Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
soal Bhs jawa SMP Kelas IX

soal Bhs jawa SMP Kelas IX

Ratings:
(0)
|Views: 84|Likes:
Published by Keceng Dikenali
ujian semester bhs jawa kls IX tahun 2010
ujian semester bhs jawa kls IX tahun 2010

More info:

Published by: Keceng Dikenali on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2010

pdf

text

original

 
MADRASAH TSANAWIYAH AL KAUTSAR TODANANTERAKREDITASI CAlamat : Ds. Ngumbul Kec. Todanan Kab. Blora
 __________________________________________________________________________________ 
Mata Pelajaran: Bahasa JawaHari, tanggal: Jum`at, 3 Desember 2010Kelas : IXWaktu: 120 MenitA.
Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, utawa d sangarepe pratelan kang bener!
1.
Dasanamane sesorah yaiku……..
a.
medhar sabda c. crita
b.
kojah d. ngayawara
2.
Gendhing Ketawang iku
 yasan
 panembahan Senopati. Tembungyasan linggane yasa kang ateges….a.puluhan c. duwe b.kagungan d. gawe
3.
Sesorah kang ancas/tujuane kanggonerima rawuhe tamu yaiku…..
a.
atur pambagya
b.
atur panglipur 
c.
atur pawartad.pambyawara
4.
tembang macapat cacahe ana …a.sepuluh c. rolas b.sewelas d. telulas
5.
Geguritan ing basa Indonesiadiarani….a.prosa c. puisibebas b.puisi lama d. novel
6.
Wohing kasusastran jawa anyar kangora anduweni paugeran gumathok nengenakediksi, sinebut……a.geguritan c. parikan b.wangsalan d. cangkriman
7.
mas Heru mirsani bal-balan, kalebuukara……a.lamba c. nominal b.camboran d. pitakon
8.
Sing cendhek didhudhuki singdhuwur diurugi, apa batangane…
a.
Wong macul c.
gawe jugangan
b.
emping d. gawe andha
9.
Aksara Arab macane saka? Kalebutuladha cangkriman apa?a.pepindhan c. prenesan
10.
Pak Juwarsa sampun tigang dinten. Tembungkang trep kanggo ngiseni ceceg-ceceg yaiku……..
a.
Lara c. gerakan
b.
Sakit d. gerah
11.
Tembang maskumambang ikuana……gatraa.10 c. 4 b.9 d. 6
12.
Basa krama alus iku gunanekanggo guneman…..a.Kakangmarangadhine
b.
Wong kang wis kulina banget
c.
 Ngisoran marang ndhuwurane
d.
Wong tuwa marang anake
13.
Bapak lunga menyang sala areptuku laptop. Ukara kasebut upamadiowahi dadi basa krama alus……
a.
Bapak lunga ning Sala areptumbas laptop
b.
Bapak tindak neng Sala badhemundhut laptop
c.
Bapak tindak dhateng Salaajeng tumbas laptop
14.
Unen-unen mirip cangkrimannanging batangane kasebutake pisan senajan sinan di diarani……
a.
wangsalan d. parikan b.geguritanc.bebasan
15.
Tembung loro kang digandhengdadi siji nuwuhake teges anyar ingaran tembung….a.Saroja b.garbac.camborand.lingga
 
 b.wancah d. tembang
16.
Tembang macapat kang guru gatrane paling akeh……
a.
Pocung c. kinanthi
b.
 pangkur d. dhandhanggula
17.
Unen-unen kang kudu dibatangkarepe yaiku……
a.
Wangsalan c. parikan
b.
Cangkriman d. geguritan
18.
Risang temanten putrid sampundumugi sangajengipun kori tarub.Tembung kori tegese……..a.lawang c. kursi b.omah d. busana
19.
Toni bakal diparingihadiah…..bisa dadi juwara kelas.a.supaya b.watonc.karebend.amrih
20.
Ondhe-ondhe isine kacangLambe ndomble kecepit lawangGatra kapindha parikan kasebutdiarani…..
a.
 purwaka c. nges
b.
sampiran d. maksud
A.
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1.
Apa kang diarani geguritan? Jlentrehna lan wenehana tuladha geguritan!
2.
Apa kang bok ngerteni saka tembung wangsalan? Wenehana tuladha 2 wae!
3.
Tumprape wong jawa, babagan jeneng iku nduweni panganggep kepriye?Lan kepriye filosofine wong jawa ing babagan jeneng?
4.
Gantinen nganggo aksara jawa!a.Tanggal 10 Agustus 1945
b.
Abdul Chaliq Yogiswara kalebu ing televise nalika jam 8 wengi.
5.
Apa kang diarani ukara lamba? Kapilah dadi pira? Sebutna!
*Yen arep nganglang swarga katon, sregepa ngopeni swargamaton*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->