Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revistadefilosofie3-4-2009

Revistadefilosofie3-4-2009

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:

More info:

Published by: Constantin Nicolaescu on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

 
REVISTA DE FILOSOFIE
TOMUL LVI Nr. 3–4 2009
S U M A R 
FILOSOFIE UNIVERSALĂ VECHE
ALEXANDRA PÂRVAN,
Metafizica plotiniană şi metafizica indiană – libertate şi cunoaştere prin puterea naturală a sufletului
................................................................................... 229OANA VASILESCU,
 Afereză şi apofază:
 
Meister Eckhart şi budismul chan
.......................... 247MARILENA VLAD,
Transcendenţă şi cauzalitate. Proclus despre principiul de dincolo de fiinţă 
. 261
FILOSOFIE MODERNĂ
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI,
 Kant şi
trezirea
din somnul dogmatic
.......................... 279ŞTEFAN BOLEA,
 Raporturile voinţei de putere
...................................................................... 287ADRIAN NIŢĂ,
 Înţeles şi folosire la Wittgenstein
................................................................... 301ADRIANA NEACŞU,
Conştiinţa ca neant sau fiinţa-pentru-sine a omului în filosofia lui Sartre
. 311SERGIU BĂLAN,
 Raportul dintre filosofie, istorie şi celelalte forme ale experienţei în scrierile de tinereţe ale lui Collingwood 
........................................................................ 323CONSTANTIN NICOLAESCU,
Conceptul de intenţionalitate în fenomenologie
................... 339ANA BAZAC,
 Ideea de arheologie în filosofia modernă 
......................................................... 355HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN,
 Refuzul vocabularului final: metafora emblematică acaleidoscopului filosofic şi politic al ideilor rortiene
...................................................... 369
ETICĂ, FILOSOFIA ŞTIINŢELOR UMANISTE
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad NacionalAutónoma de México),
 Raţionalitatea în ştiinţe şi în arte: simţul comun şi euristica
.... 383CONSTANTIN STROE,
 Repere fundamentale ale eticii lui W. Wundt 
.................................... 393TEODOR VIDAM,
 Întemeierea eticii comunicării: Francisc Jaques în şi faţă de K. Otto-Apel  şi J. Habermas
................................................................................................................ 413CORINA MATEI,
 Reperul Jung sau încercarea de a exprima inexprimabilul 
.......................... 425
ANIVERSARE
Academicianul
 
C.I. Gulian la 95 de ani (
 Alexandru Boboc
) ...................................................... 433C.I. Gulian şi sensurile nonconformiste ale eticii (
 Ana Bazac
) .................................................. 437
REPERE BIBLIOGRAFICEFranz Brentano
,
 Psychologie vom empirischen Standpunkte
,
Von der Klassifikation der  psychischen Phänomene
, în Franz Brentano,
Sämtliche veröffentlichte Schriften
, Band1, hrsg. von Thomas Binder und Arkadiusz Chrudzimski, mit einer Einleitung vonMauro Antonelli, Frankfurt, Ontos Verlag, 2008, 438 p. (
 Ion Tănăsescu
) ..................... 457Rev. filos.,
LVI,
 
3–4
, p. 225–486, Bucureşti, 2009
 
Angèle Kremer-Marietti
,
 Le kaleidoscope épistémologique d’Auguste Comte
.
Sentiments, Images, Signes
, Paris, Éditions L’Harmattan, 2007 (
Constantin Sălăvăstru
) ................. 460
Angèle Kremer-Marietti
,
 Philosophie des sciences de la nature
, 2
ème
édition, Paris,L’Harmattan, 2007 (
Viorel Ţuţui
) ................................................................................... 463
Constantin Enăchescu
 , Homo Demens. O redefinire a nebuniei
, Iaşi, Editura Polirom, 2008,199 p. (
 Alexandru Boboc
) ............................................................................................... 467
Marin Aiftincă
,
Filosofia culturii
, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 164 p.(
 Alexandru Boboc
) ......................................................................................................... 470
REVISTA REVISTELOR 
„Estudios Filosóficos”, no. 164/2008, Instituto Superior de Filosofia, Valladolid (Emilia Irina Strat) 473„The Monist”. An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry, vol. 91,nr. 3–4, iulie, Peru, Illinois, The Hegeler Institute, 2008, 642 p. (Henrieta Anişoara Şerban) 477
 
AUTORII
................................................................................................................................. 481226
 
REVISTA DE FILOSOFIEREVIEW OF PHILOSOPHY
TOME LVI Issues 3–4 2009
C O N T E N T S
ANCIENT UNIVERSAL PHILOSOPHY
ALEXANDRA PÂRVAN,
 Plotin’s Metaphysics and Indian Metaphysics – Freedom and  Knowledge Through the Natural Power of the Soul 
....................................................... 229OANA VASILESCU,
 Apheresis and Apofasis:
 
Meister Eckhart and Chan Buddhism
............. 247MARILENA VLAD,
Transcendence and Causality. Proclus on the Principle Beyond Being 
. 261
MODERN PHILOSOPHY
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI,
 Kant and the
 Awakening 
from the Dogmatic Sleep
.... 279ŞTEFAN BOLEA,
The Relationships of the Will to Power 
....................................................... 287ADRIAN NIŢĂ,
Meaning and Use at Wittgenstein
.................................................................. 301ADRIANA NEACŞU,
Consciousness as Void and the Being-for-self of Man in Sartre’s Philosophy
. 311SERGIU BĂLAN,
The Relationship Among Philosophy, History and the Other Forms of  Experience in the Early Writings of Collingwood 
.......................................................... 323CONSTANTIN NICOLAESCU,
The Concept of Intentionality in Phenomenology
................. 339ANA BAZAC,
The Idea of Archaeology in Modern Philosophy
............................................. 355HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN,
The Refusal of the Final Vocabulary: The Emblematical Metaphor of the Philosophical and Political Kaleidoscope of the Rortian Ideas
............ 369
ETHICS AND THE PHILOSOPHY OF HUMANITIES
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ,
The Rationality in Sciences and Arts: Common Sense and  Euristics
.......................................................................................................................... 383CONSTANTIN STROE,
 Fundamental Landmarks of W. Wundt’s Ethics
................................ 393TEODOR VIDAM,
The Founding of the Ethics of Communication: Francisc Jaques in and against K. Otto-Apel and J. Habermas
........................................................................... 413CORINA MATEI,
 Jung as a Landmark and the Attempt to Express the Inexpressible
............. 425
ANNIVERSARY: FELLOW OF THE ROMANIAN ACADEMY C.I. GULIAN AT 95
Alexandru Boboc ....................................................................................................................... 433Ana Bazac .................................................................................................................................. 437
BIBLIOGRAPHICAL NOTES
............................................................................................. 457
REVIEW OF REVIEWS
...................................................................................................... 473
THE AUTHORS
..................................................................................................................... 481Rev. filos.,
LVI,
 
3–4
, p. 225–486, Bucureşti, 2009

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
malinova liked this
Denis Xz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->