P. 1
Can Bang Axit Bazo

Can Bang Axit Bazo

Ratings:
(0)
|Views: 4,155|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
M
C L
C
MỤC LỤC.................................................................................................................1Phần MỞ Đ
ẦU.........................................................................................................3
Phần 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....................................................................................41.1.Khái niệm axit-bazơ............................................................................................41.1.1. Thuyết axit-bazơ của Bronsted và Lowry.......................................................41.1.2. Thuyết axit-bazơ của
Lewis............................................................................4
1.1.3. Thang pH và pOH...........................................................................................51.2.Vấn đề chung về chất điện li trong dung dịch.....................................................51.2.1. Chất điện li và sự điện li..................................................................................5
1.2.2.
Đ
điện li và hằng số điện li...........................................................................6
1.2.2.1.
Đ
điện li......................................................................................................61.2.2.2 Hằng số điện li..............................................................................................61.2.3. Phân loại chất điện li.......................................................................................71.2.3.1 Chất điện li mạnh và chất điện li yếu............................................................71.2.3.2 Biểu diễn trạng thái chất điện li trong dung dịch..........................................71.3.Những định luật cơ bản để tính toán cân bằng trong dung dịch axit – bazơ.......8
1.3.1.
Đ
ịnh
luật bảo toàn vật chất.............................................................................8
1.3.1.1
Đ
ịnh
luật bảo toàn nồng độ...........................................................................8
1.3.1.2.
Đ
ịnh
luật bảo toàn ñiện tích.......................................................................101.3.2.
Đ
ịnh
luật tác dụng khối lượng.....................................................................10
1.3.3.
Đ
ịnh
luật bảo toàn proton (điều kiện proton)...............................................121.4.Cân bằng trong dung dịch axit – bazơ...............................................................131.4.1.Dung dịch các đơn axit – 
 bazơ.......................................................................131.4.1.1.
Đ
ơn
axit mạnh............................................................................................13
1.4.1.2.
Đ
ơn
bazơ mạnh..........................................................................................13
1.4.1.3.
Đ
ơn
axit yếu...............................................................................................15
1.4.1.4.
Đ
ơn
bazơ yếu.............................................................................................161.4.2.Dung dịch của các hỗn hợp axit – 
 bazơ 
.......................................................181.4.2.1.Hỗn hợp axit mạnh và axit yếu...................................................................181.4.2.2.Hỗn hợp bazơ mạnh và bazơ yếu................................................................191.4.2.3.Hỗn hợp đơn axit.........................................................................................201.4.2.4.Hỗn hợp đơn bazơ.......................................................................................21
[1]
 
1.4.2.5.Hỗn hợp đơn axit yếu và bazơ liên
hợp......................................................22
1.4.3.Dung dịch các đa axit – bazơ.........................................................................24
1.4.3.1.
Đ
a
axit........................................................................................................24
1.4.3.2.
Đ
a
bazơ......................................................................................................25Phần 2 PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ LOGARIT GIẢI BÀI TOÁN pH...................262.1.Tính toán cân bằng trong các dung dịch axit....................................................262.1.1.Dung dịch đơn axit mạnh...............................................................................262.1.2.Dung dịch đơn axit
yếu
..................................................................................272.1.3.Hỗn hợp axit mạnh và axit yếu......................................................................292.1.4.Hỗn hợp đơn axit ...........................................................................................30
2.1.5.
Đ
a
 
axit
...........................................................................................................322.2.Tính toán cân bằng trong các dung dịch
 bazơ 
..................................................352.2. 1. Dung dịch đơn bazơ mạnh............................................................................352.2.2.Dung dịch đơn bazơ yếu.................................................................................362.2.3. Hỗn hợp bazơ mạnh và bazơ yếu..................................................................382.2.4. Hỗn hợp đơn bazơ.........................................................................................392.2.5
.Đa
 bazơ.........................................................................................................412.3. Hỗn hợp đơn axit yếu và bazơ liên hợp...........................................................43Phần 3 KẾT
LUẬN.................................................................................................46
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................47
Phần MỞ 
Đ
ẦU
Trong 10 hoá chất mà thế giới sản xuất nhiều nhất hiện nay có đến 6 chất
axit
[2]
 
hoặc bazơ, đó là: H2SO4, CaO, NH3, NaOH, H3PO4và HNO3. Phản ứng axit
 – 
 bazơ là phản ứng rất quan trọng cả về mặt nghiên cứu lý thuyết và mặt ứng
dụng
hóa họcvào thực
tiễn.
Phần lớn các phản ứng hóa học đều ñược diễn ra trong dung dịch nước,
đối
vớidung dịch nước do trong thành phần dung dịch luôn có sự hiện diện của ion
H
+
OH-. Sự có mặt thường xuyên của hai ion này trong thành phần dung dịch đã
gây
ranhững ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cân bằng khác trong dung
dịch.
Tính axit hay bazơ của dung dịch có ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình
xảy
ratrong dung dịch như khả năng tạo phức của ion kim loại, phản ứng oxi hóa – 
khử,
khảnăng bị thuỷ phân của các ion kim loại
Do đó, việc tính toán cân bằng trong dung dịch axit – bazơ giữ vai trò
quan
trọngkhông chỉ đối với hóa phân tích mà cả với hóa học nói chung. Tuy nhiên
việc
tính toáncân bằng trong dung dịch axit – bazơ là khá phức tạp vì trong dung dịch
nhiều cân bằng xảy ra để chọn cân bằng nào chủ yếu là rất khó
khăn.
Trên những cơ sở đó nhóm 13 quyết định chọn đề tài
Cân bằng axit bazơ trong dung dịch – phương pháp đồ thị logarit giải bài toán pH.
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, nhiệm vụ đặt ra
là:
- Nghiên cứu thuật toán, lập chương trình tính và vẽ chính xác giản
đồ
logaritnồng độ của các ion trong dung dịch axit – 
 bazơ.
- Dựa vào giản đồ và phương trình điều kiện proton tính toán cân bằng
xảy
ratrong dung dịch axit – bazơ (loại bỏ phương trình cân bằng phụ
không
ảnh hưởngnhiều đến tính axit bazơ của dung
dịch).
Ph
n 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT1.1. Khái niệm
axit-baz
ơ 
:
[3]

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Thắng Bùi liked this
Quang Ky Phan liked this
kim_joohye liked this
Trương Pham liked this
devilaloha liked this
Tai Nguyen's liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->