Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ebraica-e-usoara

ebraica-e-usoara

Ratings: (0)|Views: 3,201 |Likes:
Published by paulycu
curs de ebraica...
curs de ebraica...

More info:

Published by: paulycu on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
Limba Ebraic
ă
Biblic
ă
2009
CuvântulProorocieiBy Horeb
[LIMBA EBRAIC
 Ă 
BIBLIC
 Ă 
]
Manual de limb
ă
ebraic
ă
, util celor ce doresc s
ă
înve
ț
e no
ț
iunile de baz
ă
ale aceste limbi frumoase.
 
Limba Ebraic
ă
2
IINTRODUCERE
Scurt istoric al limbii ebraice
1.1. Preliminarii
Dintre toate limbile vechi, „moarte”, nici una nu a experimentat o asemenearevitalizare ca aceea a limbii ebraice. Pu
ţ
ine limbi se pot mândri cu o istoriemultimilenar
ă
, a
ş
a cum este ebraica. Poate doar chineza s
ă
rivalizeze, într-o oarecarem
ă
sur
ă
. Miracolul este
ş
i mai mare atunci când o limb
ă
care nu a mai fost vorbit
ă
deo na
ţ
iune, ci a existat ca un fenomen cultural
ş
i religios, s
ă
poat
ă
reveni în for
ţă
dup
ă
câteva secole de oprimare
ş
i uitare.În cazul limbii ebraice, fenomenul de revitalizare al acesteia î 
ş
i g
ă
se
ş
teoriginea în programul
ideologic al mi
ş
c
ă
rii sioniste
, ale c
ă
rei idealuri în domeniullingvistic au fost aplicate de c
ă
tre savantul evreu Eliezer ben Yehuda (1858-1922).Lui i se datoreaz
ă
crearea limbii ebraice modene –
ivrit 
. Limba
ivrit 
a p
ă
stratcaractererele vechi ebraice, iar regulile fonetice, morfologice
ş
i sintactice au fostreactualizate, fiind create noi cuvinte
ş
i introduse o serie de neologisme. Fondullexical al limbii ebraice de azi este de patru ori mai bogat fa
ţ
a de cel al ebraiceibiblice (5500 de cuvinte – sec. X-II î. Hr. –
ş
i la originea lor se afl
ă
cele 5000 der
ă
d
ă
cini triconsonantice.) Începând cu anul 1921 limba ebraic
ă
a devenit limb
ă
oficial
ă
în Palestina, aflat
ă
la acea dat
ă
sub mandat britanic, iar o dat
ă
cuproclamarea statului independent Israel, la 14 Mai 1948 / 5 Yiar 5709, ea a devenitlimba oficial
ă
a acestuia. Limba ebraic
ă
reprezint
ă
unul dintre cei mai importan
ţ
ifactori prin care se realizeaz
ă
integrarea maselor de imigran
ţ
i veni
ţ
i din toatecol
ţ
urile mapamondului în Ere
ţ
Ysrael.
2.2. „Evreu”, „limba ebraic
ă
”, israelit”, „iudeu”
În decursul istoriei sale multimilenare poporul evreu
ş
i fiecare membru alacestei na
ţ
iuni în parte au fost desemna
ţ
i cu unul din termenii: EVREU, ISRAELIT,IUDEU, iar limba vorbit
ă
de ei a fost numit
ă
limba ebraic
ă
.Termenul „evreu” (în ebraic
ă
„ivri”) îl întâlnim pentru prima oar
ă
în VechiulTestament, în cartea Genezei.Primul patriarh al poporului evreu este desemnat cu numele de Avram Ha-Ivri(Avram evreul) (Gen 14: 13). Acest nume a fost atribuit lui Avraham de c
ă
trelocuitorii din
Ţ
ara Canaan („ever” însemnând „de dincolo”). Numele deriv
ă
dinradicalul

care indic
ă
sub forma verbal
ă
trecerea dintr-o parte în alta. De aicideriv
ă
termenul ebraic
haivry
, ce în LXX este redat sub forma de „cel de dincolo”,
ho perates
. Avraham a emigrat din Mesopotamia
ş
i a venit în Canaan „de dincolo”
 
Limba Ebraic
ă
3
de râul Eufrat. Acest nume a fost atribuit desceden
ţ
ilor lui Avraham precum
ş
i limbiiebraice (ivrit). Aceat
ă
explica
ţ
ie a termenului evreu este întregit
ă
de comentariile dinMidra
ş
: „Toat
ă
lumea idolatr
ă
de o parte, iar el (Avraham) de cealalt
ă
parte.” Cu altecuvinte, chiar dac
ă
întotdeauna toat
ă
lumea pe P
ă
mânt va adopta credin
ţ
a politeist
ă
,Avraham se va situa întotdeauna pe pozi
ţ
ia religiei monoteiste.În toat
ă
perioada vechitestamentar
ă
cuvântul haivry are un în
ţ
eles etnic
ş
i nuunul lingvistic. Pentru prima oar
ă
el apare cu sensul de limb
ă
ebraic
ă
abia în secolulal II-lea î. Hr. (pe la anul 130)
ş
i este men
ţ
ionat în prologul c
ă
r
ţ
ii evreie
ş
ti, scris
ă
înlimba greac
ă
, a În
ţ
elepciunii lui Isus Sirah. În greac
ă ş
i latin
ă
acest termen indic
ă
limba sfânt
ă
a evreilor, limba Sfintei Scripturi care nu trebuie profanat
ă
în vorbireade toate zilele.Termenul „Israel” provine de la cel de-al III-lea patriarh, Iaakov, numit
ş
iIsrael. Cuvântul „Israel” se întâlne
ş
te în cartea Genezei (35:11). Fiii lui Iaakov (BneiIsrael)
ş
i familiile lor au format 12 triburi, care au constituit nucleul poporului evreu.De aici deriv
ă ş
i denumirea colectiv
ă
de Israel – Semin
ţ
ia lui Israel sau Beit-Israel –„Casa lui Israel”. De asemenea,
ş
i numele istoric al
ţă
rii, Ere
ţ
Israel-„
Ţ
ara Israel”,are aceea
ş
i origine.Termenul „iudeu” provine de la numele celui de-al IV-lea fiu al lui Iaakov,Iehuda, nume atribuit
ş
i descenden
ţ
ilor din tribul cu acela
ş
i nume. Dup
ă
încetareadin via
ţă
a regelui Solomon (930 î. d. Hr.) Israel s-a scindant în dou
ă
regate: Iehuda
ş
i Israel.În nord, zece triburi au constituit regatul Israel cu capitala la
Ş
ihem, apoi la
Ş
omron. În anul 722 î. d. Hr. regatul Israel a fost cucerit
ş
i distrus de asirieni.Popula
ţ
ia a fost deportat
ă ş
i ulterior a disp
ă
rut.În sud, triburile Iehuda
ş
i Beniamin au constituit regatul Iehuda cu capitala laIerusalim. Locuitorii acestui regat purtau
ş
i numele de iehudim – iudei, nume ce i-a înso
ţ
it pe evrei mai rziu, în exilul babilonian. În cartea Esterei, unul dintrepersonajele principale, Mordehai, apare
ş
i cu numele iehudi (iudeul). Dup
ă
reîntoarcerea evreilor din exilul babilonian statul cap
ă
t
ă
denumirea de Iehuda, iarlocuitorii sunt numi
ţ
i „iudei” (iehudim).În 1948 a fost proclamat Statul Israel, iar locuitorii statului modern suntdesemna
ţ
i prin termenul „israelieni”.
2.3. Încadrarea limbii ebraice, istoricul
ş
i dezvoltarea limbii ebraice
ş
i aalfabetului s
ă
u
Limba ebraica apar
ţ
ine grupului de limbi semito-hamitice, care se vorbesc inOrientul Apropiat, Orientul Mijlociu si in Africa de Nord. Denumirea de limbasemito-hamitic
ă
deriva de la substantivele proprii Sem
ş
i Ham ce sunt men
ţ
ionate în Biblie ca fiind numele a doi dintre cei trei fii ai lui Noe. Denumirea de limbisemitice apar
ţ
ine europenilor, prima ap
ă
rând la sfâr
ş
itul secolului al XVIII-lea (1781A. Schlozer J. Einchhorn – filologi germani)
ş
i cea de-a doua în a doua jum
ă
tate asecolului al XIX-lea.

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burcan Adrian liked this
hidden62 liked this
Fi Lu liked this
magicianul liked this
kostelush liked this
johnny54 liked this
Nicoară Samuel liked this
Todoran Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->