Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Popper-Belső-utak-konyve

Popper-Belső-utak-konyve

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by Zavaril

More info:

Published by: Zavaril on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2011

pdf

text

original

 
Terebess Ázsia E-Tár
POPPER PÉTER A belső utak könyve
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár
http://www.tau.hu/irodtar/letoltheto/
TartalomElőszó helyettMiért és hogyan keletkezett ez a könyv?A bölcsesség kezdete*AlapgyakorlatokElső fázisMásodik fázis1. A gondolkodás összpontosítása2. Az akarat fejlesztése3. Önuralom az érzelmek kifejezése felett4. A pozitívumokra való beállítódás5. Az ítélkezés elfogulatlanságaMing Liao Ce utazásai* I. Az elkívánkozás okaAz önkontroll és az emberismeret elmélyítése a figyelem és az emlékezésfejlesztése útján1. A spontán megfigyelés ellenőrzése és fejlesztése2. A szándékos megfigyelés és az emlékezés fejlesztése3. Saját viselkedésünk megfigyelése és felidézéseA figyelem és emlékezési gyakorlatok hathetes ciklusának ütemezéseMing Liao Ce utazásai II. Az utazás módjaA nap ápolása1. Reggel. A nap kezdetének ápolása2. Napközben. Egy fél óra, ami csak az enyém3. Esti visszapillantás. A nap befejezésének ápolásaMing Liao Ce utazásai III. Nagy magasságokban Az érzelmi egyensúly megteremtésének előgyakorlatai1. Rendteremtés a különböző fontosságú érzelmi reakciók között2. A szerepcserék gyakorlata3. A szembefordulás gyakorlataMing Liao Ce utazásai IV. Vissza az emberiséghezA koncentráció
 
1. Bevezető gyakorlatok2. Koncentrációs gyakorlatok3. Koncentrálás absztrakt tartalmakraMing Liao Ce utazásai V. A menekülés filozófiájaA meditáció1. A meditációra alkalmas pszichés állapot létrehozása2. A meditáció bevezető gyakorlataiRövid utószóTájékoztató irodalom
Előszó helyett
elmondanám, hogy 10 éves koromban apám elvitt Selva Raja Yesudianhoz, akigyerekszemmel is rendkívül vonzó, Madrasból származó indiai volt, ésakkoriban Budapesten élt és dolgozott mint jógamester. Attól kezdve úgyéreztem, hogy valami szellemi közöm van Indiához, és mindenvalószínűtlensége ellenére egyetlen percig sem volt kétségem abban, hogyamikor eljön az ideje, el is fogok jutni oda. 1971-ben láttam meg először Indiát,ahová 1979-ben újra visszatértem. Első alkalommal a jóga vonzáskörébekerültem, a Delhi mellett működő Vishvayatan Yogaashramában, SwamiDhattetreya bramhacsári tanítványaként, majd nyolc év múlva, Bangaloréban abuddhizmussal kerültem kapcsolatba Sri Acharya Buddharakkita Theyracsöndes útmutatásai segítségével. Mindeme hatásokat nagy belső nyitottsággalvettem fel magamba, azzal a biztos tudással, hogy európai va-gyok, az ismaradok, és eszembe sincs hazámba visszatérve egy sok ezer éves távol-keletikultúra és bölcselet külsőségeit utánjátszani. Meggyőződésem, hogy aki nemtalálja meg saját szellemi útját abban a kultúrában, ahová született, az a világmás tájain sem fogja meglelni.Hazatérésem után nagyon szerettem volna egy igaz könyvet írni arról, amitátél-tem, méghozzá úgy, hogy kiderüljön belőle a számomra legfontosabbvégkövetkezte-tés:Minden út jó, ami elvezet valahova. Zsidóság, kereszténység, iszlám,hinduizmus, buddhizmus, taoizmus - és még sorolhatnám az emberiségvilágmegértési törekvéseit - mind ugyanazt tanítják, csak egy más kultúra másnyelvezetén, más szempontokat helyezve előtérbe, a szellemi fejlődés aktuálisigényeinek megfelelően.Neki is fogtam a könyv megírásának, de rövidesen elakadtam. Hamisnakéreztem azt, ami a papírra került. Bánatomat elkeseregtem egy muzsikusbarátomnak, aki el-gondolkozott, majd azt mondta:- Tudod én is jártam már úgy, hogy készültem egy darabra, és nem szólalt megbennem. Én ilyenkor nekiállok "technikázni". Tökéletesen kigyakorlom adarabot. És nemegyszer azt tapasztaltam, hogy munka közben életre kelt, amitcsináltam, és ben-nem is megtörtént az, ami a hangszeren. E tanácsoneltöprengve megírtam "A belső utak könyvé"-t, vagyis az önfejlesztés"technikai" gyakorlataiból annyit, amennyit egy európai ember számára napihajszoltság közepette is megvalósíthatónak éreztem. E könyv akkor úgy látszikvalamilyen hiányt pótolt, mert nagy példányszámban két kiadást ért meg sazóta újra "hiánycikk". Ugyanez lett a sorsa német nyelvű fordítá-sának is.Az eredeti könyvet helyenként kiegészítettem és átdolgoztam. Mi változott?Egy-részt gazdagodtak az ún. koncentrációs tartalmak, másrészt a gyakorlatokleírásának szárazságát enyhítendő, az egyes fejezetek közé mesterkedtem egyszámomra kedves taoista mese részleteit. Több lett hát benne a filozófia, az
 
életbölcselet.A "technikázás" ötlete bevált. Végül is fél évtized múlva megírtam az "indiaikönyvet", ami 1990 tavaszán jelent meg "Az önmagába térő ösvény" címmel.Eredetileg alcíme is lett volna a könyvnek: szabad lélektani játék a keletiember-ismerettel, önmagammal és az olvasó elméjével. Az alcím végül iselmaradt, de any-nyit mégis el kell mondanom, hogy ennek a könyvnek amegírásához nyitották a bel-ső utat a "technikázás" gyakorlatai.Figyelmeztetnem kell az Olvasót, hogy szerintem az ember valódi erkölcsi ésszel-lemi fejlődése semmiféle gyakorlati hasznot nem hoz az ember életében.Nem tanít meg arra, hogy kell karriert csinálni, sok pénzt keresni, vagysikereket elérni a szere-lemben; nem véd meg a betegségektől, nem teszikönnyebbé az életet. Sőt nehezíti az ember életútját, nemegyszermegmosolyogni való "balekot" formál az emberből. Igaz, Assisi Szent Ferencvalami olyasmit mondott, hogy a balek a leggazdagabb: százszor is ki lehetfosztani és még mindig van miből!Búcsúzásképpen pedig mindenkit óvok attól, hogy ezekből a "gyakorlatokból"lelki kényszert, a mindennapjait nehezítő rítust kovácsoljon a maga számára.Nagy tekintélyre hivatkozom, Buddhára, aki megrémült, amikor észrevette,hogy a tanítvá-nyai nem tudnak elszakadni a Tantól, s valamiféle dogmatikairendszert építenek fel belőle. Ekkor mondta el a tutajról szóló hasonlatát:Egy ember hosszú vándorútján, ahol mindenféle veszélyek környékezik, egyszé-les, mély folyóhoz ér, amelynek túlsó partja nyugalmas és békés. Átszeretne jutni, de a megáradt örvényes folyón átúszni reménytelen lenne, nincssem híd, sem gázló, sem csónak. Mit tesz ez az ember? Nyilván fatörzsekből,nádból, ágakból tutajt esz-kábál össze, és annak segítségével átevickél.Vajon okosan cselekszik-e a továbbiakban, ha így gondolkozik: ez a tutajnagyon jó szolgálatot tett nekem, segítségével átértem a túlsó partra. Ezért elnem hagyom sohasem. Ezzel a hátára emelné a tutajt, és annak a súlya alattgörnyedve indulna tovább az útján.Hadd idézzem a továbbiakban szó szerint:"Ugyanígy, szerzetesek, a tutajhoz hasonlóan tanítottalak benneteket a Tanra,amely átkelésre szolgál, nem megőrzésre való. Hogyha megértettétek a tutajhasonla-tát, a helyes tételeken is túl kell lépnetek, nemhogy a téveseken."(Példázat a kígyó-ról)1990. augusztus havábana Szerző
Miért és hogyan keletkezett ez a könyv?
Van egy ősi mesterség: az ember önmegismerésének fejlesztése, a pszichikummegbillent egyensúlyának helyreállítása, megzavart működéseinek rendezése -ne-vezhetjük gyógyításnak is. Régen letűnt kultúrák sem nélkülözhették, amiénk sem. Művelték e mesterséget sámánok és varázslók, vajákosok ésegyiptomi hierophantesek, álomfejtők, ördögűzők, papok, filozófusok, orvosok,próféták, jósok és remeték. Indiában és Babilonban, a kirgiz sztyeppéken ésafrikai dzsungelekben, dél-amerikai templomvárosokban, sivatagokban, európaifalvakban és metropolisok-ban mindig volt egy csendes, árnyékos hely, sátorvagy szoba, szentély, kolostor vagy jóshely, ahol két ember összeült, hogymegbeszéljék közös ügyeiket: az egyik segít-séget kért, a másik segítenipróbált. A módszerek látszólag különbözők voltak, de tulajdonképpen máskultúra más kifejezésmódján, más aspektusból, de mindig ugya-naz hangzott el,s visszhangzik mindmáig: az, amit olyan pontosan fogalmazott meg a delphoi jósda jelmondata:Gnóthi szeauton - Ismerd meg önmagadat!A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltakkíván-csiak. A jós azt felelte: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->