Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proposal Tesis

Proposal Tesis

Ratings:
(0)
|Views: 229|Likes:
Published by izzay

More info:

Published by: izzay on Dec 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2014

pdf

text

original

 
PROPOSAL PANALUNGTIKAN1.Judul PanalungtikanINTERPRÉTASI MÉTAFORIS
POSTING FACEBOO
BASASUNDA2.Kasang Tukang
Masarakat dunya anu sistem komunikasi nagaranangawenangkeun aks knologi internét, mimiti taun 2004mikawanoh
facebook 
(saterusna disingget FB). Teu jauh béda jeung
MySpace
,
Bebo
atawa
Hi5,
FB gelar salaku situs intert pikeunkalangenan (
hobby 
) anu béh dieuna mekar jadi situs
social networking
(jejaring sosial). Nurutkeun http://iptek.tvone.co.id (diaksés 1Séptémber 2010), dina jero bulan Séptémber 2009 jumlah gemblengakun FB geus ngahontal 325 juta
1
.Tina éta jumlah téh, kurang leuwih50 persen di antarana saban poé teu weléh aktif ngaksés atawa
log in
pikeun ngawangun jaringan sosobatan –boh babaturan anyar, bohbabaturan lawas nu tepung deui dina éta média–, jeung maluruhatawa nepikeun rupa-rupa informasi. Indonésia nempatan posisi katilu
1
 
Sacara urutan, facebook gelar pandeuri tapi leuwih dipikawanoh sarta sumebar méh disakuliah dunya batan
MySpace
 jeung
Bebo
anu leuwih sumebar kalawan kerep ukur diwewengkon Amerika Serikat, atawa
Hi5
anu leuwih sumebar di wewengkon Éropa Timur jeung Amerika Selatan. Fakta lianna némbongkeun yén anu mibanda akun facebook, 70persen asalna ti wewengkon luareun Amerika Serikat sarta sumebar méh di sakuliahdunya. Salian ti éta, nurutkeun sawatara katerangan nu mibanda akun, facebook jadileuwih populér tibatan situs-situs jejaring sosial lianna, kaasup situs anu gelarna béhdieu kayaning
Twitter 
, balukar tina leuwih gampang dina prak-prakan digunakeunana.
1
 
2sahandapeun Amerika Serikat jeung Turki, kalawan pamiarsa aktifnageus ngahontal kurang leuwih 15,3 juta akun.Informasi anu nyampak dina FB biasana mangrupa
 posting
status, catetan, grafis (foto atawa gambar), jeung pesen. Beh dieuna,aya ogé anu mangrupa iklan, boh korsil boh nonkomérsil. Soksanajan aya watesan-watesan anu tangtu minangka étika anu lumakuuniversal –biasana watesan perkara suku, agama, ras, jeung adat-istiadat–, eusi posting téh éstu teu kawatesanan. Hartina, sakur anumiboga akun FB bisa nepikeun rupa-rupa pasualan dina postingsapopoéna, mangrupa béwara, lalayang, artikel, sawangan, angen-angen, kritik, sindir-sampir, émosi, banyol, jeung salian ti éta. Médiumbasa anu digunakeun pikeun nepikeun rupa-rupa informasi dinaposting ogé teu kawatesanan, gumantung kana kamampuh, kahayang, jeung udagan atawa sasaran pamiarsana. 
 
3Gb. 1 Kaca rohang posting dina situs FB(Foto: www.blog.mybcshop.com)Sakumaha ilaharna widang internét sacara umum, mekarnapamiarsa jeung pamaan FB di masarakat dunya tangtu mawapangaruh, boh positif boh gatif. Konsép FB mangrupa
viralmarketing
anu bisa nyebar samakta kalawan gratis, méré pangaruhpositif pikeun pamiarsana enggoning ngaraketkeun duduluran,mikawanoh poténsi diri, sarana pikeun promosi, sarana diskusi, jeungsarana nepikeun angen-angen atawa sawangan. Éta haldimungkinkeun sabab postingan status, pesen, grafis, jeung catetandina FB sumebar sacara otomatis dina sistem jaringan sosial anu geusdiwangun ku anu nyieun postingan.Kamekaran FB anu dibarengan ku aksés internét anu leuwihgampang jeung murah di sakuliah dunya, salian ti méré pangaruhpositif téh tangtu baris ngabalukarkeun ogé ayana pangaruh-pangaruhnégatif. Nurutkeunwww.laksamana12.wordpress.com (diaksés 1 Séptémber 2010), dumasar kana data jeung fakta kajadian-kajadiananu kaalaman ku pamiarsa FB patali jeung aspék hukum, pangpangnadi Indonésia pangaruh négatif FB téh di antarana jadi sarana pikeunngahina atawa pencemaran ngaran, nipu, prostitusi, nyulik, salingkuh,alesan pikeun maéhan manéh, ngaganggu produktifitas gawé, jeungnyebarkeun paham-paham atawa idéologi anu pasalia jeung konsépnagara Indosia, adat-istiadat, atawa agama. Salian ti éta, soksanajan postingan FB anu dimuat henteu miboga maksud atawaudagan anu sipatna négatif, pamahaman anu béda-béda ti séwang-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
M Al-Fatih Habibi Hasri liked this
Apriana Marselina Radja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->