Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Câu hỏi tố tụng dân sự

Câu hỏi tố tụng dân sự

Ratings: (0)|Views: 1,973 |Likes:
Published by Toquynh Nguyen

More info:

Published by: Toquynh Nguyen on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ 
I. Hãy cho biết trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng, khẳng định nàosai? Tại sao?
1.
Tại phiên tphúc thẩm các đương sự thoả thuận được với nhau thì hội đồng xét xử phúcthẩm ra quyết định công nhận sự thoả thuân của đương sự.
2.
Không phải các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại đều thuộc thẩm quyềncủa toà án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
3.
Trong một số trường hợp cá nhân không được uỷ quyền cho người khác khởi kiện thay cho mình.
4.
Trong mọi trường hợp khi có bản án, quyết định giải quyết vụ án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luậtđương sự không có quyền khởi kiện lại.
5.
Trong mọi trường hợp việc thay đổi yêu cầu của đương sự đều được Tòa án chấp nhận.6. Trong một số trường hợp Hội đồng xét xử hoãn phiên toà sơ thẩm, nếu người làm chứng vắng mặttại phiên toà.7. Trường hợp người bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của đương sự vắng mặt tại phiên toà sơ thẩm màkhông có lý do chính đáng, Toà án không phải hoãn phiên toà.8. Toà án chỉ giải quyết việc xác định cha mẹ cho con hoặc xác định con cho cha mẹ khi có tranh chấp.9. Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên toà phúc thẩm chỉ được chấp nhận nếu bị đơn đồngý.10. Một người có thể tham gia tố tụng với hai tư cách vừa là đương sự trong vụ án, vừa là người ngườiđại diện theo uỷ quyền, nếu quyền lợi của họ không đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của ngườiđược đại diện.11. Thẩm phán phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu đồng thời là người thân thích củangười đại diện cho đương sự.12. Người giám định, người phiên dịch cũng có nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự.13. Trong mọi trường hợp việc xác định cha, mẹ cho con đều được Tòa án thụ lý và giải quyết theo thủtục tố tụng dân sự14. Toà án phải triệu tập người bảo vệ quyền lợi St: ngocsoncivil ích hợp pháp của đương sựđến tham gia hoà giải, tham gia phiên toà.15. Không phải tất cả các tình tiết, sự kiện liên quan đến vụ việc dân sự đều thuộc phải chứng minh.16. Toà án chỉ trả lại đơn khởi kiện theo Điều 168 BLTTDS khi chưa thụ lý vụ án.17.Toà án có thể ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về một phần của vụ án.18.Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợinghĩa vụ liên quan, người yêu cầu, người bị yêu cầu, người liên quan.19.Trong trường hợp xét thấy cần thiết, để làm rõ các vấn đề của vụ việc dân sự Thẩm phán thể tựquyết định trưng cầu giám định.20. Toà án có thể tự mình đối chất khi thấy cần thiết.21. Trong mọi trường hợp nếu đương sự là người dưới 18 tuổi đều phải có người đại diện tham gia tốtụng.22. Khi đang tranh luận, nếu xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử có quyền hỏi lại.23. Trong mọi trường hợp, người yêu cầu toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi mộtkhoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Toà ánấn định tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện.24. Toà án chỉ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi đương sự có yêu cầu.25. Việc thay đổi bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên toà sơ thẩm trong mọi trường hợp đều đượcHội đồng xét xử chấp nhận.
26. Bản án sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung.27. Toà án có thể tự mình định giá tài sản tranh chấp.28. Toà án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ khi đương sự nộp đơn khởikiện.29. Tất cả các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đều do Tòa án giải quyếttheo thủ tục tố tụng dân sự.30. Trong một số trường hợp toà án có quyền sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định sau khituyên.
 
31.Các đương sự hoà giải được với nhau ở tại phiên toà phúc thẩm thì hội đồng xét xử ra bản án.31. Khi đang nghị án mà hội đồng xét xử thấy cần hỏi hoặc tranh luận thêm thì có thể trở lại việc hỏi, tranh luận.33. Người khởi kiện vụ án dân sự phải trực tiếp nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứkèm theo tại Tòa án.34. Người làm chứng không được tham gia tố tụng nếu là người thân thích của đương sự.35. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, để làm các vấn đề của vụ việc dân sự Thẩm phán thể tự quyết định trưng cầu giám định.36. Cơ quan, tổ chức đã khởi kiện có quyền kháng cáo.37. Trong các trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giảiquyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.38. Đương sự có thể ham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho đương sự khác trongcùng vụ án dân sự.39. Mọi vụ việc dân sự đều do Tòa án nơi cư trú, nơi làm việc của bị đơn giải quyết.40. Viện kiểm sát đã tham gia phiên toà sơ thẩm thì phải tham gia ở phiên toà phúc thẩm.41. Hoà giải không được là những vụ án không tiến hành hoà giải được.42. Các giấy tờ có chứa đựng chứng cứ là chứng cứ.43. Người khởi kiện vụ án dân sự phải trực tiếp nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứkèm theo tại Tòa án.44. Tòa án chỉ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có yêu cầu của đương sự.45. Trong trường hợp khi có căn cứ xác định“Người khởi kiện không có quyền khởi kiệnhoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự ” sau khi Toà án đã thụ lý vụ án Toà án sẽtrả lại đơn khởi kiện cho đương sự.46. Không phải trong mọi trường hợp Tòa án đều phảicho các đương sự, người làm chứng đối chất.47. Toà án chỉ ra quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự khi các đương sựthoả thuận được với nhau về tất cả các vấn đề của vụ án.48. Trong thời hạn kháng cáo, người kháng cáo có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung khángcáo.49. Tòa án chỉ giải quyết những vấn đề mà đương sự yêu cầu, trừ những trường hợp phápluật có quy định khác;50. Tất cả các tranh chấp về quyền sử dụng đất đều do Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụngdân sự;51.Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thờingay từ khi nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự.52. Toà án nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn trái pháp luật có thẩm quyền giải quyếtyêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật.53. Đương sự có nghiã vụ cung cấp chứng cứ, Tòa án chỉ điều tra, thu thập chứng cứ trongtrường hợp đương sự không tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu.54. Tòa án xét xử theo ba cấp: thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm.55. Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án nơithực hiện đăng ký kết hôn trái pháp luật hoặc nơi cư trú của một trong các bên đăng ký trái pháp luật giải quyết.56. Chỉ đương sự mới có quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kịên.57. Đương sự có thể tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho đương sự khác trongcùng vụ án dân sự;58. Không phải tất cả các vụ việc dân sự đều do Tòa án nơi cư trú, nơi làm việc của bị đơngiải quyết;59. Tòa án chỉ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có yêu cầu của đương sự.
 
60. Người kháng cáo rút đơn kháng cáo toà án sẽ đình chỉ việc giải quyết vụ án.61. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền kháng cáo bản án, quyếtđịnh sơ thẩm.62. Giám đốc thẩm, tái thẩm không phải là một cấp xét xử.63. Không phải tất cả các tình tiết, sự kiện liên quan đến vụ việc dân sự đều thuộc đốitượng chứng minh.64. Chỉ luật sư mới có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.65. Anh (chị) hãy cho biết, trong những khẳng định sau đây khẳng định nào đúng, khẳngđịnh nào sai? Tại sao?66. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, để làm rõ cácvấn đề của vụ việc dân sự Thẩm phánthể tự quyết định trưng cầu giám định.67. Người tiến hành tố tụng dân sự chỉ bao gồm những người có nhiệm vụ, quyền hạngiải quyết vụ việc dân sự.68. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán phải ra quyết định bằng văn bản khi tiến hành thuthập chứng cứ.69. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên toà phúc thẩm mà bị đơn không đồng ý thìkhông chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn.70. Trong mọi trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện nếu sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.71. Tòa án thụ vụ án dân sự, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện.72. Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự không có quyền kháng cáo bảnán, quyết định sơ thẩm.73. Tại phiên toà sơ thẩm mà nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử ra quyếtđịnh đình chỉ việc giải quyết vụ án.74. Hãy cho biết trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?Tại sao?75. Cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa người khác là nguyên đơn trong vụ án dân sự.76. Trong một số trường hợp khi giải quyết vụ việc dân sự, Toà án phải tiến hành biện phápxem xét, thẩm định tại chỗ.77. Toà án có thể tự mình quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.78. Toà án phải hoãn phiên toà khi đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắngmặt.79. Việc hoà giải trước khi xét xử phúc thẩm là bắt buộc, trừ những việc pháp luật quy địnhkhông được hoà giải.80. Trong mọi trường hợp Tòa án đều phải lấy lời khai của đương sự, người làm chứng.81. Chỉ trong trường hợp xét thấy cần thiết Toà án giám đốc thẩm mới triệu tập các đươngsự đến tham gia phiên toà.82.Tòa án hoãn phiên tòa nếu đương sự được triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vắng mặt.83. Quan hệ giữa đương sự với đương sự trong quá trình giải quyết vụ án dân sự là quan hệ pháp luật tố tụng dân sự.84. Trong mọi trường hợp khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên toà phúc thẩm thì hộiđồng xét xử phúc thẩm phải ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.85. Chỉ nguyên đơn khởi kiện mới phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.86. Mọi vụ án dân sự Tòa án đều phải tự mình tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.87. Trong đa số các trường hợp Toà án chỉ thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.88. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, để làm rõ các vấn đề của vụ việc dân sự thẩm phánthể tự mình quyết định trưng cầu giám định.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yến Lê La liked this
Hoang Dung Lai liked this
Len July liked this
Nguyen Ha liked this
thanhxinh232 liked this
Thai Duc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->