Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hrvatski_sabor_1848

hrvatski_sabor_1848

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by matej89

More info:

Published by: matej89 on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2010

pdf

text

original

 
 SVEU
Č
ILIŠTE U ZAGREBUHRVATSKI STUDIJI
SEMINARSKI RAD
HRVATSKI SABOR 1848.
Kolegij: Hrvatske pravne i politi
č
ke institucijeStudent: Profesor:
IVOR ALTARAS PENDA Dragutin Pavli
č
evi
ć
 
Zagreb, sije
ć
anj 2000.
 
 2
 SADRŽAJ
1.
 
UVOD2.
 
POLITI
Č
KE OKOLNOSTI PRED HRVATSKI SABOR 1848.3.
 
BAN JOSIP JELA
Č
I
Ć
SAZIVA HRVATSKI SABOR U LIPNJU 1848.4.
 
ZASJEDANJE SABORA5.
 
POSLJEDICE SABORA6.
 
ZAKLJU
Č
AK 
7.
 
LITERATURA
 
 3
 1. UVOD
I mali narodi prije ili kasnije požele svoju nezavisnost. Realizacija takovih stremljenja ipak ovisi o velikim ljudima. Oni svojim idejama i zamislima kojima zahva
ć
aju puno šire i dalje odnjih samih ponekad pokre
ć
u takve tokove povijesti da sami ne dožive niti dio odcjelokupnosti koju su zapravo inicirali. No to ne umanjuje njihov udio u cjelovitost doga
đ
aja.I zato ih se uvijek sje
ć
amo. Tako je današnjoj samostalnoj Hrvatskoj bitno pridonio ban JosipJela
č
i
ć
, a koji osobno ni u
č
emu od toga nije stigao uživati. Naime, on je u funkciji jednog okida
č
a zapo
č
eo njegov nedosanjani san o slobodnojHrvatskoj. Bilo je to pred više od stotinu i pedeset godina. Dakle, zaista davno. I trajalo jekratko, njegova nadanja i polet izdržali su nepune dvije godine. No, ipak i najve
ć
i put i najve
ć
e dostignu
ć
e zapo
č
inje nekim prvim korakom. Imamo razlogasmatrati da je izvjesni prvi korak ka današnjoj nezavisnoj Hrvatskoj u
č
inio ban Jela
č
i
ć
. Naravno da u tome nije bio sasvim sam, a njegov instrument za taj veli
č
anstveni iskorak je bio Hrvatski Sabor 1848.O tom Saboru je u ovom seminarskom radu rije
č
.
2. POLITI
Č
KE OKOLNOSTI PRED HRVATSKI SABOR 1848.
Pod vladavinom Habsburške Monarhije našli su se Ma
đ
arska i Austrija s jedne strane, objekao hegemonisti i to Austrija i prema Ma
đ
arskoj i prema Hrvatskoj, a Ma
đ
arska samo premaHrvatskoj sa ciljem ravnopravnosti s Austrijom, dok se Hrvatska prema njima objema s drugestrane našla u oštroj poziciji pokušaja stvaranja federalisti
č
kih odnosa snaga
č
ime nudicjelovitu reformu Habsburške Monarhije, a ne parcijalnu kao Ma
đ
arska.Ma
đ
arska je, istina, za federaciju bila ve
ć
prili
č
no spremna jer je postigla prakti
č
ki punu politi
č
ku nezavisnost, što sa malom i prili
č
no razjedinjenom Hrvatskom nije bio slu
č
aj.Me
đ
utim je Hrvatska ipak ve
ć
bila dostatno nacionalno osvještena i sa jasnim politi
č
kim iekonomskim uvidom, a da joj s vremenom postaje sve neprihvatljivije da potpadne podMa
đ
arsku. Pritom, Ma
đ
ari su imali izuzetne apetite: dokinuti hrvatski jezik, najprije uslužbenoj a vjerojatno kasnije i u ostaloj komunikaciji i pri tome bi se ma
đ
arski jezik imaoobvezatno u
č
iti u svim hrvatskim školama; u službenoj upotrebi je imao biti jedino državniugarski grb i ugarska zastava te ma
đ
arski jezik na svim natpisima, novcem i svim službenim pe
č
atima, s iznimkom da bi se dopustio talijanski jezik i to samo za doma
ć
u upotrebu na tadazvanom "Ugarskom primorju", a latinski u Hrvatskoj i još neko vrijeme u Slavoniji (6godina).Zapravo za Hrvate posve neprihvatljivo ma kako slabi bili. A bili su slabi, jer su bilimalobrojni i nepovezani do te mjere da se Lajos Kossuth, vo
đ
a ma
đ
arskog nacionalnog pokreta jednom prilikom
č
ak izrazio na sljede
ć
i na
č
in: cit. " Ne vidim Hrvatske nazemljopisnoj karti!".Ipak je ta i takva tadašnja Hrvatska sticajem okolnosti uspjela zaživjeti kroz dugi dotadašnji period, zatirani pojam o sebi. Te su pak okolnosti vezane uz osobu i djelo baruna JosipaJela
č
i
ć
a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->