Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Косовски Завет Српског Народа - Жарко Гавриловић

Косовски Завет Српског Народа - Жарко Гавриловић

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,435|Likes:
Published by koekude
Kosovski Zavet Srpskog Naroda - Zarko Gavrilovic
Kosovski Zavet Srpskog Naroda - Zarko Gavrilovic

More info:

Categories:Types, Research
Published by: koekude on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
Ово
измењенои
допуњеl:lО
издање
излази
о
Васкрсу
2009.
године
с
благословом
аутора
о.
Жарка
Гавриловића
КОСОВСКИ
3АВЕТ
СРПСКОГ
Рецензент:
др
ВојиславЈ(ошту"ица
Тиражи:
1
издање
25.06.1989.
г
1000
примерака
Репринт
21
.08.1989.
г
2000
I1римерака
IIдопуњено
издање
10.09.1989.
г
6000
Гlримерака
 
КОСОВС
/
,
I."
<
.
,
,
ЗАВЕТ
СРПСКОГ
IIАРОДА
1
"Земаљско
је
за
малена
царство,
А
небеско
увјеки
Довјека"
(ЦарЛазар
се
привољева
царству
небеском,
ст.
35-36)
УВОД
Не
мери
се
прах
прашином,
ни
земља
зе
мљом
нити
човек
човеком
,
већ
се
прах
мери
зе
мљом
,
земља
-
небом
,
а
човек
-
Богом.
Филозоф
који
је
учио
да
је
човек
мера
свих
ствари
први
је
увеорелативизам
у
све
вредностичовековог
бића,
пошто
човек
не
може
бити
мера
свих
ствари,
будући
да
је
последично,
дакле,
зависно
,
пролазнои
грешно
биће.
Има
много
ствари
и
бића
које
су
пре
човека,
изнад
човека
и
после
човекCl,
КОЈе
он
не
може
ни
да
претпостави,
а
камоли
да
буде
њихова
мера.
Стога
се
не
мери
човекчовеком,како
таутолошки
истиче
хуманизам
,
него
се
човек
мери
Богом
,
земља
се
мери
небом,
а
прашина
на
земљи
самом
зе
-
мљом.
То
је
наш
народ
одувек
знао,
па
је
у
то
и
веровао,
асвоје
веровањенаЈлепше
изразио
у
нарОДНОЈтеОЛОГИЈИ
-
у
СВОЈОЈ
наро-
дној
поезији
.
Оно
111
ТО
је
Беседа
на
Гори
у
Јеванђељу,
то
је
Косовскициклус
у
нашој
народној
епици.
У
њему
је
сачувана
суштина
наро-
дне
мудрости.
Такви
су,
например,
стихови:
"Земаљско
је
за
малена
царство,
А
небеско
увјек
иДов
јека.
1
Говор
на
академији
посвећеној
600.
ГОДИЛlњици
Косовск
е
б
итк
е,
одржаll~
i
11.
06
.1
989.
У
17
сати
у
Вождовачкој
цркви
,
Београд.
-1-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->