Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ARRA_SPRAVA_2010

ARRA_SPRAVA_2010

Ratings: (0)|Views: 11,644|Likes:
Published by trolund
...
...

More info:

Categories:Types, Research
Published by: trolund on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
 1
Správa
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt
(2010)
(c) ARRA, Bratislava 2010
 
 2
„Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumua vývoja na základe zmluvy
č
. APVV-0384-07“Prácu ARRA podporujú:Partnerom ARRA je
 
 3Zostavovatelia správy ďakujú členom odbornej rady ARRA, najmä RNDr. Štefanovi Olejníkovi,DrSc., prof. Ing. Júliusovi Horváthovi, PhD. a prof. RNDr. Pavlovi Brunovskému, DrSc., ako i členomsprávnej rady (najmä jej predsedovi Ing. Jozefovi Kollárovi) za poznámky, diskusie, analýzya pripomienky.Výber kritérií a zostavenie použitej metodiky sú s nevyhnutnými modifikáciami prevzatéz predchádzajúcich správ ARRA
1
. K výberu kritérií a k rozdeleniu fakúlt do charakteristických skupínprispeli výsledky doterajšieho vývoja v oblasti hodnotenia vysokých škôl tak doma ako ajmedzinárodné trendy. Názory prezentované v predkladanej správe boli prediskutované a schválenév orgánoch ARRA, pričom viaceré z nich boli prezentované i na odborných seminároch ARRAvenovaných problematike hodnotenia a zabezpečenia kvality vysokých škôl v priebehu tohto roka.ARRA používa dáta zo správ Ministerstva školstva SR, z Ústavu informácií a prognóz školstvaa databázy Web of Knowledge. V prípade humanitných a spoločenskovedných fakúlt boli tiež dátarozšírené o údaje o ich publikáciách nezahŕňaných do medzinárodne používaných databáz, ktoré bolizískané z výročných správ vysokých škôl.
1
 
http://www.arra.sk/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=15&MMN_position=11:5
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->