Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eindverslag Media en de Raadsverkiezingen 2010

Eindverslag Media en de Raadsverkiezingen 2010

Ratings: (0)|Views: 2,223|Likes:
Published by denieuwereporter

More info:

Published by: denieuwereporter on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

 
 
Lokale nieuwsmedia
en de
raadsverkiezingen
 
van 2010
 
Een onderzoek naar de berichtgeving over de raadsverkiezingendoor lokale nieuwsmedia in vijf gemeenten in Nederland.
 
September 2010Niek Hietbrink
Binne KeulenEvert van Voorst (red.)
Kenniscentrum School of Media
Hogeschool Windesheim Zwolle
 
2
Voorwoord
De lokale democratie heeft baat bij goed geïnformeerde en betrokken burgers. De vrijheid ominformatie te verzamelen, meningen te uiten en te discussiëren met medeburgers zijn essentieel voorhet voortbestaan van een deliberatieve democratie
1
. Hiermee wordt een vorm van democratiebedoeld waarin overleg, debat en discussie tussen burgers onderling en tussen burgers en politici enbestuurders een belangrijke plaats innemen, voorafgaand aan het proces van formele besluitvorming.Verkiezingsperioden zijn eveneens momenten waarop de deliberatieve democratie tot volle uiting kankomen.Media spelen een belangrijke rol in dit proces door het verzamelen en verspreiden van informatie, hetbevorderen van publieke discussie en publieke opinievorming. Zij informeren burgers over belangrijkestrijdpunten en standpunten, volgen het politieke proces en doen daar verslag van, presenterenverschillende oplossingen of alternatieven voor een probleem en laten opvattingen van verschillendebetrokkenen horen. Kortom, de berichtgeving kan de betrokkenheid bij de lokale democratiebevorderen.De vraag is in welke mate de lokale media erin slagen de burgers daadwerkelijk te informeren en tebetrekken bij de plaatselijke politiek in tijden van verkiezingen? Zijn burgers in staat om op grond vanberichtgeving in lokale media vast te stellen waar de raadsverkiezingen in 2010 over gaan? Enhelpen diezelfde lokale media de burgers om zich een mening en oordeel te vormen over lokalekwesties?Om die vragen te beantwoorden hebben we in vijf middelgrote steden de berichtgeving onderzocht inde aanloop tot de raadsverkiezingen op 3 maart 2010. De berichtgeving is zowel kwantitatief en inbeperkte mate kwalitatief geanalyseerd.De resultaten van het onderzoek zijn naar wij hopen van belang voor het onderwijs aan de School ofMedia van hogeschool Windesheim. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor reflectieop de journalistieke beroepspraktijk, en de verbetering daarvan.We willen graag lector Nico Drok van de School of Media bedanken voor zijn advies en bijstand. Voorhet eindresultaat zijn wij zelf verantwoordelijk.Niek HietbrinkBinne KeulenEvert van Voorst (red.)Zwolle, september 2010
1
Barber, B (1984),
Strong democracy 
. Berkeley: University of California Press.
 
3
Lokale nieuwsmedia en de raadsverkiezingen van 2010
Inhoudsopgave 3Samenvatting 4Inleiding 5Hoofdstuk 1: Onderzoek: centrale vraag, methode, opzet 6Hoofdstuk 2: Lokale democratie: belang en belangstelling 8Hoofdstuk 3: Lokale media: situatie, bereik en functies 12Hoofdstuk 4: Kwantitatieve onderzoeksresultaten 164.1 Regionale kranten 174.2 Huis-aan-huisbladen 244.3 Lokale omroepen 304.4 Samenvattende conclusies 35Hoofdstuk 5: Kwalitatieve onderzoeksresultaten 365.1 De RegioTram in het
Dagblad van het Noorden 
375.2 De RegioTram in de
Groninger Gezinsbode 
415.3 De RegioTram bij
OOG TV 
435.4 Samenvattende conclusies 465.5 Praktische tips voor verbetering kwaliteit 47Hoofdstuk 6: Algemene conclusies 48Hoofdstuk 7: Aanbevelingen 50Hoofdstuk 8: Vervolgonderzoek 52Geraadpleegde bronnen 53
Bijlagen:
A: De vorm van het verkiezingsnieuws 56B: Overzicht onderzochte media 64C: Codeerformulier kwantitatief onderzoek 65D: Codeerformulier kwalitatief onderzoek 66D: Uitslagen raadsverkiezingen 2006 en 2010 67

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->