Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
97Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Misang Pilipino - Misa ng Sambayanan - Bookfold-updated

Misang Pilipino - Misa ng Sambayanan - Bookfold-updated

Ratings:

4.88

(16)
|Views: 18,744 |Likes:
Mass guide in Tagalog
Contains more mass songs
Mass guide in Tagalog
Contains more mass songs

More info:

Published by: Filipino Ministry Council on Aug 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
FOR CHURFOR CHURFOR CHURFOR CHURCH USE ONLYCH USE ONLYCH USE ONLYCH USE ONLY –DO NOT TAKE HOMEDO NOT TAKE HOMEDO NOT TAKE HOMEDO NOT TAKE HOME
 
1
 
 
A
NG NG NG NG 
M
ISA ISA ISA ISA NG NG NG NG 
SSSS
AMBAYANAN AMBAYANAN AMBAYANAN AMBAYANAN 
 
PPPP
ASIMULA ASIMULA ASIMULA ASIMULA 
 
 Awiting Pambungad 
 
PARI (P)
: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.BAYAN (B) :
 Amen!
P:
Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ngDiyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’ysumainyong lahat…
B:
 At sumaiyo rin!
PPPP
AGSISISIAGSISISIAGSISISIAGSISISI
SSSS
K
ASALANANASALANANASALANANASALANAN
 
P:
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo’ymaging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
P & B:
 Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid,na lubha akong nagkasala
(ang lahat ay dadagok sa dibdib)
 sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayaisinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
P:
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo saating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walanghanggan.
B:
 Amen.
PPPP
ANGINOONANGINOONANGINOONANGINOON
K
AAWAN MO AAWAN MO AAWAN MO AAWAN MO 
K
AMIAMIAMIAMI
 
P:
Panginoon, kaawaan mo kami.
B:
 Panginoon, kaawaan mo kami.
P:
Kristo, kaawaan mo kami.
B:
 Kristo, kaawaan mo kami.
P:
Panginoon, kaawaan mo kami.
B:
 Panginoon, kaawaan mo kami.
P:
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo saating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walanghanggan.
B:
 Amen.

Activity (97)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yani liked this
Lian Las Pinas liked this
aida56 liked this
Mae Yslav added this note
Thank you po! we appreciate this material in our pilipino mass here in Nazareth,Israel.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->