Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Za Hotel Svasta

Za Hotel Svasta

Ratings: (0)|Views: 1,238|Likes:
Published by marakomo

More info:

Categories:Types, Research
Published by: marakomo on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
SWOT analizom, kao marketinškim oruđem, daje se kritički pregled prednosti inedostataka te mogućnosti i ograničenja Bola kao jedinstvene turističke destinacije.Uobičajeno se temelji na podacima analize stanja, mišljenjima istraživača koja su stekliobilaskom terena te informacijama dobivenim na panel diskusiji sa stručnjacima iz lokalnezajednice koji su predstavljali različita područja gospodarstva, a zajednički sudjeluju ustvaranju i oblikovanju turističkog razvoja destinacije Bol.SWOT matrica je temelj za donošenje strateških smjernica razvoja turizma. Identificiranjeprednosti svakako je osnova za pozicioniranje i marketinški nastup destinacije, anedostaci omogućuju definiranje projekata unapređenja turističkog proizvoda i upućujuna ona područja na kojima treba hitno djelovati, a u cilju postizanja bolje tržišne pozicije.
PREDNOSTI NEDOSTACI
 
Prirodna baština
 Plaže
 Čisto more
 Lijep krajobraz
 
Prepoznatljivost Zlatnog rata
 
Klimatski uvjeti
 
Kulturna baština
 
Kvalitetni hotelski smještaj
 
 Tradicija razvoja turizma
 
Gostoljubivost
 
Dostupnost - zračna luka
 
Prepoznatljivost gospodarskihaktivnosti – kamen,vinogradarstvo, maslinarstvo
Nedostaci
 
Neodgovarajuće upravljanje prostorom
 
Zasićenost prostora; neplanska gradnja
 
Lokalna prometna infrastruktura
 
Nedovoljno raznovrsna turistička ponuda
 neaktivni proizvod
 nedostatak zabavnih, kulturnih itrgovačkih sadržaja
 neiskorišteni resursi otoka
 
Nedovoljna suradnja javnog i privatnogsektora
 
Izrazito kratka sezona
 
Nedovoljna razina kvalitete privatnogsmještaja
 
Nepostojanje destinacijskogme
MOGUĆNOSTI OGRANIČENJA
 
Potencijal turističkih resursa otokaBrača
 
Produženje sezone i povećanjeprosječne potrošnje gostiju
 
Širenje plažnog prostoradestinacije
 
Proboj prema novim tržišnimsegmentima
 
Razvoj kongresnog, „wellness“ ieko-proizvoda
 
Mogućnosti za kupovinu
 
Gastronomija
Ogranicenja
 
Neriješen status „Bijele kuće“
 
Relativna izdvojenost – otočnadestinacija
 
Ljudski faktor
 
 
Razvoj konkurencije
 
Neiskorištennadžmenta
SWOT analizaPrednosti
: Veličina hotela, siroka lepeza usluga, malobrojna konkurencija u regionu, rast poslovnih prihoda
Slabosti
: Nepotpuna iskorisćenost kapaciteta, nizak free float, većinski vlasnik nema tradiciju bavljenja hotelijerstvom
Potencijali
: Organizovanje seminara, povezivanje sa inostranim tur operaterima
Pretnje
: Smanjenje broja turista usled finansijske krize, rast konkurencije
Izvor
:
U prošlosti se najčešće, rezultat hotelskog poslovanja merio stepenom popunjenostikapaciteta.Nešto kasnije, u obzir se uzimao i indikator ADR (Average Daily Rate) – prosečnoostvarena dnevna cena sobe.Nakon toga, sa pojavom Revenue Management pristupa, kao najznačajniji indikator posmatra se REVPAR (Revenue Per Available Room) – prihod po raspoloživoj sobi.U današnje vreme, ključna reč je GOPPAR! U čemu je prednost ovog indikatoraključnih performansi poslovanja u odnosu na REVPAR?
 
Najpre, razjasnimo definicije oba navedena indikatora:
REVPAR
= (Rooms) Revenue / (per) Available Rooms, ili,
REVPAR
= ADR (average daily rate) x Occupancy %i,
GOPPAR
= GOP (gross operating profit) / (per) Available RoomsOsnovna razlika između ova dva indikatora je što GOPPAR uključuje i operativnetroškove poslovanja. Konkretno, REVPAR podrazumeva isključivo odnos ukupnihprihoda (od prodaje soba) i ukupnog broja raspoloživih soba, pa se prilikomupoređivanja poslovanja više hotela, vrlo lako može steći pogrešan zaključak.
Primer:
Pred nama je zadatak da uporedimo uspešnost poslovanja dva hotela A i B kojiraspolažu sa po 100 soba. Ukupan broj raspoloživih soba u oba hotela je 100 x365(dana) = 36.500.Hotel A ima godišnju popunjenost od 65% (23.725 prodatih soba) a Hotel B,popunjenost od 50% (18.250 prodatih soba).ADR u Hotelu A je 100 EUR a u Hotelu B je 125 EUR.Ukupan prihod od prodaje soba (Rooms Revenue) u Hotelu A iznosi 2.372.500 EURa u Hotelu B - 2.281.250 EUR.
Izračunajmo sada REVPAR za oba hotela:
REVPAR Hotel A = 2.372.500 EUR / 36.500 = 65 EURREVPAR Hotel B = 2.281.250 EUR / 36.500 = 62,5 EUR
Posmatrano na osnovu REVPAR indikatora, Hotel A je uspešnije poslovao jer jeostvario prihod po raspoloživoj sobi veći za 2,5 EUR u odnosu na Hotel B.Međutim, pretpostavimo da ukupni godišnji fiksni troškovi u oba hotela iznose po800.000 EUR.Takođe, neka varijabilni trošak za svaku prodatu sobu u oba hotela iznosi 30 EUR posobi.
Ukupni varijabilni troškovi za navedene hotele iznose:
Hotel A – 23.725 (prodatih soba) x 30 EUR = 711.750 EURHotel B – 18.250 (prodatih soba) x 30 EUR = 547.500 EUR
U tom slučaju GOP (Gross Operating Profit) za navedene hotele iznosi:
GOP (Hotel A)
= 2.372.500 EUR (Ukupni prihodi) - 800.000 EUR (fiksni troškovi) -711.750 EUR (varijabilni troškovi) =
860.750 EURGOP (Hotel B)
= 2.281.250 EUR (Ukupni prihodi) - 800.000 EUR (fiksni troškovi) -547.500 EUR (varijabilni troškovi) =
933.750 EUR
Konačno, možemo izračunati GOPPAR za oba hotela:
GOPPAR (Hotel A) = 860.750 EUR (GOP) / 36.500 = 23,6 EURGOPPAR (Hotel B) = 933.750 EUR (GOP) / 36.500 = 25,6 EUR
Iz priloženog se jednostavno može zaključiti da je profit po raspoloživoj sobi uposlovanju Hotela B veći nego profit koji ostvaruje Hotel A.Ako se osvrnemo na početak teksta, jasno je da isključivo prema ostvarenom profitutreba meriti performanse poslovanja. Isto tako zaključujemo da je prosto posmatranjepopunjenosti i ukupnog prihoda, nedovoljno za realnu ocenu rezultata poslovanjahotela.
Izrada biznis plana nije svojstvena samo sektoru hotelijerstva već i drugim privrednimgranama i predstavlja prvi konkretan korak ka realizaciji projekata ili pak mogući 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreja Cesarec liked this
Dario Cerovski liked this
Emina Vukalic liked this
MassaCo liked this
kplećić liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->