Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de So Chinh Phuong

Chuyen de So Chinh Phuong

Ratings:
(0)
|Views: 1,411|Likes:
Published by baongocmk
chinh phuong
chinh phuong

More info:

Published by: baongocmk on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
SỐ CHÍNH PHƯƠNG1) Định nghĩa
: Là số có dạng
2
,
n n
¢
.
2) Tính chất
:
1.
Số chính phương chẵn thì chia hết cho 4, số chính phương lẻ khi chiacho 8 1
2.
 Nếu a=3k thì
( )
2
0mod9
a
; Nếu
3
a
thì
( )
2
1mod3
a
3.
Giữa các bình phương của hai số nguyên liên tiếp không có số chính phương nào
4.
Số chính phương không thể có tận cùng là 2, 3, 7, 8.
5.
 Nếu hiệu của hai số nguyên bằng 2n thì tích của chúng thêm n
2
sẽ là sốchính phương.
6.
 Nếu a, b chính phương, (a,b)=1 thì a chính phương và b chính phương.HD: G/s ab= c
2
và gọi d=(a,c) suy ra a=a
1
d; c=c
1
d, (c
1
, d
1
)=1do đó ab=c
12
d+ Do
( )
2 21 1 1 1 1
adcc,1
b vi a c
=
M M
+ Do
( ) ( )
22 2 2 21 1 1
,,1;
cc d b c bvi b d b a b c a b
= = = = =
M M
7.
 Nếu một số chính phương chia hết cho p, p- nguyên tố thì số chính phương đó chia hết cho p
2
. Do đó nếu một số a chia hết cho số nguyêntố p nhưng số a không chia hết cho p
2
thì a không là số chính phương.
3) Bài tập
1.
Chứng minh rằng tổng của hai số chẵn liên tiếp không chính phương.HD:
( )
2(22)422mod4
n n n
+ + = +
2.
Chứng minh rằng tổng các bình phương của 2 hoặc 3 số nguyên lẻkhông chính phương.HD:
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
2 22 2 2
21212mod42121213mod8
n n k
+ + + + + + + + ≡
3.
Chứng minh rằng một số chẵn bất kì không phải là bội của 4 thì khôngthể phân tích thành hiệu 2 số chính phương.HD:
( ) ( ) ( )
2 2
221
k a b a b a b
+ = = +
Do vế trái chẵn nên hai số a và b có cùng tính chẵn lẻ suy ra (a-b) và (a+b)cùng chẵn. Khi đó vế phải chia hết cho 4.
4.
Chứng minh phương trình 13x
2
+2 =y
2
không có nghiệm nguyên.HD: + x và y cùng tính chẵn lẻ+ Khi y chẵn:
( ) ( )
VP 0mod4;VT 2mod4;
+ Khi y lẻ :
( ) ( )
VP 1mod8;VT 7mod8;
5.
Tìm
n
¥
để
285
n
n
+ +
là chính phương.HD: +
( )
32855mod8
n
n n
+ +
 
+ n=2: 25 là chính phương.+ n=0 hoặc 1 thì không thoả mãn
6.
Chứng minh rằng không tồn tại
 
n
¥
 
để 24n+41 là chính phương.HD: G/s 24n+41=t
2
+ Nếu t chia hết cho 3 thì 24n+41=3(8n+13)+2 không chia hết cho 3+ Nếu t không chia hết cho 3 thì
( ) ( ) ( )
2
1mod3381321mod3
t n
+ +
 
7.
Chứng minh không tồn tại
n
¥
để 7.10
n
+4 là chính phương.HD:
( )
7.1042mod3
n
+
8.
Chứng minh rằng tích của 2 số tự nhiên khác không liên tiếp khôngchính phương.HD: có n
2
< n(n+1) < n
2
+2n+1 = (n+1)
2
9.
Tìm
n
¥
n
2
+ 3n là chính phương.HD: Dễ thấy n = 0;1 đúng. Ngoài ra, có n
2
+2n+1< n
2
+3n < n
2
+4n+4 hay (n+1)
2
< n
2
+3n< (n+2)
2
10.
Tìm
n
¥
để n
2
+ 3 chia hết cho 5.
11.
Tìm
n
¥
để n! + 97 là chính phương.HD: Nếu
5
n
thì n!+97 có tận cùng là 7 nên không chính phương.Nếu n = 4 thì 24+97 = 121= n
2
Nếu
03
n
thì đều không thoả mãn.
12.
Chứng minh rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp thêm 1 là sốchính phương.
13.
Tổng các chữ số của một số chính phương có thể bằng 1994 hoặc1995 được hay không?HD: a)
( )
()mod3
 N S
. Vì
( )
19942mod3
nên nếu S(N)=1994 thì
( )
2mod3
 N 
b) vì 1995 chia hết cho 3, nhưng 1995 không chia hết cho 9 nên tổngcác chữ số của 1 số chính phương không thể bằng 1995.
14.
Chứng minh rằng tổng bình phương của 5 số nguyên liên tiếpkhông chính phương.HD:
( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 2 2 22 2
2112525
n n n n n n
+ − + + + + + = +
M
nhưng không chia hếtcho 25.
15.
Chứng minh rằng không tồn tại
n
¥
để n
2
+n+2 chia hết cho 3.HD: G/s
n
¥
để n
2
+n+2=3k khi đó n
2
+n+2-3k = 0 có nghiệm nguyêndương
( )
3432
= +
là số chính phương. Điều này vô lí vì
( )
2mod3
∆ ≡
16.
Gọi N=2.3.4…P
n
là tích của n số nguyên tố đầu tiên. Chứng minhrằng cả 3 số N, N-1, N+1 đều không là số chính phương.HD: Nếu N chẵn nhưng không chia hết cho 4 nên N không chính phương.Nếu N+1=k 
2
thì k lẻ khi đó
 N=(k-1)(k+1)4!
M
Nếu
( )
12mod3
 N 
th
 
ì N-1 không chính phương.17.Chứng minh rằng tổng bình phương của 2 số lẻ không chính phương.
 
18.Chứng minh rằng số chính phương có chứa chữ số lẻ ở hàng chục thìchữ số hàng đơn vị luôn bằng 6.HD: xét (10n+b)
2
= 20n(5n+b) + b
2
; Với
9
b
chữ số hàng chục của20n(5n+b) chẵn do đó chữ số hàng chục của b
2
lẻ nên b=4; 6.19. Chứng minh rằng mọi số chính phương lẻ đều có chữ số hàng chục làchẵn.HD: Xét (10a+b)
2
= 20a(5a+b)+b
2
với b lẻ,
2
9 1;3;5;7;9 01;09;25;49;81
b b b
= =
ĐPCM
20.
Chứng minh rằng một số chính phương lớn hơn 100 có tận cùnglà 5 thì chữ số hàng trăm là chẵn.HD: Xét (10a+5)
2
=100a(a+1)+25. Vì a(a+1) chẵn . Ta có ĐPCM.
21.
Tìm
,
 x y
¥
để 2
x
+ 5
y
chính phương.HD: G/s
( )
2 2
2 5
 y
k
+ =
¢
+ Nếu x=0 thì 1+5
y
=k 
2
suy ra k chẵn
( )
152mod4
 y
+
+ Nếu
0
 x
k lẻ và k không chia hết cho 5.
y=0:
( ) ( )
22
21212411,3,0
 x x
k m m m m x y
+ = = + = + = = =
0
 y
, vì k không chia hết cho 5 nên
( )
2
1mod5
≡ ±
Từ giả thiết suy ra
( )
2mod5
 x
≡ ±
x chẵn, x=2nVà từ giả thiết suy ra
( )
255(2)2,;,25
n a y n nn b
k k a b y a b
+ == + + = =
¥
( )
1 1
255151,0251
n b a b b n y
b haya y
+ +
= = = = =
+ Nếu y=2t thì 2
n+1
=25
t
-1 chia hết cho 3+ Nếu y lẻ thì 2
n+1
=4(5
y-1
+5
y-2
+…+ 5+1)nếu y>1 thì 5
y-1
+5
y-2
+…+5+1 lẻ.Vậy y=1 suy ra x=2. Đáp số x=1; y=2.
22.
Tìm 1 số có 2 chữ số biết:
a)
Tổng của số đó và số viết theo thứ tự ngược lại là số chính phương.
b)
Hiệu bình phương của số đó và số viết theo thứ tự ngược lại là sốchính phương.HD:a)
( )
1111
ab ba a b
+ = +
M
, vì số chính phương chia hết cho 11 thì chiahết cho 121 nên (a+b) chia hết cho 11. do đó a+b chia hết cho 11.+)
( ) ( )
( )
2 22 22 2
10109911
ab ba a b b a a b
= + − + =
M
Vì 0<(a-b)<8,
2 2
218119.11.11.()
a b a b ab ba a b
+ + = =
chính phương hay (a-b) chính phương, suy ra hoặc a-b=1 hoặc a-b=4ĐS: số 65
23.
Tìm số chính phương
abcd 
biết
1
ab c
=
HD:
2
100100(1)100101
n abcd ab cd cd cd c
= = + = + + = +
( ) ( )
1010101
n n c
+ =
.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duc Thang Sp liked this
Tran Hien liked this
Phương Vũ Đinh liked this
hoangduc_378 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->