима
.
Српска
 
православна
 
црква
 
самостално
 
врши
 
контролу
 
својих
 
прихода
 
и
 
 расхода
.
Имовина
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
служи
 
само
 
циљевима
 
Цркве
,
и
 
не
 
може
 
се
 
ни
 
под
 
којим
 
видом
 
од
 
ње
 
одузимати
 
ни
 
на
 
друге
 
циљеве
 
употребљавати
,
осим
 
случаја
 
експропријације
 
предвиђене
 
законом
.
Члан
7
 
Српска
 
православна
 
црква
 
управља
 
се
 
на
 
основу
:
а
)
Светог
 
писма
 
и
 
Светог
 
предања
 
према
 
учењу
 
свете
 
православне
 
Цркве
;
б
)
правила
 
васељенских
 
сабора
 
и
 
од
 
њих
 
признатих
 
правила
 
апостолских
,
помесних
 
сабора
 
и
 
светих
 
Отаца
;
в
)
одредаба
 
помесних
 
сабора
 
и
 
патријаршиских
 
синода
,
уколико
 
их
 
 је
 
усвојила
 
Српска
 
православна
 
црква
;
г
)
на
 
основу
 
прописа
 
овога
 
Устава
;
д
)
уредаба
,
правилника
 
и
 
начелних
 
одлука
 
надлежних
 
црквених
 
власти
.
Члан
8
 
Уређење
 
Српске
 
православне
 
цркве
 
 је
 
црквенојерархиско
 
и
 
црквеносамоуправно
.
Црквена
 
власт
 
духовна
,
црквенодисциплинска
 
и
 
црквеносудска
,
по
 
канонима
 
и
 
уређењу
 
Српске
 
православне
 
цркве
,
припада
 
само
 
 јерархији
.
Ту
 
власт
 
 јерархија
 
врши
 
преко
 
својих
 
 јерархиских
 
претставника
 
и
 
органа
.
Епископска
 
власт
 
у
 
заједници
 
са
 
свештенством
 
и
 
народом
 
преко
 
својих
 
самоуправних
 
претставника
 
и
 
органа
,
уређује
 
и
 
управља
 
пословима
 
имовинским
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->