Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kelemen Miklós - Bálint Gábor nemzetközi konferencia

Kelemen Miklós - Bálint Gábor nemzetközi konferencia

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Család Léta

More info:

Published by: Család Léta on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2010

pdf

text

original

 
Bálint Gábor nemzetközi konferencia
Szentkatolnai Bálint Gábor nemzetközi konferenciátrendezett 2006.dec.8-án a MVSZ Szent László Akadémia és aKörösi Csorna Sándor Magyar Egyetem Budapesten, a MagyarokHáza dísztermében.A konferencia célja - olvasható a meghívóban - az, hogyneves hazai és külföldi szakemberek segítségévelújraértékelje a nagy keletkutató, valamint az első nemzetközihírű mongolista szakember tudományos eredményeit. Akonferencián 12 előadás mutatta be Bálint Gábornak az akkoriOrosz Birodalomban tett tudományos kutatásának eredményeit.A konferencián, melyre Egyházunk is meghívót kapott,jelen volt Léta Sándor a budapesti Bartók Béla egyházközséglelkésze, Szalontainé Kisgyörgy Zsuzsanna a Duna-TiszaköziSzórványegyházközség gondnoka, Kelemen Miklósné tiszteletesasszony és Kelemen Miklós lelkész, aki hozzászólásában az"unitárius" Bálint Gábort mutatta be, az alábbiakban:
Bálint Gábornak az egyházakhoz való viszonya.
Egy Kolozsváron élt zeneszerző a "Kincses Kolozsvár" címűönéletrajzi regényében azt írja, hogy "az ember élete olyan,mint egy többismeretlenes egyenlet, amelynek megoldására csakkésőn jövünk rá. Akkor, amikor előbbi ismereteink mármegfakultak és olyanok lettek, mint a kopott szekrénybenőrzött régi ruhadarab".Így vagyunk a 162 évvel ezelőtt született Bálint Gáborralis, kinek agyonhallgatott, a magyarság eredetével foglalkozómunkásságát - oly sok idő elteltével - csak ma, a XXI.századembere kezd értékelni.
 
A tudományról való viszonyáról, ma itt, átfogó és komolytanulmányokkal szembesültünk. É
n
- röviden- egyházihovatartozását kívánom fölemlíteni, mert Bálint Gábor egyolyan korban élt, amelyben az egyházhoz való tartozás isrányomta bélyegét, a tudományos érvényesülésre.Dr. Obruzsánszky Borbála - a mai konferencia egyik kiválóelőadója, a Magyarországi Unitárius Egyház lapjának, azUnitárius Életnek 2006. május-júniusi számában "Egykorikeleti nagy utazónk nyomában" című tanulmányában - BálintGábor naplótöredékére hivatkozva, elmondja, hogy a RómaiKatolikus Egyház szertartása szerint megkeresztelt BálintGábor nem rokonszenvezett egyháza külsőségeivel.Naplótöredékéből kiderül, hogy már, mint kisiskolásra, negatívhatást gyakoroltak
-
többek között- a templomban elhelyezettszentek szobrai. Az akkori bigott, dogmatikus egyházineveléssel szembeni ellenszenve miatt többszöri iskolaváltoz-tatásra kényszerült, Székelyudvarhelyen és Nagyváradon, apüspöki líceum növendékeként - szülei kívánságára - papnakkészült. Azonban - a saját bevallása szerint az itt látottakés hallottak, sem testileg, sem lelkileg nem szolgáltákelőmenetelét. Ennek következtében,
az Orosz Birodalombainduló Bálint Gábor, 1870-ben szakit a Római KatolikusEgyházzal és az Unitárius Egyház híveihez csatlakozik.Amint ismeretes az 1568-ban lezajlott tordaiországgyűlés a vallásszabadság kihirdetésével tette lehetővéannak az Unitárius Egyháznak a megalakulását, amelyelvetette a zsinati határozatoknak Krisztusnak és aSzentléleknek Istenné való nyilvánítását s az Isten személyiés nyegbeli egységének hirdetésével és a ldi élet
 
értékeinek
ápolásával zárkózott föl a Magyarország területénműködő, az 1848.XX.törvénycikkben, az Állam által elismertegyházak sorába.Amikor Bálint Gábor az Unitárius Egyház híveihezcsatlakozik, az Egyház püspöke a "Vadrózsák", a székelynépköltészeti emlékek gyűjtője Kriza János, majd a szabadelvűkereszténység képviselője Ferencz József volt. Ebben, a"kiegyezést" követő időszakban - amikor a Magyarországgalegyesült Erdély tudományos életét még a katolicizmussalszövetkező, Habsburg politikát folytató tudósok irányították,mint pl. a Hunsdorfer - Hunfalvy Pál, kinek szemében a"hitehagyott unitárius-székely Bálint Gábor" olyan ellenfélnekbizonyult, akit el kellett téríteni az érvényesülés útjáról sismerve önérzetes székely voltát az ország elhagyására kellkényszeríteni.Ennek megtörténte után - 12 évi önkéntes száműzetés után aSzékely Rendek és az unitárius Jakab Elek történészvezetésével mozgalom indult annak érdekében, hogy BálintGábort hazahívják és egyetemi katedrához juttassák.A Jakab Elek vezette székely összefogás eredményekéntsikerült elérni, hogy a vallás és közoktatási miniszterkinevezze Bálint Gábort a kolozsvári Egyetem ural-altájitanszék vezetőjének. Bálint Gábor a kolozsvári Egyetemenkilenc évig tanított. Amint Gaal György említi "a nyelvektanítása mellett óráit arra használta föl, hogy bebizonyítsa azakadémikusok hibáit s
 
elvesse a finn-ugor nyelvészetlétjogosultságát”.Bálint Gábor 1913. május 26-án, Temesváron fejezi beéletét, de hamvai a kézdivásárhelyi református temetőben

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->