Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EEU na vozilima

EEU na vozilima

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by gadafi77
EEU na vozilima
EEU na vozilima

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: gadafi77 on Dec 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
EEУ НА ВОЗИЛИМА1. АКУМУЛАТОРје хемијски извор струје који претвара хемијску у електричнуенергију при пражњењу, а обрнуто при пуњењу. На аутомобилима се користи застартовање возила и напајање инсталације кад не ради алтернатор. Делови акумулатора су:кућиште, плоче ( негативне од олова, позитивне од олово оксида), електролит ( растворсумпорне киселине у дестилованој води), мостићи ( спајају плоче), стубићи (изводиакумулатора), чепови ( одврћу се при пуњењу на пуњачу или кад се врши контрола идоливање електролита). Акумулатор се уствари састоји од ћелија при чему свака даје 2волта. На аутомобилском акумултору везано је 6 ћелија на ред.Најважније карактеристике акумулатора су:-називни напон ( на аутима је 12 волти, на камионима и аутобусима је 24 волта или су дваод 12 волти везана редно што је савременије решење),-капацитет акумулатора. То је количина наелектрисања који пун акумулатор може да дапотрошачима. Изражава се у ампер часовима. Типично је око 60 на бензинцима, мало вишена дизелашима. Опада кад је хладно ( зато зими ауто теже упали). Зависи и од струјепражњења, што је већа капацитет је мањи. На акумулатору пише вредност која се има заструју која испразни акумулатор за 20 сати( то је двадесточасовна струја пражњења)труја хладног старта је струја коју акумулатор може да даје на некој нискојтемператури( рецимо -18 степени), у току неког времена ( нпр. 30 секунди) а да при томнапон акумулатора не падне испод неке вредности ( нпр. 9 волти). Ове вредности се разликују у зависности од стандарда, немачки кажу једно, амерички друго, енглески трећеитд. Ова вредност је важна јер показује колико ће акумулатор добро да ради зими, тј кад јехладно.-напон кључања је напон који акумулатор има на крају пуњења кад електролит кључа тј.кад у њему долази до електролизе воде. Износи око 14,5 волти.Одржавање акумулатора се своди на контролу нивоа и густине електролита, чишћењустубића и доливању дестиловане воде ако је потребно. КИСЕЛИНА СЕ НЕ ДОЛИВА!Акумулатор се празни и сам од себе, посебно ако је хладно. Празан акумулатор се не смедржати дуго испражњен јер ће доћи до сулфатизације. То је кад се плоче пресвуку слојемолово сулфата па капацитет акумулатора опадне. Овакав акумулатор се понекад можепоправити дуготрајним пуњењем, али само понекад.Осим ових оловних акумулатора постоје и други- челични ( употребљава се за тешкеуслове рада возила: војна возила, трамваји итд), литијум јонски и никл метал хидридни ( усавременим хибридним возилима, у алаткама, мобилним и слично) 
 
2. ЕЛЕКТРОПОКРЕТАЧ (анласер или стартер) је редни мотор једносмерне струје којислужи да покрене мотор тј замајац мотора. Напаја се из акумулатора и при раду повлачиврло јаку струју, и преко 200 ампера. Он је најачи потрошач на возилу. Напаја се директноса акумулатора једним дебелим проводником. На њему се налази аутомат који игра улогу релеја и укључује ту велику струју кад возач окрене кључ. Аутомат избацује и зупчаниккој се узубљује са замајцем. Делови електропокретача су: аутомат, стататор, ротор,четкице, зупчаник, једносмерна спојница, крилца за кочење итд. Данас су у употреби двеврсте: прва код које се само помера и узубљује зупчаник ( на аутима) и друга код које сецео ротор помера ( на већим возилима). Контакти су 50 (веже се за контакт браву), 30 ( тусе веже онај дебели проводник од акумулатора) и 15а који иде на бобину. Масаакумулатора се користи као повратни проводник.3. АЛТЕРНАТОР је генератор електричне енергије на возилу. У току рада мотора напајапотрошаче и ако је потребно допуњује акумулатор. То је обично трофазни синхронигенератор наизменичне струје, али се на њему налазе диоде које исправљају ту струју такода је у инсталацији једносмерна струја. Излазни напон је око 14 волти. Делови су: статорса намотајима ( обично трофазни), ротор на коме је побудни намотај, диодна плоча садиодама ( три плус диоде, три минус и три побудне), реглер, вентилатор...Реглер је електронски склоп који регулише напон алтернатора и који прекида пуњењеакумулатора ако је овај већ пун. На себи обично има четкице које належу на прстенове ротора и преко којих се у ротор доводи струја.Контакти алтернатора су B+ ( ide na akumulator), D+ ( ide na lampicu na instrument tabli), D-( ide na regler I masu), DF( ide na regler I pobudni namotaj), W+( to je izlaz jedne faze I tu jenaizmenični napon koji se može iskoristi za merenje broja obrtaja radilice)Алтернатор је заменио динамо машине које су се некад употребљавале зато што је мањи,боље ради на малом броју обртаја, његове се четкице мање троше....4. Релеј је даљински прекидач. Помоћу релеја је могуће укључити или искључити неку јакуструју посредно- укључењем или искључењем неке мале струје ( командне струје). У себиима намотај тј. електромагнет кроз који тече та командна струја. Коришћењем релејасмањујемо падове напона у инсталацији, можемо користити тање проводнике а може секористити и као заштитни елемент( тако релеј пумпе за гориво гаси пумпу у случајусудара да гориво не исцури и изазове пожар). Изводи релеја су 30 (улаз), 87 ( излаз), 86(улаз намотаја) и 85 (излаз намотаја). Релеји могу имати више контактата. Контакти могубити радни и мирни. Радни проводе струју кад постоји струја кроз намотај електромагнета,а мирни кад не постоји струја кроз намотај електромагнета.5. Осигурач је намерно ослабљено место у електричној инсталацији. Он штити од краткогспоја и преоптерећења. У њему се налази топљива нит која се истопи у случају квара ипрекине струју. Један осигурач може да штити више потрошача. Осигурачи могу бити различитих облика, и обично су разликују по боји. Свака боја је нека јачине струје-нпрцрвени је 10 ампера, плава 15 итд. Испитују се визуелно( изваде и погледа нит) илиомметром ( исправан има врло мали отпор око 0 ома), или пробном лампом док су још наплочи ( код исправног има напона на оба краја).6. Класичан батеријски систем за паљење КБСПСистем за паљење је систем који постоји на бензинским моторима, не и на дизелима.Задатак му је да обезбеди електричну варницу у тачно одређеном тренутку која треба даупали смешу горива у цилиндру. Делови овог система су акумулатор, контакткључ,бобина, платински контакти, кондензатор, разводник паљења, свећице и каблови.
 
Систем се напаја са клеме 15 тј преко контакт кључа. Бобина је трансформатор који имадва намотаја-примар и секундар. Секундар има много више навојака од примара( преко100 пута) па је на њему и већи напон.Платински контакти су прекидач који се отвара и затвара и тако прекида и успостављаструју кроз примар. Разводник одводи висок напон до одговарајуће свећице прековисоконапонских каблова. Свећице бацају варницу.Принцип радаПлтински контакти се затворе и потече струја из акумулатора, преко контакт кључа,примара бобине и платинских контаката на масу. Како се радилица окреће, тако се окрећеи осовина разводника. На осовини разводника се налази чаура са бреговима која делује на један део који се назива чекић који носи један платински контакт. Сада се платинскиконтакти раздвоје и прекину струју. Нагли прекид струје индукује на примару висок напоноко 300 волти. На секундару је тај напон много већи- иде до 15 па и више хиљада волти.Овај напон се одводи каблом до разводника, а овај га шаље на свећицу у цилиндру који јеспреман за паљење. Свећица има две електроде-централну на коју долази висок напон имасену која је спојена са масом. Кад се висок напон појави између ове две електроденастаје пробој тј. електрична варница која пали смешу. Кондензатор служи да заштитиплатинске контакте од варничења и тако им продужи радни век.Мане овог система система су: платински контакти се троше па им се зазор мења. Морајусе контролисати, подешавати и повремено мењати. Струја примара је релативно мала дооко 5 ампера па је и електрична варница мале енергије и понекад не успева да упалисмешу. Такође систем лоше ради на великом броју обртаја мотора јер струја кроз примарпостепено расте па не успе да достигне ни тих 5 ампера. Капа разводника често напукнеили прокваси па нема паљења.Усавршавањем овог система дошло се до транзисторског паљења па касније и до потпуногелектронског. Прво су избачени платински контакти, а уместо њих је стављен транзисторкоји ради као прекидач. Касније је избачен и разводник а уведене двоварничне бобине акасније и бобине за сваки цилиндар посебно. За управљање овим системима користио секомутатор (мало управљачко електронско коло) а данас то ради рачунар тј ECU( ElectronicControl Unit). У овим системима постоје и давачи тј сензори који мере одређене параметре рада мотора, положај радилице и њену брзину и шаљу електронске сигнале рачунару тј.комутатору. Овај онда одређује кад да искључи а кад да укључи струју кроз примар бобинепреко транзистора.7. Сијалице на возилима служе за осветљавање пута, давање сигнала игавци) иобележавање возила ( габаритана светла и позиција), осветљење таблице ...Некад су се користиле сијалице са ужареним влакном. У њима се налази влакно одволфрама које се усија кад кроз њега тече струја и емитује светлост. Временом се влакнотањи а балон поцрни од испареног волфрама па сијалице дају све слабију светлост. Данассе највише користе халогене сијалице. У њима је специјалан инертни гас у коме јенеколико капљица јода или брома. Ове хемикалије хватају испарале атоме волфрама ивраћају их на влакно па оне се мање тањи а стаклени балон остаје чист. Једна сијалицаможе да послужи и за дуго и за оборено светло. Таква је Н4 ( ха четири) која има двавлакна. Још јачу светлост дају гасне тј ксенонске сијалице, али још нису тако раширенезбог високе цене. Данас су најмодерније ЛЕД сијалице. То су групе Лед диода које сувеома дуготрајне, релативно јефтине, поуздане итд.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->