Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constantinescu N. Si Fruntelata I., Lb Si Lit Rom. FOLCLOR

Constantinescu N. Si Fruntelata I., Lb Si Lit Rom. FOLCLOR

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,203|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: stanescuanamaria854638 on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
riiProiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROMÂN
Ă
 Folclor
Nicolae CONSTANTINESCUIoana-Ruxandra FRUNTELAT
Ă
 2006
 
 © 2006 Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
riiProiectul pentru Înv
ăţă
mântul RuralNici o parte a acestei lucr 
ă
rinu poate fi reprodus
ă
ă
ă
 acordul scris al Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
riiISBN 10 973-0-04585-2;ISBN 13 978-973-0-04585-7.
 
IntroducereProiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
i
 
Introducere la Modulul de Folclor pentru înv
ăţă
mântul rural
Inten
ţ
ion
ă
m, prin modulul de
Folclor 
, s
ă
v
ă
oferim reperele esen
ţ
iale ale mo
ş
teniriinoastre culturale
ş
i s
ă
v
ă
furniz
ă
m câteva argumente pentru pre
ţ
uirea folcloruluiromânesc,
ţ
inând cont de faptul c
ă
folclorul face parte din identitatea româneasc
ă
 
ş
icunoa
ş
terea lui este vital
ă
pentru orice român, permi
ţ
ându-i accesul c
ă
tre modelul proprieilui spiritualit
ăţ
i
ş
i deschiderea c
ă
tre spiritualitatea universal
ă
, c
ă
ci numai cunoscându-ne
ă
d
ă
cinile vom ajunge aproape de esen
ţ
a etern
ă
a umanit
ăţ
ii.Cultura fiec
ă
rei localit
ăţ
i rurale din România este o variant
ă
local
ă
a modeluluiculturii tradi
ţ
ionale române
ş
ti, iar modulul de Folclor v
ă
furnizeaz
ă
instrumentele
ş
tiin
ţ
ificenecesare identific
ă
rii
ş
i interpret
ă
rii culturii locale a a
ş
ez
ă
rii (zonei) unde profesa
ţ
i, pentruca apoi s
ă
le pute
ţ
i împ
ă
rt
ăş
i
ş
i elevilor cuno
ş
tin
ţ
ele dv. Astfel, ei vor în
ţ
elege de ce, înepoca globaliz
ă
rii
ş
i a mondializ
ă
rii culturale, con
ş
tientizarea valorilor noastre identitare,pornind de la tradi
ţ
ia folcloric
ă
, legitimeaz
ă
prezen
ţ
a româneasc
ă
în patrimoniul european.Iat
ă
de ce v
ă
propunem,
 pe de o parte, o scurt 
ă
ini 
ţ 
iere în disciplina
ş
tiin
ţ 
ific 
ă
al 
ă
rei obiect de studiu este folclorul: folcloristica
, o ramur 
ă
a etnologiei, care este
ş
tiin
ţ
aculturii tradi
ţ
ionale în ansamblu. Ve
ţ
i citi, în paginile ce urmeaz
ă
, defini
ţ
ii, clasific
ă
ri
ş
ialgoritme de interpretare
ş
i nu în ultimul rând, v
ă
ve
ţ
i însu
ş
i conceptele de baz
ă
dincâmpul folcloristicii.
Pe de alt 
ă
parte, v 
ă
oferim o serie de informa
ţ 
ii esen
ţ 
iale despre categoriilefolclorului românesc, pentru a putea încadra teoretic 
ş
i interpreta în mod 
ş
tiin
ţ 
ific textelefolclorice
prezente în manualele
ş
colare, în culegeri sau alte materiale pe care le ave
ţ
i ladispozi
ţ
ie.Obiectivele generale ale modulului de Folclor vizeaz
ă
ca, la sfâr 
ş
itul parcurgeriimodulului, s
ă
fi
ţ
i capabili s
ă
:- defini
ţ
i principalele concepte opera
ţ
ionale din domeniul folcloristicii;- descrie
ţ
i sistemul categoriilor folclorului românesc;- identifica
ţ
i categoria din care face parte un text folcloric românesc;- explica
ţ
i rela
ţ
ia dintre folclor 
ş
i literatura cult
ă
;- aplica
ţ
i conceptele
ş
i datele însu
ş
ite în interpretarea unui text folcloric.Modulul de studiu este structurat în 12 unit
ăţ
i de înv
ăţ
are, urm
ǎ
rind, a
ş
a cum amar 
ă
tat mai sus, s
ǎ
v
ǎ
familiarizeze cu no
ţ
iunile teoretice fundamentale ale folcloristicii, (
1)Folclorul – parte integrant
ă
a culturii populare 2)Coordonatele mentalului popular.Reprezent
ă
ri mitologice române
ş
ti. Dimensiunea cre
ş
tin
ă
a culturii populareromâne
ş
ti 3) Conceptul de folclor 
ş
i evolu
ţ
ia lui 4) Sistemul dinamic al categoriilor folclorului literar 
)
ş
i, s
ă
v
ă
ofere cele mai importante informa
ţ
ii despre fiecare categorie afolclorului literar (
5) Poezia de ritual
ş
i ceremonial 6) Poezia obiceiurilor calendaristice(de peste an) 7) Poezia riturilor de trecere (a obiceiurilor vie
ţ
ii de familie) 8) Poeziariturilor de vindecare (descântecele). Literatura aforistic
ă
(proverbe, zic
ă
tori)
ş
ienigmatic
ă
(ghicitori) 9) Epica popular 
ă
în proz
ă
10) Epica popular 
ă
în versuri 11)Lirica popular 
ă
). Ultima unitate de înv
ăţ
are (
12) Folclorul
ş
i viziunea româneasc
ă
alumii. Bazele folclorice ale literaturii române culte
) argumenteaz
ă
rolul determinant alcrea
ţ
iei folclorice în modelarea literaturii române moderne.

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Modan Ana liked this
Ana-Maria Lupaşcu liked this
Ivan George Doru liked this
Isabelle Ionita liked this
Andreea M. Dumitru liked this
Flavia Alisa liked this
Andreea M. Dumitru liked this
Ivan George Doru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->