Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boghian, Protome duble

Boghian, Protome duble

Ratings: (0)|Views: 281 |Likes:
Published by dumitrubogian
Vasele cu protome duble (perechi) pot fi
considerate, dupa caz, deci si cel precucutenian de la Targu Frumos-Baza Patule, ca
redand, direct sau indirect, elementele specifice tractiunii animale, ca realitate
existentă în societatile eneolitice.
Vasele cu protome duble (perechi) pot fi
considerate, dupa caz, deci si cel precucutenian de la Targu Frumos-Baza Patule, ca
redand, direct sau indirect, elementele specifice tractiunii animale, ca realitate
existentă în societatile eneolitice.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: dumitrubogian on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
COMPLEXUL MUZEAL JUDEłEAN NEAMł
MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIAANTIQUITATISANTIQUITATISANTIQUITATISANTIQUITATIS
XXVXXVXXVXXV----XXVIXXVIXXVIXXVI
 
(2008-2009)
Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ2010
 
COLEGIUL EDITORIALAcad. Mircea Petrescu-DîmboviŃa
 
Prof. univ. dr. Victor Spinei
– m.c. al Academiei Române
Prof. univ. dr. John Chapman
– Durham University
Prof. univ. dr. Marin Cârciumaru
– Universitatea „Valahia” Târgovişte
Dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba
– CS I, Institutul de Arheologie Iaşi
Dr. Gheorghe Dumitroaia
– CS I, Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ
COLEGIUL DE REDACłIEDr. Gheorghe Dumitroaia
– redactor responsabil
Dr. Roxana Munteanu
– secretar de redacŃie
Dr. Marius Alexianu, Dr. Dan Monah, Dr. Dorin Nicola, Daniel GarvănCOMITETUL DE LECTURĂProf. univ. dr. Victor Spinei, Prof. univ. dr. John ChapmanProf. univ. dr. Marin Cârciumaru, Dr. Virgil Mihăilescu-BîrlibaDr. Gheorghe Dumitroaia, Dr. Dan MonahProf. univ. dr. Ioan Opriş, Dr. Valeriu CavrucConf univ. dr. Mircea Anghelinu, Dr. Olivier Weller
MEMORIA ANTIQUITATIS – Acta Musei Petrodavensis – 
Revista Muzeului de Istorie şi ArheologiePiatra-NeamŃCorespondenŃa se va trimite pe adresa:
MUZEUL DE ISTORIEŞI ARHEOLOGIE
Str. Mihai Eminescu, nr. 10610029 Piatra-NeamŃRomâniaTel. / Fax: (40)233-217496
E-mail: muzeupn@yahoo.comMEMORIA ANTIQUITATIS – Acta Musei Petrodavensis – 
Revue du Musée d’Histoire et ArchéologiePiatra-NeamŃToute correspondance sera envoyé à l’adresse:
MUZEUL DE ISTORIEŞI ARHEOLOGIE
Str. Mihai Eminescu, no. 10610029 Piatra-NeamŃRoumanieTel. / Fax: (40)233-217496
E-mail: muzeupn@yahoo.com
ISSN: 1222-7528Editura “Constantin Matasă”Piatra-NeamŃ
 
 
CUPRINSCUPRINSCUPRINSCUPRINSSOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE –– CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS –– INHALT INHALT INHALT INHALT 
VASILE CHIRICA şi CODRIN-VALENTIN CHIRICA – 
Paleoliticul şiEpipaleoliticul-Mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei şi dinzonele învecinate
...................................................................................................... 7
 Le Paléolithique et L’Epipaleolithique-le Mésolithique duterritoire de la Transylvanie et des zones avoisinées
.................................. 69
 
ADELA KOVÀCS – 
Definirea spaŃiului sacru: între monumental şi ritualic
................ 75
  Definition of the sacred space: between monumental and ritually
..............
 
87
 
GHEORGHE LAZAROVICI şi CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI – 
„Casa sacră” şi importanŃa ei pentru reconstituireaarhitecturii, amenajarea interiorului şi vieŃii spirituale
......................... 89
 
The “Sacred House” and its Importance for the Reconstructionof the Architecture, Inner Arrangements and the Spiritual Life
................ 111
 
ALIN FRÎNCULEASA şi OCTAV NEGREA – 
Plastica antropomorfă şizoomorfă din situl neo-eneolitic de la Seciu (jud. Prahova)
................. 115
 
 Plastique anthropomorphe et zoomorphe dans le site neo-eneolithique de Seciu (jud. Prahova)
......................................................... 138
 
ROBIN HARDIE – 
Gender Tension in Figurines in South-East Europe
............. 139
 
 NICOLAE URSULESCU – 
Prima exegeză asupra descoperirilorcucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană
.................... 151
 
 La première exégèse sur les découvertes de la civilisationCucuteni dans une synthèse d’art préhistorique européenne
.................... 157
 
DUMITRU D. BOGHIAN – 
Cu privire la unele vase eneolitice cuprotome perechi
....................................................................................... 159
Considérations sur les quelques vases énéolithiques avec protomés paires
......................................................................................... 170
 
2008200820082008----2009200920092009
 
MEMORIA ANTIQUITATISMEMORIA ANTIQUITATISMEMORIA ANTIQUITATISMEMORIA ANTIQUITATIS
 
XXVXXVXXVXXV----XXVIXXVIXXVIXXVI

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
canae216 liked this
crisseu liked this
monicamar liked this
Georgiana Gligor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->