Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Gymnastics

Gymnastics

Ratings: (0)|Views: 169 |Likes:
Published by irene joy
Gymnastics
Gymnastics

More info:

Published by: irene joy on Dec 12, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

 
 
{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fc gm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}nsdeitvqrajxk~fcgm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fc gm`olp}nsdei{wbtvqrajxk~fcgm`olp}n
 
 
X
tj`bnv ae IK
XB
 
Gqiek~van~
 
 
 
 Ma~vjtq jc Gqiek~van~
 
Vmb wjtf fbtasb~ ctji vmb Gtbbo -gqiek~vaob!, cbi% jc -gqiek~vaoj~!, $cjef jc kvmlbvan b}btna~b~$, ctji-gqiek~ak!, $b}btna~b$ kef vmkv ctji -gqiej~!, $ekobf$, dbnkr~b kvmlbvb~ b}btna~bf kef njixbvbf wavmjrv nljvmaeg%
 
Gqiek~van~, wmanm jtagaekvbf ae kenabev Gtbbnb k~ ke Jlqixan gkib, a~ k njixbvavasb ~xjtv cjt ibe kef wjibe
 
aesjlsaeg vmb xbtcjtikenb jc b}btna~b~, ~jib jc wmanm tb{ratb vmb r~b jc sktajr~ kxxktkvr~% Vmb gqiek~van~ bsbev~
 
 cjt ibe aenlrfb taeg~, skrlvaeg, cljjt b}btna~b, mjtapjevkl dkt, xktkllbl dkt~, ~afb mjt~b, kef njidaebf b}btna~b~% Vmb
 
 gqiek~van~ bsbev~ cjt wjibe aenlrfb skrlvaeg, dklkenb dbki, rebsbe xktkllbl dkt~, cljjt b}btna~b, tmqvmian gqiek~van~, kef njidaebf b}btna~b~% Vmb Cbfbtkvaje Aevbtekvajeklb Gqiek~va{rb -CAG! wk~ cjrefbf ae ;==; vj gjsbte aevbtekvajekl njixbvavaje~ kef vjfkq gqiek~van~ ktb jeb jc vmb ij~v xjxrlkt Jlqixan bsbev~%
 
;18= ^riibt 
Jlqixan~ ae Ljefje
0 Fa~xlkq jc vmb Dtava~m wjibe'~gqiek~van~ vbki% B}btna~b~ jc vmb kenabev Gtbbo~ kv cat~v nje~a~vbf jc kvmlbvancbkv~ xbtcjtibf dq bknm aefasafrkl knnjtfaeg vj ma~ jwe ejvaje, kef wbtbbenjrtkgbf kijeg vmb qjrvm k~ njidaeaeg kir~bibev wavm b}btna~b% Vmb~bb}btna~b~ wbtb kv lbegvm tbfrnbf vj k ~q~vbi wmanm cjtibf k xtjiaebevcbkvrtb ae vmb ~vkvb tbgrlkvaje~ cjt bfrnkvaje% Ae cknv, vmb xbtajf cjt gqiek~van~wk~ b{rkl vj vmb vaib ~xbev je ktv kef ir~an njidaebf% Kll Gtbbo navab~ mkfk gqiek~ari, k njrtvqktf cjt `rixaeg, treeaeg, kef wtb~vlaeg%K~ vmb Tjike Bixatb k~nbefbf,
Gtbbo gqiek~van~
gksb wkq vj ialavktqvtkaeaeg% Vmb Tjike~, cjt b}kixlb, aevtjfrnbf vmb wjjfbe mjt~b% Ae >1> KFvmb Bixbtjt Vmbjfj~ar~ kdjla~mbf vmb Jlqixan Gkib~, wmanm dq vmbe mkfdbnjib njttrxv kef gqiek~van~, kljeg wavm jvmbt ~xjtv~, fbnlaebf% Cjt nbevrtab~, gqiek~van~ wk~ kll drv cjtgjvvbe%Ae vmb
cacvbbevm nbevrtq, Gatjlkij Ibtnrtaklb ctji Cjtlì
-Avklq! wtjvb FbKtvb Gqiek~vank, vmkv dtjrgmv vjgbvmbt ma~ ~vrfq jc vmb kvvavrfb~ jc vmb kenabev~vjwktf fabv, b}btna~b kef mqgabeb, kef vmb r~b jc ekvrtkl ibvmjf~ cjt vmb nrtbjc fa~bk~b% Fb Ktvb Gqiek~vank kl~j b}xlkaebf vmb xtaenaxlb~ jc xmq~ankl vmbtkxqkef a~ nje~afbtbf vmb cat~v djjo je ~xjtv~ ibfanaeb%Ae vmb
lkvb bagmvbbevm kef bktlq eaebvbbevm nbevrtq Gbtikeq
, vwj xajebbt xmq~ankl bfrnkvjt~ ´ @jmkee Ctabftanm Grv~Irvm~ -;721´;=>1! kef CtabftanmLrfwag @kme -;77=´;=24! ´ ntbkvbf b}btna~b~ cjt djq~ kef qjreg ibe je
 
 
kxxktkvr~ vmbq mkf fb~agebf kef vmkv rlvaikvblq lbf vj wmkv a~ nje~afbtbfijfbte gqiek~van~% Ae xktvanrlkt, @kme ntkcvbf bktlq ijfbl~ jc vmb mjtapjevkldkt, vmb xktkllbl dkt~ -ctji k mjtapjevkl lkffbt wavm vmb treg~ tbijsbf!, kefvmb skrlvaeg mjt~b%Vmb
Cbfbtkvaje jc Aevbtekvajekl Gqiek~van~ -
CAG! wk~ cjrefbf ae Labgb ae;==; Dq vmb bef jc vmb eaebvbbevm nbevrtq, ibe'~ gqiek~van~ njixbvavaje wk~xjxrlkt bejrgm vj db aenlrfbf ae vmb cat~v $ijfbte$ Jlqixan Gkib~ ae ;=13%Ctji vmbe je reval vmb bktlq ;128~, djvm ekvajekl kef aevbtekvajekl njixbvavaje~aesjlsbf k nmkegaeg sktabvq jc b}btna~b~ gkvmbtbf refbt vmbtrdtan gqiek~van~ vmkv wjrlf ~bbi ~vtkegb vj vjfkq'~ krfabenb~0 ~qenmtjeapbfvbki cljjt nkla~vmbean~, tjxb nlaidaeg, magm `rixaeg, treeaeg, mjtapjevkl lkffbt,bvn% Frtaeg vmb ;148~, wjibe jtgkeapbf kef xktvanaxkvbf ae gqiek~van~ bsbev~,kef vmb cat~v wjibe'~ Jlqixan njixbvavaje ´ xtaiavasb, cjt av aesjlsbf jelq~qenmtjeapbf nkla~vmbean~ ´ wk~ mblf kv vmb ;14= Gkib~ ae Ki~vbtfki%Dq ;126,
Jlqixan Gkib~
kxxktkvr~ kef bsbev~ cjt djvm ibe kef wjibemkf dbbe ~vkefktfapbf ae ijfbte cjtikv, kef reacjti gtkfaeg ~vtrnvrtb~-aenlrfaeg k xjaev ~q~vbi ctji ; vj ;2! mkf dbbe kgtbbf rxje% Kv vma~vaib, ^jsabv gqiek~v~ k~vjrefbf vmb wjtlf wavm magmlq fa~naxlaebf kef faccanrlvxbtcjtikenb~, ~bvvaeg k xtbnbfbev vmkv njevaerb~% Vmb ebw ibfari jcvblbsa~aje mblxbf xrdlanapb kef aeavakvb k ijfbte kgb jc gqiek~van~% Djvm ibe'~kef wjibe'~ gqiek~van~ ejw kvvtknv nje~afbtkdlb aevbtekvajekl aevbtb~v, kefb}nbllbev gqiek~v~ nke db cjref je bsbtq njevaebev% EkfakNjiebna tbnbasbf vmb cat~v xbtcbnv ~njtb, kv vmb ;173 ^riibt Jlqixan~ mblfae Ijevtbkl, Nkekfk% ^mb wk~ njknmbf ae Tjikeak dq vmb Tjikeake njknm,-Mregktake bvmeanavq!, Dálk Oëtjlqa% Njikebna ~njtbf cjrt jc mbt xbtcbnv vbe~ jevmb rebsbe dkt~, vwj je vmb dklkenb dbki kef jeb ae vmb cljjt b}btna~b% Bsbewavm Ekfak'~ xbtcbnv ~njtb~, vmb Tjikeake~ lj~v vmb gjlf ibfkl vj vmb^jsabvReaje% Ebsbtvmblb~~, Njikebna dbnkib ke Jlqixan anje%

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
jewan00 liked this
Sanja Erceg liked this
listickaM liked this
josephmary09 liked this
gymnastics5 liked this
heidi_xdashgal liked this
irene joy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->