Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constantinescu N. Si Fruntelata I., Lb Si Lit Rom. FOLCLOR

Constantinescu N. Si Fruntelata I., Lb Si Lit Rom. FOLCLOR

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,170|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: stanescuanamaria854638 on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
riiProiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROMÂN
Ă
 Folclor
Nicolae CONSTANTINESCUIoana-Ruxandra FRUNTELAT
Ă
 2006
 
 © 2006 Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
riiProiectul pentru Înv
ăţă
mântul RuralNici o parte a acestei lucr 
ă
rinu poate fi reprodus
ă
ă
ă
 acordul scris al Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
riiISBN 10 973-0-04585-2;ISBN 13 978-973-0-04585-7.
 
IntroducereProiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
i
 
Introducere la Modulul de Folclor pentru înv
ăţă
mântul rural
Inten
ţ
ion
ă
m, prin modulul de
Folclor 
, s
ă
v
ă
oferim reperele esen
ţ
iale ale mo
ş
teniriinoastre culturale
ş
i s
ă
v
ă
furniz
ă
m câteva argumente pentru pre
ţ
uirea folcloruluiromânesc,
ţ
inând cont de faptul c
ă
folclorul face parte din identitatea româneasc
ă
 
ş
icunoa
ş
terea lui este vital
ă
pentru orice român, permi
ţ
ându-i accesul c
ă
tre modelul proprieilui spiritualit
ăţ
i
ş
i deschiderea c
ă
tre spiritualitatea universal
ă
, c
ă
ci numai cunoscându-ne
ă
d
ă
cinile vom ajunge aproape de esen
ţ
a etern
ă
a umanit
ăţ
ii.Cultura fiec
ă
rei localit
ăţ
i rurale din România este o variant
ă
local
ă
a modeluluiculturii tradi
ţ
ionale române
ş
ti, iar modulul de Folclor v
ă
furnizeaz
ă
instrumentele
ş
tiin
ţ
ificenecesare identific
ă
rii
ş
i interpret
ă
rii culturii locale a a
ş
ez
ă
rii (zonei) unde profesa
ţ
i, pentruca apoi s
ă
le pute
ţ
i împ
ă
rt
ăş
i
ş
i elevilor cuno
ş
tin
ţ
ele dv. Astfel, ei vor în
ţ
elege de ce, înepoca globaliz
ă
rii
ş
i a mondializ
ă
rii culturale, con
ş
tientizarea valorilor noastre identitare,pornind de la tradi
ţ
ia folcloric
ă
, legitimeaz
ă
prezen
ţ
a româneasc
ă
în patrimoniul european.Iat
ă
de ce v
ă
propunem,
 pe de o parte, o scurt 
ă
ini 
ţ 
iere în disciplina
ş
tiin
ţ 
ific 
ă
al 
ă
rei obiect de studiu este folclorul: folcloristica
, o ramur 
ă
a etnologiei, care este
ş
tiin
ţ
aculturii tradi
ţ
ionale în ansamblu. Ve
ţ
i citi, în paginile ce urmeaz
ă
, defini
ţ
ii, clasific
ă
ri
ş
ialgoritme de interpretare
ş
i nu în ultimul rând, v
ă
ve
ţ
i însu
ş
i conceptele de baz
ă
dincâmpul folcloristicii.
Pe de alt 
ă
parte, v 
ă
oferim o serie de informa
ţ 
ii esen
ţ 
iale despre categoriilefolclorului românesc, pentru a putea încadra teoretic 
ş
i interpreta în mod 
ş
tiin
ţ 
ific textelefolclorice
prezente în manualele
ş
colare, în culegeri sau alte materiale pe care le ave
ţ
i ladispozi
ţ
ie.Obiectivele generale ale modulului de Folclor vizeaz
ă
ca, la sfâr 
ş
itul parcurgeriimodulului, s
ă
fi
ţ
i capabili s
ă
:- defini
ţ
i principalele concepte opera
ţ
ionale din domeniul folcloristicii;- descrie
ţ
i sistemul categoriilor folclorului românesc;- identifica
ţ
i categoria din care face parte un text folcloric românesc;- explica
ţ
i rela
ţ
ia dintre folclor 
ş
i literatura cult
ă
;- aplica
ţ
i conceptele
ş
i datele însu
ş
ite în interpretarea unui text folcloric.Modulul de studiu este structurat în 12 unit
ăţ
i de înv
ăţ
are, urm
ǎ
rind, a
ş
a cum amar 
ă
tat mai sus, s
ǎ
v
ǎ
familiarizeze cu no
ţ
iunile teoretice fundamentale ale folcloristicii, (
1)Folclorul – parte integrant
ă
a culturii populare 2)Coordonatele mentalului popular.Reprezent
ă
ri mitologice române
ş
ti. Dimensiunea cre
ş
tin
ă
a culturii populareromâne
ş
ti 3) Conceptul de folclor 
ş
i evolu
ţ
ia lui 4) Sistemul dinamic al categoriilor folclorului literar 
)
ş
i, s
ă
v
ă
ofere cele mai importante informa
ţ
ii despre fiecare categorie afolclorului literar (
5) Poezia de ritual
ş
i ceremonial 6) Poezia obiceiurilor calendaristice(de peste an) 7) Poezia riturilor de trecere (a obiceiurilor vie
ţ
ii de familie) 8) Poeziariturilor de vindecare (descântecele). Literatura aforistic
ă
(proverbe, zic
ă
tori)
ş
ienigmatic
ă
(ghicitori) 9) Epica popular 
ă
în proz
ă
10) Epica popular 
ă
în versuri 11)Lirica popular 
ă
). Ultima unitate de înv
ăţ
are (
12) Folclorul
ş
i viziunea româneasc
ă
alumii. Bazele folclorice ale literaturii române culte
) argumenteaz
ă
rolul determinant alcrea
ţ
iei folclorice în modelarea literaturii române moderne.

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Modan Ana liked this
Ivan George Doru liked this
Isabelle Ionita liked this
Flavia Alisa liked this
Ivan George Doru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->