Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
simbolul vietii_nunta

simbolul vietii_nunta

Ratings: (0)|Views: 136 |Likes:
Published by dorinamihai

More info:

Published by: dorinamihai on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
CEREMONIALUL NUPŢIAL
- simbol al vieţii omeneşti
În socităţile noastre moderne nu există separaţie mai netă întrelumea ( societatea) laică şi cea religioasă, între profan şi sacru- acesteamenţinându- se separate între ele prin însăşi bazele lor esenţiale. Între lumea profană şi lumea sacră există incompatibilităţi, şi încă într- o măsură, care nu permite trecerea de la una la alta fără un stagiu intermediar, adică trebuieexecutate ceremonii ( acte cu character special), care ţin de o anumităsensibilitate şi orientare mentală.Ceremoniile care însoţesc trecerea de la o situaţie magico-religioasă sau socială la alta au fost bine conturate de Arnold von Gennep 3faze însoţitoare şi definitorii celor stadiilor specifice vieţii omului:
nunta,naşterea, moartea
.Scopul lucrării fiind studierea ceremonialului nupţial se poatespune că, din punct de vedere al funcţiei şi finalităţii lor, toate acţiunileimplicate în
 scenariul nunţii
1
pot fi împărţite în 3 grupe:1.riturile de trecere, ce marchează separarea de stadiulflăcău/ fată şi încorporarea în noul stadium de bărbat/nevastă2.riturile menite să asigure belşugul în gospodărie,fertilitatea şi mai cu seamă sporul la copii
1
 
3.riturile apotropaice care au ca scop apărarea mirelui şi amiresei de acţiunile nocive ale spiritelor vrăjmaşeApariţia în 1908 a cărţii
 Les rites de passaje
a lui Arnold vonGennep a
influenţat mulţi etnologi şi folclorişti români şi străini
2
a interpretanunta din perspectiva riturilor de trecere, evidenţiind cele 3 momente principale reflectate în practicile şi obiceiurile ceremoniale ca fiind:
 preliminarii
- practicile vizând ruperea de vechea etapă;
liminarii
- rituriletrecerii propriu- zise;
 postliminarii
- obiceiurile menite să asigure încadrareaîn noua stare.Chiar şi cei ce au evidenţiat în cadrul ceremonialului şi a altor nuclee semnificative, în afara elementelor de trecere, a celor de propilieresau a celor apotropaice, au considerat că nota dominantă a nunţii rămânemarcată de 3 faze ale trecerii: separarea de vechea stare- pregătirea şitrecerea propriu- zisă – intrarea într- un cerc de relaţii.La fel procedează şi autorul lucrării
 Poezia populară de nuntă 
,deşi în mai multe rânduri subliniază prezenţa în scenariul nunţii a
„ riturilor de unire, care trebuie să înlesnească apropierea celor doi tineri, până larealizarea deplină a cuplului”
3
rămâne totuşi fidel punctului de vederetradiţional, afirmând că
„ suita de obiceiuri legate de căsătorie, ca etapă existenţială încărcată cu multiple semnificaţii, are ca obiectiv principal să asigure trecerea celor doi tineri de la starea de fată şi flăcău la categoriaoamenilor maturi, a celor însuraţi.”
4
Deci, ar fi lipsit de orice temei ca cineva să încerce astăzi sănege apartenenţa ceremonialului căsătoriei la complexul riturilor de trecere.Împreună cu obiceiurile de naştere şi cele de înmormântare datina nunţiimarchează un moment extrem de important în traiectoria vieţii umane.
2
 
Căsătoria constituie baza ideologică pentru relaţiile sociale şi sexuale,transformându- le prin restructurarea identităţilor şi a acţiunii sociale.Datorită semnificaţiei sale culturale nunta- momentul realizării publice aunei căsătorii- este bine pusă în evidenţă. Nunta celebrează
„ ciclurilereproductive ( biologice) şi productive ( sociale) ale ordinii culturale”
5
; eareprezintă un eveniment social care reifică norme şi valori sociale. În modobişnuit, nunta durează 3 zile, fapt ce demarchează, dar şi facilitează într- omanieră dramatică transformările complexe de rol şi de statut social suferitede participanţi; nunta exemplifică
„ relaţia iconică dintre structuraritualurilor şi a tranziţiei sociale pe care acestea le mediază.”
Ritualul nunţii ordonează şi controlează aceste tranziţii asigurând omodalitate de reorganizare a aspectelor sociale, economice şi politice alerelaţiilor sociale şi de rearticulare a naturii conştiinţei prin încorporareaexperienţei individuale.
„ Pe scurt, ritualul determină colapsul nivelelor sociocentric ( adică relativ
« obiectiv»)
 şi egocentric ( adică 
«
 subiectiv
» )
ale reprezentării iconiceîntr- un vehicol symbolic condensat. Astfel, ea prezintă o modalitate deimpregnare a ordinii obiective sociocentrice cu înţelesuri subiective pe carele codifică, şi de manipulare a ambelor dimensiuni ale înţelesului ca funcţiireciproce.”
Ritualurile ca meta- forme ale organizării sociale afectează orientareasubiectivă a participanţilor; în cazul de faţă, a neamurilor ( familia extinsă),a mirelui şi miresei, a vecinilor apropiaţi, a musafirilor de onoare şi atinerilor de aceeaşi vârstă cu mireasa şi mirele.Datorită organizării sociale patriarhale ( inclusiv preferinţa pentru reşedinţa patrilocală) viaţa miresei este percepută ca fiind cea maiafectată de căsătorie. În consecinţă, ritualul nunţii se concentrează asupra
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->