Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
The Tesla Acquisition - Pitchbook

The Tesla Acquisition - Pitchbook

Ratings: (0)|Views: 1,546|Likes:
Published by Archit Lohokare
This pitchbook was prepared as support material for the 2010 Apple Technology Challenge at the University of California, Berkeley-Haas School of Business. This idea was the winning entry in that challenge.
This pitchbook was prepared as support material for the 2010 Apple Technology Challenge at the University of California, Berkeley-Haas School of Business. This idea was the winning entry in that challenge.

More info:

Published by: Archit Lohokare on Dec 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

 
 
\nj \j}if Fmvzc}c|cad
 
Fpmnc| Ianahfpj .fpmnc|QianahfpjBk`f$`jphjijs$jlz#]fk Hfdfhfkjlfif .}fkQhfdfhfkjlfifBk`f$`jphjijs$jlz#]nadj \pfd .}nadjQ|pfdBk`f$`jphjijs$jlz#
 
 
6
\F@IJ AG MAD\JD\]J~jmz|cwj ]zkkfps$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0
 
Kfphj| fdl Makrj|c|cwj Ifdl}mfrj
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0
Rpalzm| fdl \jmndaiaes Kc~
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=
Mapj Makrj|jdmcj}
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=
Mzi|zpj+Gc| fdl \fijd| Fmvzc}c|cad
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=
Uns ]nazil Frrij Jd|jp |nj Fz|aka`cij Kfphj|1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
 
]|pjde|n}? Uns c} Frrij |nj pcen| makrfds |a pjljgcdj |nj cd+mfp j~rjpcjdmj1
$$$$$$$$$$$<
Rpalzm| Ljwjiarkjd|
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
@pfdl fdl Mad}zkjp Iasfi|s
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
Cddawf|cwj Kfphj|cde
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
Ijfljp}ncr
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
Jma}s}|jk
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
Ujfhdj}}j}? Unf| c} rpjwjd|cde Frrij gpak jd|jpcde |nc} kfphj|1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
Rfp|djp}ncr Ljwjiarkjd|
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
J~rjp|c}j cd |nj Fz|aka|cwj Kfphj|
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
Arrap|zdc|cj}? Uns }nazil Frrij cdwj}| cd |nc} kfphj|1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
Fpj mad}zkjp} f}hcde gap f mnfdej1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7
Fpj |nj mad}zkjp} uciicde |a }rjdl1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5
Unf| fpj |nj mzppjd| }aiz|cad} fdl unf| fpj mad}zkjp} uciicde |a flar|1
$$$$$$$$$$$$$$>
\npjf|}? Frrij–} Makrj|c|ap} cd |nj Mfp Kfphj|
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3
@zcilcde @iamh}? \nj Frrij Jma}s}|jk cd |nj Mfp$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$66
 
Uns \j}if1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$60
 
Mzi|zpj Gc| fdl LDF
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$60
Epau|n Kfphj|
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$60
Mad|paiijl Rif|gapk fdl Jma}s}|jk
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6=
]|pf|jecm Rfp|djp}ncr}
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6<
Rpalzm| fdl \jmndaiaes Gc|
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6<
\j}if–} Gcdfdmcfi}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6:
 
Madmiz}cad$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$67
 
 
0
J~jmz|cwj ]zkkfps
Ad Am|a`jp 6>
|n
0262) Frrij£ .DF]LFV?FFRI# fddazdmjl pjmapl pjwjdzj} ag ,02$=<`ciicad gap c|} gc}mfi sjfp jdljl ]jr|jk`jp 0:
|n
0262 uc|n awjp ,:6 `ciicad cd mf}n ad c|}`fifdmj }njj|) `jeecde |nj vzj}|cad? ’Unf| c} Frrij eacde |a la uc|n fii |nf| kadjs |apj|zpd |nj ka}| }nfpjnailjp wfizj1‛ Adj ckkjlcf|j ar|cad c} |a }|fp| c}}zcde lcwcljdl}fefcd) `z| |nf| uazil `j cdmad}c}|jd| uc|n Frrij–} }|pf|jes awjp |nj if}| 6: sjfp}$ \njgcpk nf} mijfpis rpawjd |nf| riaucde mf}n `fmh cd|a P'L |a mad|cdzj ijflcde |nj rfmhnf} scjiljl ejdjpaz} pj|zpd} gap }nfpjnailjp} cd |nj iade+pzd$ Wjp|cmfi cd|jepf|caduazil da| ejdjpf|j kzmn wfizj `jmfz}j |njpj c} ic||ij kfpecd ijg| gap Frrij |a efcd `s`pcdecde c|} }zrris mnfcd cd+naz}j$ @jjgcde zr P'L fdl rpalzm| ljwjiarkjd| gzp|njp gapmzppjd| ap paflkfr rpalzm|} pjfic}|cmfiis uazil da| rz}n Frrij kzmn fnjfl ag |nj|jmndaiaes mzpwj |nfd c| fipjfls c}) fdl |njcp j~c}|cde P'L }|pf|jes c} mijfpis ad |nj pcen||pfmh$\nj adis pjfi ufs gap Frrij |a }z`}|fd|cfiis epau c} |a j~rfdl cd|a dju kfphj|}$ \njsfpj gzdlfkjd|fiis f mad}zkjp |jmndaiaes makrfds uc|n rpalzm|} |nf| nfwj fipjflsefcdjl }cedcgcmfd| kcdl}nfpj ag mad}zkjp} f| nakj) }mnaai) uaph) fdl |nj esk$ Cd jfmnag |nj}j }j||cde}) Frrij nf} mpjf|jl rfpflcek+}ncg|cde rpalzm|} |nf| makrij|jispjwaiz|cadcj z}jp j~rjpcjdmj} gap \W) wclja) rjp}adfi makrz|cde) pjflcde) rnadj)kz}cm) fdl gc|dj}}$ \nj adj pjkfcdcde fwjdzj |nf| Frrij mfr|zpj} ic||ij mad}zkjpfufpjdj}}) fdl uncmn mazil kfhj |nj Frrij j~rjpcjdmj |pzis akdcrpj}jd|) c} |nj mfp$Uj rpara}j |nf| Frrij }|pf|jecmfiis fmvzcpj \j}if Ka|ap} .DF]LFV?\]IF#) ijwjpfecde c|}mf}n ra}c|cad |a kfhj f gapfs cd|a |nj fz|aka|cwj cdlz}|ps gap gz|zpj |ar+icdj epau|nfdl rpagc|f`cic|s$ \nc} }zkkfps lc}mz}}j} |nj }sdjpecj} ag }zmn fd fmvzc}c|cad$
Kfphj| fdl Makrj|c|cwj Ifdl}mfrj
Fz|aka`cij} mfd `j jdwc}cadjl f} f nfplufpj rif|gapk) kzmn ichj makrz|jp} fdl}kfp|rnadj}$ \nj fz|aka`cij kfphj| c} }|cii pjif|cwjis zd|frrjl `s ifpej mad}zkjp|jmndaiaes makrfdcj} ichj Frrij) fi|nazen |nf| c} pfrclis mnfdecde$ Eaaeij–} fiicfdmjuc|n \asa|f cd ljwjiarcde fd zdkfddjl Rpcz} fdl Gapl–} fiicfdmj uc|n Kcmpa}ag| |aljwjiar ]sdm) fd cd+mfp makkzdcmf|cad} fdl jd|jp|fcdkjd| }s}|jk) cdlcmf|j |nc}kfphj|–} rpakc}j fdl pjflcdj}} gap lc}pzr|cwj cddawf|cad$ Frrij–} kcdckfi rfp|cmcrf|cadcd |nc} kfphj| |a lf|j mfd `j jggjm|cwjis ozkr}|fp|jl `s |nc} fmvzc}c|cad$ \j}if–} }|pf|jecmfiicfdmj} uc|n \asa|f fdl Lfckijp) una fpj fi}a cdwj}|ap} cd \j}if) ecwj Frrij fmmj}} |a fifpej dju kfphj| c| laj} da| }jpwj |alfs$Fmmaplcde |a c]zrric) }kfp|rnadj+`f}jl }s}|jk} fpj cdmpjf}cdeis |fhcde awjp |nj cd+mfpdfwcef|cad fdl lf}n`afpl }s}|jk}$ \nc} sjfp–} rpaojm|cad} fpj djfpis >6 kciicad zdc|}fdl c]zrric gapjmf}|} f |jdgail cdmpjf}j `s 026< uc|n fd j~ria}cad |a 035 kciicadzdc|}$ \nc} kfphj| pjrpj}jd|} f }cedcgcmfd| arrap|zdc|s gap Frrij |a pjljgcdj |njmad}zkjp j~rjpcjdmj kzmn ichj c| lcl uc|n |nj kr= rifsjp) }kfp|rnadj fdl |f`ij|$ \j}if

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gzhumabek liked this
Tanya Tan liked this
Nikhil Raj Sethi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->