Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 1-Pengenalan kepada ekonomi (spm kertas 2 1993-2009)

Bab 1-Pengenalan kepada ekonomi (spm kertas 2 1993-2009)

Ratings: (0)|Views: 46,586 |Likes:
Published by neznm08

More info:

Published by: neznm08 on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

 
BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1Pengertian ekonomi -1.3 Sistem Ekonomi
Maksud sumber ekonomi -08*
Kapitalis
-1993,1999,2001,03’08
Masalah ekonomi-1993,1996,1998,2000,2002 ,2003,05’06’07*
Perancangan pusat
–1996,1999
Jenis barang-1998,1999,20052007.08,09*
Campuran
- 1994,95,98,07’081.
2 Masalah asas ekonomi
- 1994,1999,2004,2007,08*
Islam
- 1996,2000,2003,2004,2006,09
TAHUNSOALAN1993
1 a) Bagaimanakah masalah kekurangan diselesaikan melalui pilihan dan kos lepas oleh unit –unitekonomi yang berikut1) isi rumah 11) firma 111) kerajaan (15m)b) Huraikan bagaimana sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah asas ekonomi (10m)
1994
1 a) Anda ingin menjadi seorang pengeluar yang berjaya dalam bidang perindustrian.Terangkanmasalah asas ekonomi yang mungkin anda hadapi (8m)a)Bagaimanakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Malaysia menyelesaikan masalah asasekonomi ? (11m)
1995
1 a) Sistem ekonomi campuran lebih baik daripada sistem ekonomi kapitalis untuk menyelesaikanmasalah berikut:1) Apa,berapa ,bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan. Bincangkan (20m)
1996
*kehendak manusia tidak terhad berbanding sumber yang terhad* 
a) Berdasarkan pernyataan di atas,bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah tersebut ?(15m)b) Terangkan perbezaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat(10m)
1998
1 a) Jelaskan : 1) barang awam (2m) 11) masalah kekurangan yang dihadapi oleh unit2 ekonomi(6m)c) Terangkan bagmana kerajaan dlm sistem ekon. campuran mengatasi ketidakadilan peruntukansumber n pengagihan barangan (12m)
1999
* Firma X beroperasi dalam sistem ekonomi pasaran bebas bercadang mengeluarkan air mineral.Pihak pengurusan firma perlu mempertimbangkan beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah asas ekonomi 
1 a) Dari segi bentuk, air mineral keluaran firma X dan air hujan adalah sama tetapi berbeza dari segiekonomi.Terangkan perbezaan tersebut (6m) b) Terangkan masalah asas ekonomi yang dipertimbangkan oleh firma X (7m)c) Bezakan sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat ? (12m)
2000
1 a) Terangkan bgmana unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan (15m)b) Terangkan cara sist ekon islam mengatasi masalah bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan(6m)c) Sistem ekonomi islam menitikberatkan kepentingan bersama antar a individu dan masyarakat.Jelaskan . (4m)
2001
1 a) Mengapa pengguna dianggap sebagai raja dalam sistem ekonomi pasaran bebas ? (3m)b) Dalam pasaran bebas, firma dan isi rumah mempunyai matlamat yang bertentangan.Bagaimanakah mekanisme harga dalam sistem pasaran bebas menyelesaikan masalah tersebut(10m)
2002
 En Faris(wakil pengguna ) : Sekarang harga barangan terutama makanan telah naik sebanyak 52 %.Para pengeluar pula menaikkan harga sewenang-wenangnya untuk memaksimumkanuntung. Sedangkan pengguna tidak mampu kerana pengguna juga menghadapi masalahekonominya sendiri. Oleh itu pihak kerajaan patut menaikkan gaji pekerja sebanyak 52% juga En Fauzan( wakil kerajaan ) : Sebenarnya kerajaan perihatin dengan kebajikan penggunatetapi pihak kerajaan tidak berupaya menaikkan gaji pekerja sebanyak itu. Ini kerana kerajaan juga menghadapi masalah ekonomi. Maka pengguna dinasihatkan supaya bijak berbelanja . En Rafi(pengerusi ) : Terimasih saya ucapkan kepada kedua-dua peserta forum.Sebagai kesimpulan,pihak pengguna dan pengeluar hendaklah berusaha mengatasi masalah perbezaanmatlamat.Manakala pihak kerajaan pula diharap dapat mengawal keadaan pasaran
 
1 a) Jelaskan maksud En. Faris dan En . fauzan apabila menyatakan bahawa pengguna dan kerajaanjuga menghadapi masalah ekonomi (8m)
2003
1 a) Jelaskan perbezaan antara ekon kapitalis dgn sis ekon islam dari segi pemilikan,pilihan individudan motif pengeluaran (6m)
2004
1 a) Terangkan masalah asas ekonomi (4m)b) *
Firma al-kalam merancang utk mengeluarkan suatu barang halal yang berasaskan prinsipdan hukum islam. Setelah kajian dijalankan ke atas keperluan semasa penduduk, firma alkalam mengambil keputusan utk mengeluarkan pakaian yang berimejkan islam* 
 Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikanoleh firma alkalam (12m)
2005
1a) Berikut adalah keputusan yang telah diambil oleh kerajaan sebuah negara.Kerajaan telah menangguhkan projek pembinaan lanasa keretapi berkembar yang menelan belanja berbillion ringgit untuk memberi tumpuan kepada projek pembangunan luar Bandar Merujuk kepada konsep kekurangan,pilihan dan kos lepas,bagaimanakah keputusan tersebut diambil?(5) b) Gambar 1 dan 2 mennjukkan dua jenis barang. Nyatakan ciri-ciri setiap barang itu ? (barang awamdan barang ekonomi)
2006
Jelaskan ciri sistem Ekonomi Islam dari aspek berikut:1) Motif 2) Pemilikan sumber 3) Pembuat keputusan (9m) b) Berikut adalah maklumat tentang syarikat XY Sendirian Berhad.Syarikat XY Sendirian Berhad mengeluarkan tayar dan cermin kereta. Walau bagaimana punSyarikat tersebut menghadapi masalah ekonomiBagaimanakah syarikat itu menyelesaikan masalah tersebut ? (6m)2007 1a) Gambar 1 menunjukkan perbualan antara seorang bapa dengan anaknya
Siti : Ayah,Siti nak anak patung dan jam tanganAyah : Ayah tak mampu nak beli kedua-duanyaSiti : Kalau begitu,siti nak anak patunglah
 Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga itu (6markah)2) Gambar 2 menunjukkan satu contoh barang dalam ekonomi (gambar globe) b)1) Apakah jenis barang tersebut ? (1m)11) Jelaskan lima ciri barang di atas (5m)c) Maklumat berikut berkaitan dengan satu ciri sistem ekonomi negara X . Harga barangan ditentukan oleh mekanisme harga. Kerajaan mengawal melalui cukai dan subsidi1) Apakah sistem ekonomi negara X? (1m)11) Huraikan dua ciri lain sistem ekonomi tersebut (6m)d) Bezakan sistem ekon Kapitalis dgn sist. Ekon.perancangan pusat dalam menyelesaikan masalah asasekon berikut :1)Apa yang hendak dikeluarkan ? (2m)2)Bagaimana hendak dikeluarkan? (2m)3)Untuk siapa dikeluarkan? (2m)2008 1 a) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang (8m) 
 
Gambar 1 menunjukkan perbualan berkaitan dengan pemiliha jenis barang untuk Encik Aminmendapatkan rawatan perbualan1)Kenal pasti jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi (2m)2)Adakah anda bersetuju dengan cadangan Puan Hajar? Berikan dua alasan berdasarkan ciri barang dalam ekonomi (3m03)Maklumat berikut berkaitan dengan masalah asasa ekonomi bagi sebuah syarikatSyarikat perumahan Mutiara Sendirian Berhad meancang untuk membinarumah teres setingkat dengan menggunakan intensif buruhTerangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (4m)d)Gambar 2 menunjukkan perbincangan yang berkaitan dengan cadangan untuk menubuhkancawangan baru syarikat1)Namakan sistem ekonomi Negara X dan Negara Z2)Bezakan tiga ciri sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua negara tersebut (6m)2009

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hanis Dzul liked this
Sabri Azizan liked this
KRIS97 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->