Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
la medeleni vol 2 si 3

la medeleni vol 2 si 3

Ratings: (0)|Views: 2,370 |Likes:
Published by mco

More info:

Published by: mco on Aug 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Ionel Teodoreanu
La Medeleni
Vol.2
ş
i 3DrumuriPartea întîia1SFÎR
Ş
ITUL UNUI AN
Ş
COLARDe
ş
i plin
ă
de
ş
colari, vasta cl
ă
dire a Liceului Laz
ă
r din Bucure
ş
ti amu
ţ
ise.Din ea nu s-auzeau decît zvonurile de-afar
ă
: gem
ă
tul lung al tramvaielor; vo-cifer
ă
rile ritmice ale oltenilor cu zarzavaturi, fructe
ş
i c
ă
rbuni;
ş
i în r
ă
stimpuri,prin flac
ă
ra alb
ă
a verii, corul crud
ş
i anarhic al vr
ă
biilor din Ci
ş
migiu.
 
Mai bine de cinci sute de peni
ţ
i porniser
ă
cruciada ultimelor teze ale anului,alungate de aceea
ş
i teroare
― corigen
ţ
a sau repeten
ţ
a
― c
ă
l
ă
uzite de acela
ş
ifanatism: cucerirea vacan
ţ
ei f 
ă
r
ă
de griji.
 
În toate clasele, mirosul acid al cernelii st
ă
pînea
― mai presus de celelalte ―
ca prezen
ţ
a unui destin. De pe catedre, dominînd
ş
irurile spin
ă
rilor aplecate, zeii
 
didactici ―
 îndeob
ş
te slu
ţ
i, nera
ş
i, cu ochelari c
ă
l
ă
ri pe triste nasuri
― aveau
 
expresia enigmatic
ă
a zeilor autentici.Fi
ţ
uicile circulau pe subt pupitre, se tupilau subt sug
ă
torile imprimate cu tabla
 
 înmul
ţ
irii, pîndeau subt filele caietelor liniate
ş
i emo
ţ
ionate
― agere
ş
i clan-destine ca
ş
opîrlele
― r 
ă
s
ă
rind dintr-o man
ş
et
ă
cu inscrip
ţ
ii microscopice, dincr
ă
p
ă
turile atavice ale b
ă
ncilor sau din alte taini
ţ
e intime. Cînd
ş
i cînd, u
ş
a
 
vreunei clase se deschidea cu o încetineal
ă
le
ş
inat
ă ş
i se închidea patetic,
 
izgonind pe coridor un mic Oedip în uniform
ă
, prins cu fi
ţ
uica în caiet, cu carteape genunchi sau aplecat famelic pe caietul vecinului.
Ş
i corul antic al t
ă
ceriimurmura-n urechile urechite în prezent
ş
i viitor: "Repetent... repetent...
 
repetent..."Alteori, o u
şă
izbucnea în l
ă
turi
ş
i se-nchidea pocnind ca un aplauzformidabil, f 
ă
cînd loc
ş
colarului palid de emo
ţ
ie, care cu gestul scenic al
Damei
 
cu camelii,
ţ
inea pe fa
ţă
batista copios carminat
ă
cu sîngele unei sticlu
ţ
e decerneal
ă
ro
ş
ie...Clasa VIl-a modern
ă
analiza poezia
Melancolie
"P
ă 
rea c
ă 
printre nouri s-a fost deschis o poart 
ă 
 , prin care trece alb
ă 
regina nop
 ţ 
ii moart 
ă 
"
― cu o vitez
ă
 
p
ă
gubitoare în primul rînd ortografiei, c
ă
lcat
ă
la toate virajurile gramaticale, ca o
 
vulgar
ă
g
ă
in
ă
sau gîsc
ă
pe
ş
osea.Tinerii comentatori ai melancoliei eminesciene se desf 
ă
tau ca la lectura unorstihuri de Topîrceanu, rezervîndu-
ş
i masca melancoliei pentru tezele
ş
tiin
ţ
ifice,
 
 îndeosebi pentru cea de la matematici.Profesorul de literatur
ă
se uita pe fereastr
ă
fredonînd mintal o arie din
ă 
duvavesel
ă 
.
Purta o lavalier
ă
la fel cu a lui Maximilian din
Fire de artist,
ş
i aveanumai dou
ă
zeci
ş
i
ş
ase de ani. Pe bulevard treceau cu pa
ş
i d
ă
n
ţ
uitori fete cu bluzede var
ă
...
ş
i pe caiete
"regina nop
 ţ 
ii moart 
ă 
".
 
"Dan Deleanu,cl. VII 
-
a m."
Isc
ă
litura din josul paginei scris
ă
în cursive toren
ţ
iale, era abia schi
ţ
at
ă
, ca pe
 
recipisa unei telegrame urgente.D
ă
nu
ţ
se uit
ă
la ceasul-br
ăţ
ar
ă
, descoperindu-l cu o brusc
ă
mi
ş
care a bra
ţ
ului:unghiul drept al minutarelor ar
ă
ta trei jum
ă
tate. Se aplec
ă
la urechea camaradului
 
de banc
ă
.
Mircea...
― ...? clipir 
ă
ochii bruni, smulgîndu-se din decorul nocturn al
Melancoliei
cuun reflex de lun
ă ş
i o iluminare parc
ă
.
― ...eu plec. Ia
-mi tu geanta. Ne întîlnim acas
ă
.
― Nu m
-a
ş
tep
ţ
i? se alarm
ă
Mircea, întorcînd condeiul.
 
― Nu pot. Nu mai pot. Vreau s
ă ş
tiu tot. S
ă
se sfîr
ş
easc
ă
odat
ă
.
― Cum? Te duci acolo?― Da.
Ş
i scrisoarea?
― Rupe
-o.
― ...? Asta nu! Eu o duc.
Am spus nu.
― Dan!― Nu te
-amesteca.
― Dan, te
-ai jurat! se încrunt
ă
Mircea cu ochi serio
ş
i
ş
i o subit
ă
ro
ş
ea
ţă
înobraji.
 
― Am s
ă
-mi calc jur
ă
mîntul... Nu te uita a
ş
a!... Tu... "n-ai iubit", continu
ă
în
 
gînd D
ă
nu
ţ
, intimidat
ş
i exasperat de dispre
ţ
ul ironic al camaradului s
ă
u.
― Pentru o astfel de
 femeie?
― Mircea!― Ssst!
ş
u
ş
uir
ă
glasuri indignate.Izbind pupitrul
ş
i aruncînd o privire de sfidare întregei clase, D
ă
nu
ţ
se ridic
ă
din banc
ă
, sp
ă
tos
 ,
zvelt
ş
i ondulat în u
ş
oara uniform
ă
de camgar. Înaint
ă
sprecatedr
ă
, febril, urm
ă
rit de priviri nedumerite: D
ă
nu
ţ
era printre premian
ţ
ii clasei.
Ş
i e o axiom
ă
pentru orice elev bun c
ă
o or
ă
e cu totul neîndestul
ă
toare pentru întocmirea unei teze destinate notelor majore, mai ales la român
ă
unde "scrii tot
 
ce-
ţ
i trece prin cap".
― Ai
ş
i ispr
ă
vit, Deleanu? întreb
ă
profesorul, ritmîndu-
ş
i întrebarea
ş
i gestul
― din distrac
ţ
ie
― pe aria de operet
ă
fredonat
ă
pîn
ă
atunci.
 
― Da, domnule profesor.
 
Arunc
ă
spre u
şă
o privire semnificativ
ă
.
― Cum s
-ar zice:
"veni, vidi, vici..."
inton
ă
profesorul cu familiaritateacantabil
ă
a chelnerilor de ber
ă
rie cînd se avînt
ă
plesnind din
ş
ervet, c-un "vine,vineeee..."
― H
 î! zîmbi D
ă
nu
ţ
condescendent.
 
― Ce zici, Deleanu, despre Eminescu al nostru? Genial poet: ai? Are un ce
aparte...D
ă
nu
ţ
strînse pumnii cu o vigoare sportiv
ă
.
 
Îmi permite
ţ
i s
ă
plec, domnule profesor...
Ş
ti
ţ
i, c
ă
ldurile! r
ă
sufl
ă
el,
 
trecîndu-
ş
i batista peste fa
ţ
a n
ă
du
ş
it
ă
glacial.
― Poftim, poftim.
D
ă
nu
ţ
se înclin
ă
scurt
ş
i se smunci spre u
şă
, l
ă
sînd în urm
ă
-i plutirea de
 
parfum turbur
ă
toare
ş
i impudic
ă
a adolescen
ţ
ilor impregna
ţ
i de intimitatea uneifemei cochete.Profesorul aspir
ă
cu n
ă
ri viguroase parfumul evocator
ş
i, netezîndu-
ş
imust
ă
cioara cu un deget, începu s
ă
fredoneze o arie din
Feti
 ţ 
a dulce.
Totodat
ă
deschise caietul zvîrlit pe marginea catedrei
ş
i, aruncînd o privire distrat
ă
pe tezaindescifrabil
ă
― cu satisfac
ţ
ia înduio
ş
at
ă
a chefliilor care nu se uit
ă
la bac
ş
i
ş
 
puse un zece ap
ă
sat cu creion ro
ş
u, not
ă
care ignora
ş
i con
ţ
inutul tezei,
ş
i
 Melancolia,
dar care aplauda superlativ pulpele gr
ă
sune
ş
i
dessous-
urile roze aleFloric
ă
i Florescu în
Feti
 ţ 
a dulce.
 
"Mircea Balmu
 ş
 ,Cl. VII-a m."
Toat
ă
revolta lui Mircea se descarc
ă
în isc
ă
litura aruncat
ă
în mijlocul filei,subt teza neispr
ă
vit
ă
, f 
ă
cînd, al
ă
turi de corectitudinea fin
ă
a rîndurilor de mai sus,efectul dezordonat al tr
ă
snetului într-un impecabil parc englezesc.
Ş
i dumneata, Balmu
ş
? Ce-a
ţ
i p
ăţ
it azi? se minun
ă
profesorul, consultîndu-
 
ş
i ceasul.
― S
 înt cam indispus, domnule profesor, r
ă
spunse Mircea a
ş
ezîndu-
ş
i tezasacrificat
ă
peste teza lui D
ă
nu
ţ
.
 
Trecu în goana mare prin coridorul pustiu. Coborî sc
ă
rile, vîrtej. Îl ajunse pe
 
D
ă
nu
ţ
dincolo de bulevard.
― Dan! Dan!― Ce
mai
vrei?
― ... E
ş
ti sup
ă
rat pe
mine!
Se privir
ă
ochi în ochi. D
ă
nu
ţ
sfida.Ceva mai înalt
ş
i mult mai voinic decît Mircea
ş
i decît to
ţ
i camarazii lui
 
chiar decît repeten
ţ
ii must
ă
cio
ş
i
― D
ă
nu
ţ
avea în schimb o fa
ţă
copil
ă
roas
ă
, cutoate c
ă
în jurul ochilor i se inelau, viorii, cearc
ă
nele dragostii. Izgonit
ă
din trup,
 
copil
ă
ria st
ă
ruia delicat în rotunjimea lin
ă
a obrajilor, în puritatea feminin
ă
a
 
b
ă
rbiei
ş
i a gîtului,
ş
i în entuziasmul fraged al mîniei cu reflexe de violet
ă
pefruntea cu o vîn
ă
r
ă
zvr
ă
tit
ă
. Mi
ş
c
ă
rile sportive
ş
i conturul hot
ă
rît al trupului îid
ă
deau o energie aparent
ă
, atenuat
ă
, dac
ă
nu dezmin
ţ
it
ă
, de dulcea
ţ
a molatec
ă
a
 
ochilor castanii. Ro
ş
ea
ţ
a mînilor se învecina cu izbucnirea lacrimilor pe obrajii

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Decebal Botez liked this
aleale16 liked this
Alina Puiu liked this
Anne Coman liked this
shootfluffy liked this
ioana-corina liked this
ioana-corina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->