Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Faktor Yang Mempengaruhi Pembandaran

Faktor Yang Mempengaruhi Pembandaran

Ratings:
(0)
|Views: 6,551|Likes:
Published by Joe Lozzoll

More info:

Published by: Joe Lozzoll on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

 
1.0 Pengenalan
Umumnya pembandaran ialah suatu perubahan penduduk dari desa menjadi Bandar.Perubahan boleh berlaku melalui beberapa cara. Pertama, perpindahan penduduk daridesa ke Bandar, kedua melalui perluasan Bandar yang merebak ke kawasan luar Bandar di sekitarnya, ketiga melalui perancangan pembangunan in situ di kawasan desa yangmenyebabkan guna tanah dan penduduk desa terbandar. Kawasan terbandar biasanyamempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dan mempunyai tahap penyediankemudahan pasarana dan sosial yang lebih baik. Guna tanah bukan utamanya bukan lagi pertanian tetapi bangunan atau kediaman, tempat menjalankan aktiviti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan perkhidmatan. Proses pembangunan secara perpindahan,rebakan Bandar dan perancangan perbangunan in situ lazimnya menyebabkan penduduk mengalami perubahan sosioekonomi terutamanya dari segi perkerjaan, pendidikan, sikap,tahap kesihatan dan budaya kehidupan.Dalam dunia sebenar, fenomena pembandaran agak sukar untuk diukur. Ini kerana daya penglihatan dan keupayaan manusia mencerap penunjuk pembandaran amat terbatas.Disebabkan kekurangan maklumat atau petunjuk yang lengkap maka para penulis dan pengkaji cenderung untuk memberikan pandangan yang berbeza tentang maksud pembandaran. Pendekatan pertama adalah pendefinisian yang berasaskan pertunjuk demografi, dan pendekatan kedua mentakrif pembandaran sebagai suatu proses perubahan dalam konteks politik-ekonomi, sesebuah Negara.Bandar ialah petempatan yang mempunyai ciri moden dan maju dengan jumlah penduduk tertentu dan telah diwatakan oleh pemerintah. Ciri moden yang dimaksukan ialah gunatanah bukan pertanian tetapi perumahan, perdagangan, perindustrian dan perkhidmatan.Manakala kemudahan asasnya baik dan keadaan persekitarannya bersih serta tersusun.Jumlah penduduk Bandar berbeza menurut tempat dan waktu.( Katiman Rostam(2002). )1
 
2.0 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembandaran Yang Di MalaysiaSejak Tahun 1970.2.1 Migrasi
Pada tahun 1970-an data destinasi migran mula di kumpulkan daripada jumlah 2 jutamigran, 21 peratus berpindah dari luar Bandar ke Bandar. Bakinya 79 peratus berpindahdari sesebuah Bandar ke andar yang lain. Negeri selangor mencatatkan perpindahan dariBandar ke Bandar sebanyak 39 peratus, pulau pinang 32 peratus dan perak sebanyak 23 peratus. Ini bermakana lebih ramai yang berpindah ke Bandar daripada luar Bandar.Pertumbauhan urbanisasi yang tinggi telah berlaku antara tahun 1970 dengan 1980-an.Urbanisasi di terengganu bertambah sebanyak 15.9 peratus, kelantan sebanyak 12.9 peratus, negeri sembilan sebanyak 11.0 peratus, pahang dan johor meningkat sebanyak 8-9 peratus. Sebenarnya kadar ubanisasi Malaysia hanya meningkat sebanyak 7.3 peratussahaja. Keadaan ini menunjukan kadar urbanisasi di Malaysia timur bergitu perlahan dankedua-dua buah negeri ini harus mengadakan program pembangunan yang lebih dinamik untuk menarik lebih ramai penduduk luar Bandar ke Bandar di masa hadapan. ( Usmanhaji Yaakod (1989).)Masalah migrasi banyak di hadapi oleh kebanyakan Negara membangun. Tetapi padahari ini, pembangunan yang pesat di kawasan Bandar menjadi satu bidang penarik migrandari kawasan luar bandar ke bandar. Kawasan luar bandar dan pendalaman yang terbiar tidak dapat menampung penduduk yang ramai keran kurang peluang perkerjaan dan jugakurang kemudahan asas seperti kesihatan, perubatan, persekolahan dan perkhidmatansosial yang lain. Mengikut Bock Rothen Bag terdapat tiga sebab utama berlakunyamigrasi dalaman di negara membangun , pertumbuhan penduduk, perindustrian,urbanisasi. Migrasi daripada luar negeri atau dalam negeri mempunyai banyak kebaikankepada negara. Contohnya pada masa dahulu ramai migran datang ke sekitar lembahKlang untuk mencari perkerjaan di sektor perlombongan. Pada masa kini Lembah Klangsudah menjadi bandar Raya akibat daripada kedatangan migran tersebut2
 
Pada masa kini perbandaran terjadi akibat daripada pelbagai perkhidmatan yangdisediakan kepada penduduk bandar. Keadaan ini menarik minat migran untuk berhijerahke bandar. Antara kemudahan yang di sediakan seperti pendidikan, perkhidmatan danlain-lain. Kemajuan perindustrian dan urbanisasi saling berkaitan antara satu dengan yanglain menjadikan faktor yang menarik penduduk di kawasan bandar.
2.2 Perindustrian
Istilah perindustrian telah diberi penghuraian yang berbeza-beza oleh beberapa ahliekonomi dan ahli-ahli disiplin yang lain. Menurut Muray Brayce (1960), pengertian perindustrian boleh dihuraikan dalam dua bentuk. Dalam pengertian yang sempit perindustrian membawa erti pembangunan di sektor industri, manakala dalam pengertianyang luas pula perindustrian ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur seperti stesentenaga dan kemudahan-kemudahan pengangkutan. Ini kerana, ketiadaan kemudahan-kemudahan tersebut membuatkan perindustrian moden tidak akan dapat diwujudkan.Pembangunan negara berkait rapat dengan pembangunan ekonomi. Ramai ahli ekonomimenganggap perindustrian sebagai suatu pemangkin untuk menggerakkan pembangunanekonomi secara keseluruhan. Projek-projek pembangunan ini yang biasanya bercorak intensif modal menjadi pendorong kepada pembangunan sesuatu kawasan. Kawasansekitar sesebuah projek perindustrian akan mendapat faedah melalui proses yang dikenalisebagai 'kesan limpahan'. Ini bermakna, pembangunan melalui peluang pekerjaan, peningkatan kemudahan dan infrastruktur bukan sahaja akan mempengaruhi pembangunan kawasan setempat malahan pembangunan di kawasan sekitarnya. Denganterdapatnya kawasan perindustrian maka sesebuah Bandar akan terbentuk.Perindustrian di Malaysia, sektor perindustrian telah dianggap mempunyai tenagadinamik yang boleh menggerakkan pembangunan. Di Malaysia, peranan perindustriandalam pembangunan negara jelas membawa banyak faedah dari segi peningkatankeluaran dan eksport negara serta pekerjaan.3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
afiqmt added this note
really helpfull
afiqmt liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Lourance Liwin Danatius liked this
Noratiqah Omar liked this
FarHah Endily liked this
mkacau_2 liked this
Khairul Anuar liked this
Nur Matahari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->